Statsbudsjett

Siste nytt:

Kortere ventetid og økt pasientbehandling

- Regjeringen viser i dag at de prioriterer det vi satte oss som hovedmål før vi kom i regjering, nemlig å redusere unødvendig ventetid, øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgen og å satse på rusomsorg og psykisk helse.  07.10.2015

Flyktningsituasjonen krever ekstra innsats

Den kraftige økningen av asylsøkere til Europa har medført en stor økning også til Norge. Regjeringen har allerede gjort mye og varsler en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som vil ta høyde for utviklingen.

07.10.2015

Et sterkt kunnskapsbudsjett

Kunnskap og utdanning er høyt prioritert i regjeringens forslag til budsjett. Det er helt nødvendig for et budsjett som har fokus på arbeid, aktivitet og omstilling.  07.10.2015

Storstilt satsing på samferdsel skaper arbeid og aktivitet

- Regjeringen viser nok en gang at den løfter samferdselsfeltet. Det gir arbeidsplasser, bedrer næringslivets konkurranseevne, og gir tryggere og mer effektiv transport for folk i hele landet, sier Linda Hofstad Helleland (H), leder for stortingets transportkomité. 07.10.2015

Budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

Regjeringen la i dag frem statsbudsjett for 2016. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, mener budsjettet er riktig medisin til rett tid i en krevende situasjon med halverte oljepriser og stigende ledighet. 07.10.2015

Høyre i media:

NRK, 05.10.2015

Regjeringen foreslår en milliard til digitalisering

Regjeringen vil satse mer på nye elektroniske løsninger i neste års statsbudsjett. Apotek på nett er en av satsingene.
NRK, 30.09.2015

Sanner vil kutte lønnen til dårlige ledere

Regjeringen vil at lønnen til sjefer i staten skal knyttes sterkere til jobben til gjør. Når de ikke målene, risikerer de lønnskutt.
Gynkreftforeningen, 08.09.2015

Berger livet til mange unge kvinner

Jenter opp til 26 år får nå tilbud om HPV-vaksine.

Nyhetsbrev