Får støtte til krav om aktivitetsplikt

Får støtte til krav om aktivitetsplikt

- Å la folk sitte passive hjemme og motta sosialhjelp er å gjøre dem en bjørnetjeneste.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Debatten har rast mellom regjeringen og Høyre etter oppslaget fra "trygdebygda" Åmli i Aust- Agder på Dagsrevyen 26. mars om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Høyres leder Erna Solberg er bekymret over at det er for mange på stønad og trygd i Norge, og mener det skaper store problemer for den enkelte og utfordrer den økonomiske bærekraften i samfunnsmodellen.

Politisk redaktør i ANB, Kjell Werner, gir i dag Høyre og Erna Solberg full støtte i sin kommentarartikkel. Du kan lese hele kommentaren på siste.no her.

- Regjeringen bør ta denne utfordringen på en fordomsfri måte, ikke gå i skyttergraven slik vi har sett tendenser til de siste dagene, skriver Kjell Werner i ANB.

- Dette prosjektet viser hvor viktig det er å sette klare, tydelige og rettferdige krav til mottakere av slike ytelser. Det å la folk sitte hjemme og passivt motta sosialhjelp er å gjøre dem en bjørnetjeneste, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til hoyre.no. 

Relaterte artikler