Statsbudsjett

Siste nytt:

Likestilling i praksis

Fredag 9. oktober la Regjeringen frem stortingsmeldingen «Likestilling i praksis». Et viktig premiss i meldingen er at arbeid for likestilling og likeverd er et felles samfunnsansvar, og at det fremover vil være viktig å sikre felles muligheter for alle.

09.10.2015

En fortjent fredspris

- Vi har sett mange diktaturer falle, men vi har sett få demokratier reise seg. Det nærmeste vi kommer nå, tror jeg er Tunisia. Derfor er dette en viktig pris, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland etter kunngjøringen av Nobels fredspris for 2015 til Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia.  09.10.2015

Bedre finansiering av private barnehager

Regjeringen endrer nå på finansieringen av private barnehager, men beholder dagens system med en kommunal sats. Dette sikrer at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.

09.10.2015

Reaksjoner på statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling i Norge, og har blitt positivt mottatt av en lang rekke samfunnsaktører: 08.10.2015

Kortere ventetid og økt pasientbehandling

- Regjeringen viser i dag at de prioriterer det vi satte oss som hovedmål før vi kom i regjering, nemlig å redusere unødvendig ventetid, øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgen og å satse på rusomsorg og psykisk helse.  07.10.2015

Høyre i media:

Dagsavisen, 08.10.2015

Det grønne skiftet er i gang

Ikke glem at årets budsjett er det grønneste noen sinne, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Hun påpeker at det grønne skiftet allerede er i gang.

Sysla, 08.10.2015

Vindkraft redder arbeidsplasser

Ny kontrakt betyr at Fjellstrand Verft kan hente tilbake 45 permitterte ansatte.

BT, 08.10.2015

Et budsjett med sjel

Flere av mine kolleger har kritisert statsbudsjettet for å bruke for mye oljepenger. Men det er faktisk nødvendig, skriver Steinar Strøm i BT.

Nyhetsbrev