Gratis barnehage og SFO fremfor barnetrygd

Gratis barnehage og SFO fremfor barnetrygd

POLITISK VERKSTED: Leder av Høyres kunnskapsutvalg Kristin Vinje foreslår å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO for alle. Hun mener forslaget skaper en god ramme for læring for alle, uavhengig av bakgrunn og familiens inntekt.

Les mer om Gratis barnehage og SFO fremfor barnetrygd
Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv

Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. Høyre har lenge kritisert at det ikke er langsiktig nok, og ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg sammenhengene mellom ulike fagfelt. Nå tar regjeringen grep.

Les mer om Samferdselsplanleggingen skal bli mer langsiktig og effektiv
Flere lærlinger i staten
Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Flere lærlinger i staten

Mange ungdommer sliter med å skaffe seg læreplass, og det fører til frafall fra videregående opplæring. Staten skal nå ta et større ansvar for å ta inn flere lærlinger.

Les mer om Flere lærlinger i staten
Alternativer til dagens EØS-avtale

Alternativer til dagens EØS-avtale

Norge samarbeider med EU og EUs medlemsland fordi vi deler et felles verdigrunnlag og fordi vi trenger felles løsninger på felles utfordringer. Det vil Regjeringen fortsette med, fordi det er i vår nasjonale interesse.

Les mer om Alternativer til dagens EØS-avtale