Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv

Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. Høyre har lenge kritisert at det ikke er langsiktig nok, og ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg sammenhengene mellom ulike fagfelt. Nå tar regjeringen grep.

Les mer om Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv
Flere lærlinger i staten
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Flere lærlinger i staten

Mange ungdommer sliter med å skaffe seg læreplass, og det fører til frafall fra videregående opplæring. Staten skal nå ta et større ansvar for å ta inn flere lærlinger.

Les mer om Flere lærlinger i staten
Historisk løft for kriminalomsorgen
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Historisk løft for kriminalomsorgen

500 nye fengselsplasser samt muligheten til å sone i Nederland. Nå tar regjeringen og samarbeidspartiene ansvar for å rydde opp i soningskøene.

Les mer om Historisk løft for kriminalomsorgen
Et budsjett for omstilling og trygge arbeidsplasser

Et budsjett for omstilling og trygge arbeidsplasser

- Revidert nasjonalbudsjett er godt tilpasset Norges økonomiske situasjon, hvor vi går fra særstilling til omstilling med en petroleumssektor som ikke lenger er en like kraftig motor i økonomien.

Les mer om Et budsjett for omstilling og trygge arbeidsplasser