Høgre i praksisFoto: Tomas Moss

Oslo først ute med lokal klimatilpasningsstrategi

Byrådet legger frem klimatilpasningsstrategi for Oslo 2015-2030.

Skien Høyre ønsker å frede tilbudet for multifunksjonshemmete barn

Skien Høyre ønsker å frede tilbudet for multifunksjonshemmete barn

Skien Høyre ønsker å frede tilbudet for multifunksjonshemmete barn ved Samba i Skien.

OPPEGÅRD: En oase fra første til syvendeklasse

Oppegård kommune har bidratt med godt tilbud til barn med spesielle behov på Østli skole.

BÆRUM: Nytenkning for kulturscenen

Bærum kommune satte driften av den kommunale kulturscenen Musikkflekken i Sandvika ut til private i fjor. Erfaringene ett år senere er svært positive.

OSLO: Oslo-skolen samles på ett nettsted

OSLO: Oslo-skolen samles på ett nettsted

Oslo kommune har samlet eksamensresultater, elevundersøkelser, nasjonale prøver og andre nøkkeltall for alle byens skoler på MinOsloskole.no.

DRAMMEN: Gratis barnehage for familier med lav inntekt

DRAMMEN: Gratis barnehage for familier med lav inntekt

Familier med lav inntekt i Drammen skal fra 1. oktober få gratis barnehageplass.

TROMSØ: Bruker millioner på å hjelpe rusavhengige

Tromsø kommune styrker rusomsorgen med 4,2 millioner kroner.

Oslo-skolen vil måle krefter med andre i Norden

Byrådet i Oslo ønsker å sammenligne Oslo-skolen med nordiske skoler.

OSLO: Storaksjon på skoleveier

I Oslo vil politiet ha storaksjon på skoleveier til skolestart.