88 løftebrudd fra Stoltenberg-regjeringen

88 løftebrudd fra Stoltenberg-regjeringen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har brutt 88 løfter, ifølge en oversikt som VG har laget.

VG har identifisert 88 løftebrudd ved å gjennomgå regjeringens politiske plattform for 2005-2009, Soria Moria-erklæringen.

I dagens utgave av VG kan man lese om de 88 løftebruddene til Stoltenberg-regjeringen. 

Her er noen av de mest alvorlige:

 

LØFTEBRUDD NR 6 - SKRINLAGT: 

Frister for behandling av straffesaker.

 

LØFTEBRUDD NR. 13 - FATTIGDOM:

Redusere økonomiske forskjeller og avskaffelse fattigdom: Det er fortsatt fattige i Norge, og diskutabelt om forskjellene er redusert. Antall bostedsløse har økt.

 

LØFTEBRUDD NR. 14 - FORURENSING: 

Begrense utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter og klimagasser, og begrense luftforurensningen: Utslippene øker, ifølge SFT.

 

LØFTEBRUDD NR. 15 - UTSLIPPSKUTT: 

Betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto skal tas nasjonalt: CO2-utslipp i Norge har økt, så ikke i rute i forhold til nasjonalt kuttmål i Kyoto-perioden 2008–2012.

 

LØFTEBRUDD NR 27 - GRØNN BOM: 

Innføre grønne sertifikater for ny fornybar energi. Dersom ikke, skal andre virkemidler vurderes: Ikke grønne sertifikater, men andre virkemidler.

 

LØFTEBRUDD NR 39 - FRAFALL:

Styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, for å hindre at elever slutter: Flere tiltak, men rundt 30 prosent slutter.

 

LØFTEBRUDD NR. 53 - FORSKNINGSMÅL: 

Heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP: Ikke nådd.

 

LØFTEBRUDD NR. 65 - PROFESJONELT EIERSKAP:

Håndteringen av Aker-bråket kan neppe kalles profesjonell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LØFTEBRUDD NR. 77 - NYE REGIONER: 

Skulle etablere nye og større regioner fra 2010. Droppet nye regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LØFTEBRUDD NR. 78 - BEHANDLE FLERE, KORTE VENTETIDER:

Ventetidene ved sykehusene økte fra 2006 til 2008. Antall i behandlingskø vokste med over 30 000 fra 2006 til utgangen av 2008.

LØFTEBRUDD NR. 84 - RUS: 

Regjeringen lovte raskere hjelp til rusavhengige. Ventetidene ved rustilbud har økt.


Relaterte artikler