Vi mangler makt

Men det er et problem vi skal løse neste år, sier Nikolai Astrups i sin tale til Landsmøte 2012.

Se hele innlegget hans her.