Større makt til pasienten
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Større makt til pasienten

Stortinget har vedtatt fritt behandlingsvalg. Det vil bety kortere køer og større valgfrihet for pasientene. De kan velge hvilket sykehus de vil, også private, og staten tar regningen. Først ut er psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer om Større makt til pasienten
Enighet om vegreform

Enighet om vegreform

Tirsdag 14. april presenterte samarbeidspartiene Venstre, FrP, KrF og Høyre en ny reform innenfor vegsektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde vei, på en helhetlig og sammenhengende måte

Les mer om Enighet om vegreform
Radiodigitaliseringen skjer i 2017

Radiodigitaliseringen skjer i 2017

Regjeringen har nå bestemt at all radio skal bli digital i 2017. Dette betyr at dagens svært kostbare FM-nett legges ned og erstattes av det langt billigere og mer moderne DAB-nettet.

Les mer om Radiodigitaliseringen skjer i 2017
Mer effektiv utbygging med OPS
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Mer effektiv utbygging med OPS

Samarbeidspartiene tenker nytt om hvordan store og viktige samferdselsprosjekter best løses. Derfor vil samarbeidspartiene fremover rendyrke OPS (offentlig-privat samarbeid) som en gjennomføringsstrategi for prosjekter hvor det gir en merverdi for samfunnet, sier lederen for transportkomiteen på stortinget Linda H. Helleland.

Les mer om Mer effektiv utbygging med OPS