Aktuelt

Siste Mest kommenterte
Abonner på RSS nyhetsfeed
Fylkesvalliste 2015 for Sogn og Fjordane Høgre

Fylkesvalliste 2015 for Sogn og Fjordane Høgre

sogn og fjordane:Som første fylkeslag i Høgre har Sogn og Fjordane hatt nominasjonsmøte laurdag 18. oktober på tradisjonsrike Kviknes hotell i vakre Balestrand. Leiar av nominasjonsnemnda har vore Gaular-ordførar Mathias Råheim. Både toppkandidat Noralv Distad/Aurland (bildet) og 3. kandidat Bjørn Hollevik/Flora vart samrøystes attvald. Nye namn i toppen elles er 2. kandidat Anne K. Lilleaasen/Gaular og 4. kandidat Sonja M. Øvre-Flo/Stryn. Vidare vart Ole Gunnar Krakhellen attvald som fylkestingskandidat på 5. plass. Deretter følgjer Tore Fossen/Førde (ny) på 6. plass og Unge Høgre sin kandidat/fylkesleiar - Lise-May Sæle/Balestrand på 7. plass. Høgre har i dag 7 fylkestingsrepresentantar.

Disse ønsker å stå på fylkestingslisten

Disse ønsker å stå på fylkestingslisten

finnmark:Etter gjennomført innhenting av kandidater gjennom innspill fra medlemsmassen og svar fra de som sto på listen i 2011 er listen for prøvenominasjonen i lokalforeningene klare.

Fra fredag 17.oktober og til og med 10. november skal lokalforeningene si sin mening om hvem som skal stå på de 15 første plassene.

Nominasjonskomiteens listeforslag er klart

Nominasjonskomiteens listeforslag er klart

buskerud:Nominasjonskomiteen i Buskerud Høyre har lagt fram sin enstemmige innstilling til neste års fylkestingsvalg.

Regjeringen styrker selveierdemokratiet

hedmark:Les Yngve Sætres leserinnlegg om styrkingen av selveierdemokratiet

Innbyggernes kommune

Innbyggernes kommune

østfold:Høyre-FrP-regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse oppgavene godt, tilpasset innbyggernes behov. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter.

Innbyggernes kommune

buskerud:Regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse sine oppgaver godt, til beste for innbyggerne. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter.

Les mer om Innbyggernes kommune

Innstilling til Vest-Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2015

vest-agder:Nominasjonskomiteen i Vest-Agder Høyre har i dag levert innstilling til Vest-Agder Høyres fylkestingsliste for Fylkestingsvalget 2015.

Les mer om Innstilling til Vest-Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2015

Janne Johnsen til topps i uravstemning

rogaland:Janne Johnsen topper resultatlisten suverent etter Rogaland Høyres rådgivende uravstemning blant medlemmene for fylkestingslisten 2015

Les mer om Janne Johnsen til topps i uravstemning

Medlemsmøte med Romerikesforum

akershus:Romerikesforum inviterer til medlemsmøte den 23. oktober på Ullensaker Rådhus. Temaet for møte er kommunereformen.

Les mer om Medlemsmøte med Romerikesforum

- Misvisande frå fylkesordføraren om rassikring

sogn og fjordane:-Vi har ein fylkesordførar som dessverre går ut med misvisande informasjon. Det er skapt eit inntrykk av at løyvingane til rassikring i Sogn og Fjordane går ned. Dette skaper også utryggleik knytt til framdrifta for prioriterte prosjekt. Dette må no ta slutt, seier fylkesgruppeleiar i Høgre, Noralv Distad (bildet). Rassikringsmidlar til fylkeskommunane går ikkje ned, slik fylkesordføraren har gått ut med i pressemelding. Løyvinga til rassikring på fylkesvegar aukar frå 564 millionar i saldert budsjett for 2014, til 580 millionar i budsjettframlegget for 2015.

Les mer om - Misvisande frå fylkesordføraren om rassikring

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

akershus:Her finner du nominasjonskomiteens innstilling til liste for Akershus Høyre ved Fylkestingsvalget 2015. Innstillingen er enstemmig.

Les mer om Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling
  • Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling
  • Tid for å tenke nytt
  • Kai Ove Berg om soningskøene
  • Statsbudsjettet og Buskerud
  • Statsbudsjettet for Østfold
  • Hva betyr statsbudsjettet for Sør-Trøndelag?
  • Alt om statsbudsjettet
  • Fredriksborg - den nye storkommunen?
  • Det bli ny landslinje i natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole.
  • Resultat rådgivende urnominasjon