De eldre får bestemme hjemmehjelp selv i Drammen

De eldre får bestemme hjemmehjelp selv i Drammen

Det skal være trygt å bli gammel i Drammen, sier Ordfører Tore Opdal Hansen.

Foto: colourbox.com

I Drammen er det den eldre selv som bestemmer hvem som skal levere hjemmehjelpstjenester. Er de ikke fornøyd, kan de bytte leverandør. Kommunen og to private selskaper leverer tilbudet man kan velge mellom.

For mer informasjon, ta kontakt med Drammen Høyre eller se på Drammen kommunes hjemmeisder.

Relaterte artikler