Høgre i praksisFoto: Tomas Moss

OSLO: Vil styrke innvandrerforeldres omsorgsrolle

Oslo Voksenopplæring har satt omsorgsroller og norsk kultur og regelverk i forhold til barneoppdragelse på dagsorden.

OSLO: Stipendordning for å fullføre skolen

Oslo kommune går nye veier for å få elever til å fullføre og bestå videregående skole.

BÆRUM: Gratis svømmekurs

Hver andre tiåring kan ikke svømme. Svømmeundervisning er derfor prioritert av regjeringen, noe Bærum kommune har fått med seg.

OSLO: Fornøyde med barnehagene

I Oslo kommune er det åpenhet om resultatene til barnehagene. Foreldre er godt fornøyd med barnehagene i Oslo.

FROGNER: Rask psykisk helsehjelp

FROGNER: Rask psykisk helsehjelp

I to år har Frogner hatt tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».

DRAMMEN: - Drammen har knekt koden

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner berømmer Drammen kommune for at de har lykkes med å få flere i pleie- og omsorgssektoren til å jobbe fulltid.

RISSA: Satser millioner på unikt skolematprosjekt

Rissa kommune ønsker gratis skolemat, og prioriterer derfor det i kommuneøkonomien.

FLORØ: Er ny sykkelby

Høyre-styrte Florø kan nå kalle seg en sykkelby.

Oslo først ute med lokal klimatilpasningsstrategi

Byrådet legger frem klimatilpasningsstrategi for Oslo 2015-2030.