Hund

Siste nytt:

Yrkesfagløftet fortsetter

Regjeringen følger opp yrkesfagløftet. Flere skal få tilbud om læreplass. 02.09.2015

Styrker kriminalitetsforebyggingen

Bedre forebyggende arbeid i politiet er en av hovedgrunnene til politireformen. 02.09.2015

20 mill til lese- og skrivesatsing

Elever som sliter med lese- og skrivevansker må fanges opp så tidlig som mulig og få den oppfølgingen de trenger. 01.09.2015

Masterplan for marin forskning

Havets ressurser har alltid vært viktige for Norge. En konkurransekraftig marin sektor vil gi verdiskaping til våre kystsamfunn, økt matproduksjon, nye energikilder og betydelige bidrag til det grønne skiftet.
01.09.2015

Høyre i media:

Adresseavisen, 01.09.2015

Skolen trenger bedre matteundervisning

Leder i Adresseavisen 1. september 2015

Sunnmørsposten, 31.08.2015

Norge trenger norske eiere

Private norske investorer har vært avgjørende for å bygge opp norsk industri og næringsliv.

Bergens TIdende, 29.08.2015

Togturen til Oslo en time raskere

Togstrekningen mellom Hønefoss og Oslo skal planlegges og bygges sammen med ny motorvei (E16 Skaret - Hønefoss).

Målet er å sette spaden i jorden om fire år, i 2019. I så fall kan begge deler stå ferdig i 2024. Les hele saken i Bergens Tidende.

Nyhetsbrev