• Ordførerkampanje

Aktuelt

 • En av Norges beste skoler

  Fredrikstad har mange utfordringer. De siste ukene har man i avisen debattert bl.a. konsekvensene av sykehusflyttingen, dårlig infrastruktur og høy arbeidsledighet.

  Les mer om En av Norges beste skoler
 • Nei til gigantskole

  Høyre og et enstemmig bystyre har klokelig sagt et tydelig ja til to videregående skoler i Fredrikstad. Det betyr samtidig at man sier nei til ideen om en stor gigantskole som ville blitt Norges største videregående skole. En slik tverrpolitisk enighet gir håp om at fylkestinget ilegger Fredrikstad kommunes høringsuttalelse betydelig vekt når ny skolebruksplan skal vedtas før jul.

  Les mer om Nei til gigantskole
 • Svake skoleresultater bekymrer!

  Innbyggernes læring, kunnskap og kompetanse er en særdeles viktig faktor for å sikre vekst og velferd i fremtidens Fredrikstad. Etter en jevn og positiv utvikling i skoleresultatene under borgerlig styre, viser tilstandsrapporten for grunnskolen nok en gang en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under det rødgrønne styret.

  Les mer om Svake skoleresultater bekymrer!
 • Stemmerett til 16-åringer?

  Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng.

  Les mer om Stemmerett til 16-åringer?
 • Jobbrelatert fravær øker

  I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem.
  Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd.

  Les mer om Jobbrelatert fravær øker
 • Romfolk er også folk

  Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært.

  Les mer om Romfolk er også folk

Kalender