Hund

Siste nytt:

Vil innføre mobbebøter

Kommuner kan komme til å få bot for ikke å følge opp mobbesaker. 28.08.2015

Kortere ventetid for kreftpasienter

Pakkeforløp for kreft gir kortere ventetid for pasientene. 27.08.2015

Øker støtten for flyktningsituasjonen i Europa

Regjeringen øker den økonomiske støtten for flyktningsituasjonen i Hellas. 27.08.2015

To av tre vil ha færre kommuner

To av tre listetopper ved årets kommunevalg mener det er for mange kommuner i Norge. Dette fremgår av DNs valgundersøkelse der man har spurt de som står på førsteplass på listene ved høstens kommunevalg.  25.08.2015

Høyres plan for bedre omsorg

Høyres ambisjon for omsorgstjenesten er at flere skal få mulighet til å bo hjemme lenger, leve aktive og selvstendige liv – med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet. Derfor vil vi øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenestene.  24.08.2015

Høyre i media:

, 01.01.0001

Vil innføre mobbebøter

Regjeringen vurderer å innføre bøter for skoleeiere som ikke følger opp mobbesaker.
regjeringen.no, 27.08.2015

Millionstøtte til flomrammet kommuner

Regjeringen har bevilget 71,6 millioner kroner til flomrammede kommuner.
Aftenposten, 26.08.2015

Over 50 mill i flyktningstøtte

Regjeringen bidrar med mer enn 50 millioner kroner ekstra i flyktningstøtte til Hellas.

Nyhetsbrev