Lokaldemokrati - hva betyr det ?

Lokaldemokrati - hva betyr det ?

Direktør Søren Pedersen i Asker og Bærum Boliglag AL (ABBL) sendte den 18.04.05 et brev til Bærum kommune med bemerkninger til reguleringsplan for Jong Søndre. I dette brev skriver direktør Søren Pedersen: ”ABBL er i ferd med å miste tilliten til det politiske system i Bærum. De kommunale organer har ikke lenger noen myndighet, men blir overkjørt av krefter utenfor de demokratisk valgte organer. Planutvalget har ingen myndighet Ordfører har ingen myndighet Formannskapet har ingen myndighet Ikke en gang kommunestyrets valgte medlemmer, virker å ha noen myndighet.” Av Hans Petter Skattum

Ovenstående er jo ganske bastante påstander om det politiske system i Bærum fra planutvalget via ordfører til formannskap og kommunestyret. Budstikka tok opp saken mandag den 2 mai og den 4 mai har Budstikka en oppfølging av saken med blant annet intervju med gruppeleder for Fremskrittspartiet og leder av Planutvalget Anne-Gerd Steffensen med overkriften ”Steffensen enig med ABBL-sjefen”. Hun mener at det er krefter utenfor de demokratisk valgte organer som overkjører de folkevalgte og dette skal i henhold til Steffensen særlig skje i Høyre. Hun sier at hun vet at i Høyre er det de som sitter i periferien som i veldig stor grad bestemmer. Det skal i henhold til hennes utsagn, ligge veldig mye makt hos dem som ikke er folkevalgte og som sørger for vedtak som ikke alltid er i samsvar med hva de folkevalgte i partiet mener.

Av naturlige årsaker siden hun ikke er medlem av Høyres gruppe, så har jeg ikke sett Steffensen på noen av være gruppemøter og jeg har vært på mange i løpet av de siste årene. På ingen av disse møtene som hun refererer fra, har jeg opplevd at de folkevalgte som er valgt inn i kommunestyret, har blitt overkjørt av andre ikke folkevalgte. På ingen av disse møtene har jeg opplevd at det skulle ligge makt hos andre som medfører at det blir fattet vedtak som ikke er i samsvar med hva de folkevalgte i partiet mener. Den virkelighetsbeskrivelse Steffensen presenterer er det umulig å kjenne seg igjen i.

Gruppemøtene finner normalt sted to dager før kommunestyremøtene og i henhold til reglementet til Bærum Høyre består gruppen av partiets representanter og varamenn til kommunestyret, samt partiets hovedstyremedlemmer. Hovedstyret består i alt vesentlig av ledelsen i partiet, inklusiv lederene for distriktene og kretsene, Bærum Høyres formannskapsmedlemmer med varamedlemmer og Akershus Høyres fylkesutvalgsmedlemmer med varamedlemmer bosatt i Bærum. Det gir seg selv at mange av de som sitter i ledelsen i Bærum Høyre også er folkevalgte representanter. Totalt er det 71 personer som kan møte på gruppemøtet, noe som gir en meget representativ forsamling.

Når det gjelder kommunalt folkevalgte har Bærum Høyre 43 representanter og varamenn til kommunestyret og 5 representanter og varamenn i fylkesstyret. Ca 2/3 del av de som kan møte i gruppen er dermed folkevalgte. At dette 2/3 flertall skulle la seg styre og manipulere av de som ikke er folkevalgte i gruppen, slik som Steffensen påstår, faller på sin egen urimelighet.

Styrken ved den gruppesammensetning som Bærum Høyre har valgt, er at det er representanter for de 24 kretsene som partiet er organisert i, dvs alle lokale områder i hele kommunen. Dette medfører at lokale representanter har talerør inn i gruppen og kan fremlegge sine syn på de aktuelle saker. Bærum Høyre er opptatt av å lytte til lokalsamfunnet og det ønsker vi å fortsette med. Som politikere er vi befolkningens representanter og vi har fokus på hva vi mener er befolkningens beste, enten de bor på Jong, Fossum, Stabekk eller Lommedalen. Vi tror vi tjener Bærums befolkning best på denne måten.

Av Hans Petter Skattum

Kommunestyrerepresentant for Bærum Høyre

Relaterte artikler