• Ordførerkampanje

Aktuelt

 • Svake skoleresultater bekymrer!

  Innbyggernes læring, kunnskap og kompetanse er en særdeles viktig faktor for å sikre vekst og velferd i fremtidens Fredrikstad. Etter en jevn og positiv utvikling i skoleresultatene under borgerlig styre, viser tilstandsrapporten for grunnskolen nok en gang en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under det rødgrønne styret.

  Les mer om Svake skoleresultater bekymrer!
 • Stemmerett til 16-åringer?

  Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng.

  Les mer om Stemmerett til 16-åringer?
 • Jobbrelatert fravær øker

  I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem.
  Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd.

  Les mer om Jobbrelatert fravær øker
 • Romfolk er også folk

  Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært.

  Les mer om Romfolk er også folk
 • Felles mål er bra

  Det er gledelig at Kirsten Mostad Pedersen er enig med Høyre i at helsesøstertjenesten bør styrkes. For elevene i skolen er det dog trist at Arbeiderpartiet ikke i like stor grad ønsker Høyres formidable satsing på helsesøstertjenesten.

  Les mer om Felles mål er bra
 • Helsesøstertjenesten bør styrkes!

  Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.

  Les mer om Helsesøstertjenesten bør styrkes!

Kalender