Foto: Høyre

Siste nytt:

Trapper opp grensekontrollen

- Det er viktig for oss å ha kontroll på våre egne grenser. Derfor iverksetter vi tiltak som sørger for at grensekontrollen skjerpes, sier statsminister Erna Solberg. 24.11.2015

Enighet om budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt og ledigheten har økt. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Familier og enkeltpersoner opplever usikkerhet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet. Det er viktig for oss at Norge styres trygt. 23.11.2015

Trenger en raskere omstilling

- Et flerkulturelt samfunn betyr ikke at vi skal ha flere kulturer som lever i parallelle samfunn, sa statsminister Erna Solberg da hun i mandag 23. november innledet for Høyres sentralstyre. 23.11.2015

Terrorberedskapen er styrket

Vi er alle preget etter barbariet i Paris. Dette er ikke bare et terrorangrep mot Paris. Det et angrep på den frie verden. Menneskeverdet ble brutalt nedslaktet i Paris. Europa er satt på prøve som mangler sidestykke etter 2. verdenskrig. 23.11.2015

5 gode nyheter for deg som pasient

Regjeringen jobber for trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Når du blir syk og trenger behandling, skal du få god hjelp og god informasjon. 20.11.2015

Høyre i media:

Aftenposten, 20.11.2015

Asylforliket vitner om ansvarlige politikere

Aftenposten skriver om asylforliket fredag 20. november, og sier det vitner om ansvarlige politikere.

NRK.no, 09.11.2015

15 tiltak for å stramme inn

Norge står overfor en ekstraordinær situasjon med et svært høyt antall asylsøkere som ønsker opphold i landet.

Av: parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland

Les resten hos NRK.no...

Dagens Næringsliv, 21.11.2015

Høies upopulistiske sykehusplan

Det er en helseministers sure plikt å tenke fremover og se helheten i befolkningens helsetilbud. Sånn sett gjorde Bent Høie (H) bare jobben sin, da han fredag la frem en nasjonal helse- og sykehusplan. Men han gjør den godt.

Nyhetsbrev