Vil skape grobunn for norsk landbruk

Svein Flåtten (H)

"Høyre vil ikke fjerne importvern eller markedsreguleringen over natten, men vi må gradvis tilpasse oss til resten av verden. Vi ser på bønder som selvstendig næringsdrivende. Gode rammevilkår er nødvendig, og endringer må skje skrittvis."

Foto: tomas@icu.no

Høyre vil vise en ny retning for norsk landbruk og legger i dag frem sin alternative landbruksmelding.

- Vi ønsker nå å vise at det finnes et solid borgerlig alternativ i norsk landbrukspolitikk. Landbruket har en sterk tilknytning til tradisjonelt borgerlige verdier som respekten for privat eiendomsrett og frihet for den selvstendige bonde, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Høyre fjerne boplikten og prisreguleringene på landbrukseiendom. Med Høyres skattepolitikk får også bøndene mer å rutte med og investeringsevnen vil styrkes. Målet er å skape et mer lønnsomt og levedyktig landbruk gjennom økt produksjon.

- Nå har vi blitt fem millioner nordmenn. Vi må øke norsk matproduksjon, men det må skje på en måte som er bærekraftig i det lange løp, mener Flåtten.

Tine-saken

Det første partiet vil gjøre, er å frata Tine rollen som markedsregulator. Tines misbruk av regulatorrollen har skapt store overskrifter den siste tiden. Flåtten er bekymret for at dette skader omdømmet til norske bønder.

- Det er trist å lese om Tine-saken. At Tine skal regulere markedet, er som om keeperen på hjemmelaget også skal dømme kampen. Vi kan ikke ha det slik, og tiden er moden for å flytte ansvaret til en uavhengig markedsregulator, sier Flåtten.

Landbruksoverføringer

Budsjettstøtten til landbruket er betydelig. I følge OECD fikk norsk landbruk produksjonsstøtte på totalt 22 mrd. kroner i 2010. Høyre vil at budsjettstøtten må innrettes slik at den øker produksjonen.

- Høyre vil ikke fjerne importvern eller markedsreguleringen over natten, men vi må gradvis tilpasse oss til resten av verden. Vi ser på bønder som selvstendig næringsdrivende. Gode rammevilkår er nødvendig, og endringer må skje skrittvis, avslutter Flåtten.

Last ned Høyres landbruksmelding her.

Object not found

 

 

 

Relaterte artikler