Ernas tale til sentralstyret

Erna Solberg tale til Høyres sentralstyre 18. mars 2012.