• Ordførerkampanje

Aktuelt

 • Stemmerett til 16-åringer?

  Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng.

  Les mer om Stemmerett til 16-åringer?
 • Jobbrelatert fravær øker

  I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem.
  Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd.

  Les mer om Jobbrelatert fravær øker
 • Romfolk er også folk

  Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært.

  Les mer om Romfolk er også folk
 • Felles mål er bra

  Det er gledelig at Kirsten Mostad Pedersen er enig med Høyre i at helsesøstertjenesten bør styrkes. For elevene i skolen er det dog trist at Arbeiderpartiet ikke i like stor grad ønsker Høyres formidable satsing på helsesøstertjenesten.

  Les mer om Felles mål er bra
 • Helsesøstertjenesten bør styrkes!

  Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.

  Les mer om Helsesøstertjenesten bør styrkes!
 • Overskuddets bakside

  Det er meget gledelig at kommunen kan vise til et overskudd på 44 millioner kroner. Overskuddet kommer dels av merinntekter, samt innsparing på renter, avdrag og pensjon, og dels av at det har blitt kuttet i virksomhetene, spesielt innen helse og velferd.

  Les mer om Overskuddets bakside

Kalender