Høgre i praksisFoto: Tomas Moss

Bærum: Vil lovfeste dagtilbud til demente

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmer i Stortinget forslag om å lovfeste dagtilbud til personer med demens i kommunene. Et godt eksempel har de funnet i Sandvika i Bærum.

OSLO: De minste skal lære mer matte

Så fort norske barn starter i barnehagen skal matematikk bli en del av hverdagen.

OSLO: En egen landsby for demensrammede

Om knappe fire år skal Norges første demenslandsby stå ferdig på Lille Tøyen.

OSLO: Flere elever velger yrkesfag

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo er svært fornøyd med at flere velger yrkesfag.

OSLO: Vil styrke innvandrerforeldres omsorgsrolle

Oslo Voksenopplæring har satt omsorgsroller og norsk kultur og regelverk i forhold til barneoppdragelse på dagsorden.

OSLO: Stipendordning for å fullføre skolen

Oslo kommune går nye veier for å få elever til å fullføre og bestå videregående skole.

BÆRUM: Gratis svømmekurs

Hver andre tiåring kan ikke svømme. Svømmeundervisning er derfor prioritert av regjeringen, noe Bærum kommune har fått med seg.

OSLO: Fornøyde med barnehagene

I Oslo kommune er det åpenhet om resultatene til barnehagene. Foreldre er godt fornøyd med barnehagene i Oslo.

FROGNER: Rask psykisk helsehjelp

FROGNER: Rask psykisk helsehjelp

I to år har Frogner hatt tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».