Høgre i praksisFoto: Tomas Moss

DRAMMEN: Ti tiltak mot radikalisering

10. juni behandlet formannskapet planforslaget med ti tiltak som svar på de utfordringene man mener å stå overfor i Drammen.

TROMSØ: Innfører obligatorisk time med helsesøster

Fra høsten 2015 skal alle i Tromsø-skolen få tilbud om en obligatorisk time hos helsesøster en gang i året.

Oslo-ungdom blir stadig mer lovlydige

Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo vokser. Samtidig viser politiets tall en nedgang i straffbare forhold blant unge under 18 år.

Bærum: Vil lovfeste dagtilbud til demente

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmer i Stortinget forslag om å lovfeste dagtilbud til personer med demens i kommunene. Et godt eksempel har de funnet i Sandvika i Bærum.

OSLO: De minste skal lære mer matte

Så fort norske barn starter i barnehagen skal matematikk bli en del av hverdagen.

Innfører obligatorisk helsesøstertjeneste i tromsøskolen

Nå blir det flere helsesøstre på skolene i Tromsø. Fra høsten av øker Tromsø kommune helsesøstertjenesten med to og ett halvt årsverk, i tillegg til at det i statsbudsjettet ligger inne en økning på fire og èt halvt.

OSLO: En egen landsby for demensrammede

Om knappe fire år skal Norges første demenslandsby stå ferdig på Lille Tøyen.

OSLO: Flere elever velger yrkesfag

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo er svært fornøyd med at flere velger yrkesfag.

OSLO: Vil styrke innvandrerforeldres omsorgsrolle

Oslo Voksenopplæring har satt omsorgsroller og norsk kultur og regelverk i forhold til barneoppdragelse på dagsorden.