• Hjertesaker

Aktuelt

 • Romfolk er også folk

  Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært.

  Les mer om Romfolk er også folk
 • Felles mål er bra

  Det er gledelig at Kirsten Mostad Pedersen er enig med Høyre i at helsesøstertjenesten bør styrkes. For elevene i skolen er det dog trist at Arbeiderpartiet ikke i like stor grad ønsker Høyres formidable satsing på helsesøstertjenesten.

  Les mer om Felles mål er bra
 • Helsesøstertjenesten bør styrkes!

  Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.

  Les mer om Helsesøstertjenesten bør styrkes!
 • Overskuddets bakside

  Det er meget gledelig at kommunen kan vise til et overskudd på 44 millioner kroner. Overskuddet kommer dels av merinntekter, samt innsparing på renter, avdrag og pensjon, og dels av at det har blitt kuttet i virksomhetene, spesielt innen helse og velferd.

  Les mer om Overskuddets bakside
 • Rødgrønn allergi!

  Regjeringen legger opp til en endring av gjeldende privatskolelov. For at aktører som har ideer til nyutvikling av norsk skole ikke skal måtte vente til arbeidet med den nye loven er ferdig, ønsker man å innføre en snever dispensasjonstilgang.

  Les mer om Rødgrønn allergi!
 • Fornuftig med en buffer

  At Arbeiderpartiets gruppeleder mener undertegnede sitter i glasshus og således bør la være å uttale seg om posisjonens politikk og budsjett, samt Høyres alternative løsninger, er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Jeg kan forsikre gruppelederen om at så ikke kommer til å skje, da det er dette som er et levende demokrati, og et godt folkestyre.

  Les mer om Fornuftig med en buffer

Kalender