Historiske medlemstall for Høyre

Historiske medlemstall for Høyre

Antall nye medlemmer i Høyre er rekordhøye tall til å være et stortingsvalgår.

Antall nye medlemmer er nesten på linje med rekordåret 2011, og 2,5 ganger så høyt som valgkampen 2009. Antall betalende medlemmer er historisk høyt, og mer enn 10.000 flere enn i 2009.

Høyre har per nå mer enn 35.000 medlemmer, og det er de siste månedene vervet eller kommet til over 5.600 nye medlemmer. Bare i august og september kom det 1.700 nye medlemmer.