Hund

Siste nytt:

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss - mål om byggestart i 2019

Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen tettere sammen med Osloregionen og reisetiden mellom Oslo og Bergen vil reduseres med én time.
30.08.2015

Nye jobber er jobb nummer 1

Høyre tar initiativ til samarbeid for jobbskaping i kommunene.

30.08.2015

Vil innføre mobbebøter

Kommuner kan komme til å få bot for ikke å følge opp mobbesaker. 28.08.2015

Kortere ventetid for kreftpasienter

Pakkeforløp for kreft gir kortere ventetid for pasientene. 27.08.2015

Øker støtten for flyktningsituasjonen i Europa

Regjeringen øker den økonomiske støtten for flyktningsituasjonen i Hellas. 27.08.2015

Høyre i media:

Bergens TIdende, 29.08.2015

Togturen til Oslo en time raskere

Togstrekningen mellom Hønefoss og Oslo skal planlegges og bygges sammen med ny motorvei (E16 Skaret - Hønefoss).

Målet er å sette spaden i jorden om fire år, i 2019. I så fall kan begge deler stå ferdig i 2024. Les hele saken i Bergens Tidende.

Nationen, 28.08.2015

Initiativ for jobbskaping i kommunene

Høyre med kommuneprat mot ledighet. 

Høyre vil møte økende arbeidsledighet med en gründerpakke der kommunene skal lære av hverandre. Les hele saken i Nationen.

Aftenposten, 27.08.2015

Åtte av ti kreftpasienter behandles innen fristen

Kreftforeningen karakteriserer pakkeforløpet som et kvantesprang i kreftomsorgen. Les hele saken i Aftenposten.

Nyhetsbrev