Flere trossamfunn under samme tak

Flere trossamfunn under samme tak

Til syvende og sist er dette noe som de enkelte trossamfunn rundt om i kommunene må ta stilling til, spesielt når det skal bygges nye forsamlingslokaler

Foto: tomas@icu.no

Bakgrunnen for Høyres utspill i Vårt Land er at Høyre ønsker å oppfordre tros- og livssynssamfunnene til å tenke sammen om hvordan man skal møte ulike tros- og livssynssamfunns behov for egnede forsamlingslokaler.

Grunnlovsendringene om forholdet mellom staten og kirken utfordrer oss på å legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn skal kunne utøve sin virksomhet. I store deler av landet utfordrer dette oss på tilgang på forsamlingslokaler. Høyre ønsker en debatt om hvordan en i fellesskap kan legge til rette for dette, sier Svein Harberg, Høyres livssynspolitiske talsmann.

- Jeg ønsker å reise en debatt om dette temaet. Til syvende og sist er dette noe som de enkelte trossamfunn rundt om i kommunene må ta stilling til, spesielt når det skal bygges nye forsamlingslokaler, understreker Harberg.

Les saken i Vårt Land.

 

Relaterte artikler