Nær kontakt mellom skole og næringsliv i Asker

Nær kontakt mellom skole og næringsliv i Asker

Asker kommune fikk Entreprenørskapsprisen 2012 fra Kommunesektorens organisasjon KS og Ungt Entreprenørskap Norge under festmiddagen på Skoletinget.

Entreprenørskapsprisen er en hederspris som går til kommuner og fylkeskommuner med fokus på entreprenørskap i utdanningen. Kriteriene er knyttet til regjeringens mål for entreprenørskap i utdanning skissert i "Handlingsplan Entreprenørskap i utdanning 2009-2014", sier Petter Skotland, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Akershus.

Les hele saken på KS sine sider her.

Relaterte artikler