Våre folk

Bent høie

Erna Solberg

Statsminister og partileder

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister

Ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

 Bent er Høyres 2. nestleder.

Bent høie

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

Ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.


Jan Tore er Høyres 1. nestleder.

Tage Pettersen - Moss - helse

Mudassar Kapur har reist landet
rundt for å se gode eksempler
på hverdagsintegrering i praksis

Les hele saken

Siste nytt

Opptrappingsplan for rusfeltet lanseres av samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 28.04.2016

Historisk løft for rusfeltet

Før valget i 2013 lovet Høyre, FrP, KrF og Venstre at rusfeltet skulle prioriteres og styrkes gjennom en omfattende og forpliktende opptrappingsplan. I fjor la regjeringen frem planen, og i dag vedtas den av Stortinget.
Høyre logo 28.04.2016

DEMO 2000: - 125 millioner kr til forskningsprosjekter i petroleumsindustrien

DEMO 2000 er et program fra Norsk Forskningsråd som gir støtte til forskning i petroleumsindustrien. Over halvparten av midlene tildeles til prosjekter i Rogaland og Hordaland.


Inntekstssystem kommunereform statsråd Jan Tore Sanner,  Helge Andre Njstad og Andre Skjelstad 21.04.2016

Nytt inntektssystem til kommunene har flertall på Stortinget

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. 

I media

Dagsavisen 29.04.2016

- Gratis kjernetid i barnehage gir bedre skoleresultater

Flere minoritetsspråklige barn har de siste årene blitt rekruttert til barnehagen. En evaluering av prosjektet viser at barna som har gått i barnehage gjør det bedre på skolen.
Dagsavisen 25.04.2016

Du kan stole på Høyres skolepolitikk

Da Erna Solberg i sin landsmøtetale la vekt på tidlig innsats er det et uttrykk for at Høyre vil prioritere tidlig innsats i skolen ytterligere fremover. Det er ikke, som SVs Bård Vegar Solhjell uttrykker i Dagsavisen 14. april, bygget på «et 10 år gammalt tankegods frå SV». Langt derifra!
NRK logo 18.04.2016

Innfører dagbøter for å hindre mobbing

Mandag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem regjeringas nye tiltak i kampen mot mobbing i skoler og barnehager.

Nyhetsbrev