Nyheter fra Akershus Senior Høyre

Nyheter fra Akershus Senior Høyre

Her finner du nyheter lagt ut av Akershus Senior Høyre, samt datoplan for inneværende år. Ta kontakt dersom noe er uklart.

Seminar om eiendomsrett og lokal ressursforvaltning

Seminar om eiendomsrett og lokal ressursforvaltning

Medlemmer i Akershus Høyre inviteres til seminar i regi av stortingsgruppen om eiendomsrett og lokal ressursforvaltning. Seminaret finner sted på Stortinget tirsdag 19. januar klokken 10.30. Det er begrenset med plasser, så meld deg på allerede i dag!

Vil gi Ruter begge hender på togspakene

Vil gi Ruter begge hender på togspakene

Den siste tidens togkaos i Oslo-området kan tyde på at verken NSB eller staten er best egnet til å ha ansvaret for og drive lokaltogtrafikken i regionen. Derfor ønsker nå Oslo og Akershus å gi Ruter ansvaret for all kollektivtrafikk, også lokaltogtrafikken.

Et blått Skedsmo?

Et blått Skedsmo?

Det kan bli en realitet. Legger man partienes størrelser fra valget i 2007 til grunn og ser på partienes oppslutning i dag ville det blitt skifte i Skedsmo hadde det vært valg i dag. Også i Lørenskog ville det blitt borgerlig flertall.

Helseutfordringer for kommunene

Helseutfordringer for kommunene

I Helse- og omsorgskomiteen har man i flere dager hatt med høringer om den såkalte "Samhandlingsreformen". Det er ingen tvil om at dette er den største og viktigste helsepolitiske saken denne stortingsperioden, sier Høyres Sonja Irene Sjøli. Reformen vil berøre alle kommuner og føre med seg en rekke utfordringer.

Utfordrer regjeringen

Utfordrer regjeringen

André Oktay Dahl (H) mener regjeringen må ta grep for å forebygge vinningskriminaliteten og kommer med tre konkrete forslag til hva som kan gjøres. Han mener nøkkelen til høyere oppklaringsprosent hos politiet ligger i målrettet arbeid på dette området.

Ber Riksrevisjonen granske togkaoset

Ber Riksrevisjonen granske togkaoset

Fylkesleder og stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) er svært lite tilfreds med håndteringen av de siste ukenes togkaos på Østlandet, og han ber nå Riksrevisjonen foreta en granskning av problemene NSB og Jernbaneverket har hatt den siste tiden.

Vern om lokaldemokratiet!

Vern om lokaldemokratiet!

Sverre Myrli har reist spørsmål i Stortingets spontanspørretime om Akershus fylkeskommune har lov til å bruke de bevilgede midlene i forbindelse med overtakelsen av riksvegene til andre formål enn riksveger. Svaret er ja, og begrunnelsen heter lokaldemokrati.

Tomme ord og lite handling fra regjeringen

Tomme ord og lite handling fra regjeringen

Arbeiderpartirepresentantene Kjernli og Wickholm har frekkhetens nådegave når de i ØB 16. februar påstår at Høyre gjennom sitt yrkesfagløft stjeler regjeringens sak. Ingen partier har eierskap til alle saker, men noen partier handler der andre snakker. Årsaken til at Høyre har satt dette på dagsorden er mange tomme ord, men lite handling fra den rødgrønne regjeringens side!

- Ikke godt nok!

- Ikke godt nok!

Fra 1. januar plikter alle kommuner å tilby krisehjelp til kvinner og menn. Likevel er tilbudet mangelfullt og noen steder helt fraværende. Kun Follo-regionen har et tilstrekkelig tilbud i Akershus, og andre steder er det kun kvinner som får hjelp. André Dahl (H) mener kommunene må skjerpe seg.

"Buss for tog" helt hjem

"Buss for tog" helt hjem

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) mener de siste ukenes togtrøbbel er langt fra uproblematisk. Nå vil han ta initiativ til et møte mellom NSB, Ruter og fylkeskommunen for å finne en løsning. Å frakte pendlere helt hjem når togene ikke går ser han ikke på som unaturlig.

Ut med juryen!

Ut med juryen!

I det siste har det vært debatt om Høyesteretts avgjørelse om at tre fagdommere og fire jurymedlemmer må begrunne skyldspørsmålet i en straffesak. Dette er en svært problematisk avgjørelse, men enda mer alvorlig er at selve juryordningen ikke fungerer i tråd med viktige prinsipper i rettsstaten.

Fylkesting 18. februar

Fylkesting 18. februar

Her er en liste over sakene til torsdagens fylkestingsmøte i Akershus. Mer om sakene og direkte streaming i nett-TV på www.akershus.no. Møtestart: Klokken 11.00.

Storberget må forklare seg - igjen

Storberget må forklare seg - igjen

- Statsråden må forklare seg for Stortinget om hva som er årsaken til at 4600 etterlyste kriminelle har forsvunnet i Norge, krever Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl.

Vil ha mer helse ut av hver krone

Vil ha mer helse ut av hver krone

Høyre mener det er urimelig at fastleger tjener penger på pasienter med sykehjemsplass og sykehjemslege de ikke har behandlingsansvar for. Disse kronene kan gi andre pasienter raskere og bedre behandling. Høyre vil følge opp og jobbe for en endring av systemet.

Forbrytere skal ikke inn i vekterbransjen

Forbrytere skal ikke inn i vekterbransjen

Fagbladet Politiforum avslører at flere politidistrikt ikke følger opp kontrollen med vekterselskapene. Nærmere 100 vektere viser seg å være anmeldt for kriminelle handlinger. - Gir falsk trygghet, mener André Oktay Dahl.

En frihavn for overgripere?

En frihavn for overgripere?

Dersom politiets adgang til trafikkdata og andre elektroniske spor reduseres, kan også muligheten til å bekjempe kriminalitet svekkes, mener Elizabeth Skogrand og André Oktay Dahl.

Mamma og pappa må ikke sove i timen!

Mamma og pappa må ikke sove i timen!

Den siste tiden har det vært mye - og berettiget - debatt om skolen. Blant annet har vi kunnet vi lese om en tidligere barnskoleelev som brakk nesen på læreren sin fordi han mente læreren ikke lyttet til elevene. Høyre mener samarbeidet mellom hjemmet og skolen må styrkes og samtidig at ingen av partene ubetinget skal lene seg på hverandre.

Handlingsprogram for fylkesveier

Handlingsprogram for fylkesveier

Fylkesutvalget foreslår å ta inn flere prosjekter i handlingsprogrammet for fylkesveiene. Blant annet kollektivfelt langs Fv 120, innfartsparkering ved Årnes stasjon, tiltak ved Fv 120 i Enebakk, Fv 156 i Frogn og Fv 209 Semsveien.

Hjemmelekser: En tradisjon verdt å bevare!

Hjemmelekser: En tradisjon verdt å bevare!

Sosialistisk venstreparti foreslo i Dagbladet 09. februar å avskaffe hjemmelekser. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ha en "kulere" skole. Forsker ved pedagogisk institutt ved NTNU, Gunn Imsen, sier i samme oppslag "Lekser er en av de tradisjonene vi bør holde fast ved". Det er Sonja Sjøli (H) enig i.

Belønningspenger til nytt takst- og sonesystem

Belønningspenger til nytt takst- og sonesystem

Fylkesutvalget ønsker å prioritere midler til nytt pris- og sonesystem i søknaden til statens belønningsordning for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. Søknaden omfatter i tillegg tiltak for bedre fremkommelighet og trygghet på metro og trikk.

Sjokkert over politiet

Sjokkert over politiet

Avsløringen om at mulla Krekar fikk bo elleve døgn på luksushotell i Oslo etter skyteepisoden utenfor familiens leilighet får André Oktay Dahl (H) til å hoppe i stolen. - Jeg tror ikke det er sant. Jeg er sjokkert, sier Dahl. Nå krever Høyre forklaring fra justisministeren.

- Investering for fremtiden

- Investering for fremtiden

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) åpnet denne uken Akershus Energis nye fjernvarmeanlegg i Eidsvoll.

Jernbanepolitikk for fremtiden

Jernbanepolitikk for fremtiden

I et innlegg i Romerikes Blad blir Høyre gitt all skyld for dagens togkaos. Det er en drøy påstand. Med tanke på hvor lite Høyre faktisk har hatt regjeringsmakt, og det faktum at Arbeiderpartiet nå tar selvkritikk for manglende satsning på jernbanen, bør noen historiske fakta legges på bordet.

Til kamp mot pedofile på nett

Til kamp mot pedofile på nett

André Oktay Dahl, Høyres justispolitiske talsmann, har vært i London for å lære hva som er bakgrunnen til britenes suksess i kampen mot overgrep mot barn og pedofili. Han vil foreslå et nasjonalt senter som skal koordinere arbeidet med dette, samt vurdere å nekte pedofilidømte PC.

Større og færre kommuner

Større og færre kommuner

- Kommunestrukturen i Norge er til hinder for velferdsutviklingen, mener leder i Akershus Høyre André Oktay Dahl. Han støtter det voksende antall lokalpolitikere på Romerike som ønsker å utrede muligheten for å slå sammen de 13 kommunene på Romerike til to store, robuste kommuner.

Nominert kinesiske Liu Xiaobo til Nobels fredspris

Nominert kinesiske Liu Xiaobo til Nobels fredspris

- Det er på tide at en person som er involvert i å fremme menneskerettighetene mottar Nobels fredspris. Og jeg kan ikke tenke meg noen som er mer kvalifisert enn Liu Xiaobo, sier Jan Tore Sanner (H).

Karakter på læreren

Karakter på læreren

Nå skal elever i den videregående skolen i Akershus snart kunne sette karakterer på lærerne sine. Det er fylkestinget i Akershus som skal vedta pilotprosjektet der i første omgang to skoler i hver region skal prøve ut det nye evalueringssystemet.

Tore Haugen gjenvalgt

Tore Haugen gjenvalgt

På Akershus Senior Høyres årsmøte på Høyres Hus i Oslo 28. januar ble Tore Haugen gjenvalgt som leder. Det ble også gjenvalg av nestleder og sekretær, henholdsvis Reidar Skotgård fra Nittedal og Eivind Topper fra Vestby.

Én standard for ledsagerbevis

Én standard for ledsagerbevis

Historien om den funksjonshemmede mannen som i Hurdal kommune sist helg ble beskyldt for forfalskning av sitt ledsagerbevis utstedt av Ullensaker kommune har fått Sylvi Graham (H) til å reagere. Nå vil hun ha én universell standard for ledsagerbevis for å hindre at noe slikt skal skje igjen.

Vil ha trygghet for fødende

Vil ha trygghet for fødende

Et enstemmig Storting var i mai i fjor enige om at det var uakseptabelt at fødetilbudet ble svekket av økonomiske årsaker og ba regjeringen ordne opp i dette. Samtidig var det enighet om at alle fødende skulle ha kvalifisert personell rundt seg. Sonja Sjøli spør i en interpellasjon hva helse- og omsorgsministeren har foretatt seg.

Må være lov å lære et yrke

Må være lov å lære et yrke

At mange faller ut av videregående opplæring, er kjent. I sin nyttårstale sa Jens Stoltenberg at det store frafallet i videregående opplæring er en av Norges største utfordringer. Han inviterte til rådslagning om hvordan vi kan løse problemet. André Dahl mener man ikke har kommet et skritt videre, og peker på Høyres yrkesfagløft som veien å gå.

Ingen raske løsninger i politiet

Ingen raske løsninger i politiet

FrPs justispolitiske talsmann Per Sandberg vil ha en ettårig, alternativ politiutdannelse for hurtig å utdanne nye politifolk. André Dahl (H) mener det ikker en noen raske løsninger på manglende etterforskning og oppklaring av saker. Han tror ikke dette er det rette tiltaket.

Hvor går grensen, Kleppa?

Hvor går grensen, Kleppa?

André Oktay Dahl har bedt samferdselsministeren redegjøre for hvor grensen går for hva som er rimelig av kostnader å lempe over på bilistene. Høyre avfeier blankt forslaget fra SV om å øke takstene i bomringen med 15 kroner, og mener heller staten bør opprettholde sin andel av finansieringen i Oslopakke 3 - forliket.

Høyre vil ikke øke bompengetakstene

Høyre vil ikke øke bompengetakstene

SV vil skyve ansvaret for finansiering av Oslopakke 3 fra seg og over på bilistene. De foreslår å legge 10-15 kroner ekstra på takstene i bomringen. Det får Høyre og gruppeleder på fylkestinget, Anette Solli, til å reagere. - Staten bidro med finansiering til E6 gjennom Follo og gjennom Romerike til Gardermoen, det samme må gjelde for E18, sier hun.

Høy temperatur om datalagringsdirektivet

Høy temperatur om datalagringsdirektivet

Arne Johannessen og Georg Apenes møtte i går på politisk klubb i Akershus Høyre. Tema var EUs datalagringsdirektiv, og temperaturen var til tider høy både mellom de to debattantene og i salen.

Kommunesammenslåing - tabu eller mulighet?

Kommunesammenslåing - tabu eller mulighet?

Mange forbinder store kommuner med sentralisering og mindre demokratisk makt for hver enkelt. Forskning viser nå at det ikke blir mer sentralisering når kommuner slås sammen, og Eidsvoll Høyre vil reise debatten om det kan være aktuelt med en storkommune på Øvre Romerike.

60.000 til Haiti

60.000 til Haiti

Fylkesutvalget i Akershus vedtok i går å bevilge 60 000 kroner til Norges Røde Kors' arbeid med gjenoppbygging etter jordskjelvkatastrofen på Haiti.

Vil fjerne taket på BSU-sparing

Vil fjerne taket på BSU-sparing

Det er flertall på Stortinget for å utvide BSU-ordningen, men SV og Ap stemmer mot. Og siden Senterpartiet er bundet av sine regjeringspartnere, får en forbedret BSU-ordning likevel ikke flertall i Stortinget når det stemmes.

Samhandlingsreformen - en kommunereform

Samhandlingsreformen - en kommunereform

Da Erna Solberg var kommunalminister i Norge slo åtte kommuner seg sammen, og i dag melder de om et forbedret tjenestetilbud og mer likebehandling i myndighetsutøvelsen. Men, de melder også om mindre sentralisering. Hanne Mæland (H) mener flere kommuner bør slå seg sammen som følge av samhandlingsreformen.

Fjerner all tvil om utbygging av Heggedal stasjon

Fjerner all tvil om utbygging av Heggedal stasjon

Gruppelederne Anette Solli (H) og Lars Salvesen (KrF) reagerer på at opposisjonen i Akershus forsøker å så tvil om utbyggingen av Heggedal stasjon. De kan garantere at utbyggingen skal følge planlagt tempo, og oppfordrer de rødgrønne til heller å sørge for at egen regjering følger opp jernbanesatsingen.

Markaloven skal fremme friluftslivet

Markaloven skal fremme friluftslivet

Høyre mener den siste tidens innsigelser vedrørende blant annet Marikollen i Rælingen og Sjonken i Nannestad tyder på at stortingsflertallets tolkning av den nye markaloven ikke blir fulgt i praksis. Nå krever Høyre svar på hvem som bestemmer.

Prioriterer godt inneklima

Prioriterer godt inneklima

Fylkestinget vedtok før jul investerings- og rehabiliteringsplanen for perioden 2010-2013. Her ligger det lenge etterlengtede penger til å løse problemene med dårlig inneklima på flere videregående skoler i fylket.

Advarer mot å bryte skatteløftet

Advarer mot å bryte skatteløftet

Høyres finanspolitiske talsmann advarer regjeringen mot å bryte skatteløftet og øke skattene. Han mener de siste utspillene fra Senterpartiet ikke kan tolkes på en annen måte enn at den rødgrønne regjeringen åpner for å øke skattene, noe som vil være et klart løftebrudd.

Mener regjeringen må snu og hoder rulle

Mener regjeringen må snu og hoder rulle

Fylkesleder André Oktay Dahl og 1. nestleder Hårek Elvenes mener det er å gå i feil retning at det kuttes i pengestøtte og stillinger hos de mest befolkningstette politidistriktene. Dahl mener nå hoder må rulle, og krever at justisministeren og politidirektøren vurdere sine stillinger.

Vil regjeringen vrake skattefradraget for gaver til frivilligheten?

Vil regjeringen vrake skattefradraget for gaver til frivilligheten?

Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner kan bli fjernet. Arbeiderpartiet og SV har aldri likt ordningen. De liker bedre å dele ut pengene. Det gir makt og det gir styringsmuligheter. Jan Tore Sanner mener at frivilligheten må sikres en mer uavhengig posisjon. Det innebærer at de må ha flere bein å stå på.

Ahusbanen – et prosjekt for fremtiden!

Ahusbanen – et prosjekt for fremtiden!

Det går en debatt om bygging av en t – bane til Ahus. Bakgrunnen er en rapport som er bestilt for å synliggjøre mulige løsninger for en fremtidsrettet transportløsning for Lørenskog og det nye universitetssykehuset. Fra de rød-grønne partiene blir det fremstilt som om ny Ahusbane er et nært forestående prosjekt som nå blir stoppet. Dette er feil!

Et skapende næringsliv

Et skapende næringsliv

Vi i Høyre jobber kontinuerlig for å redusere byråkratiet for næringslivet og vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker, skriver leder i Ullensaker og lokal næringslivsleder Tim Holmvik. Han mener et skapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn.

- Viktig med regionalt engasjement

- Viktig med regionalt engasjement

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad (H), er svært opptatt av regional utvikling i fylket. Samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen om den regionale utviklingen var på dagsorden da Jegstad inviterte til kontaktmøte med ordførere og rådmenn torsdag 8. april.

Veien blir ikke til mens du går

Veien blir ikke til mens du går

Veiene i Norge er for dårlige. Det bygges for lite ny vei, og de veiene vi har vedlikeholdes for dårlig. Det er bare to måter å få flere og bedre veier på: Bevilge mer penger og å sørge for at de pengene som brukes gir så mye vei som mulig. Det er fylkesleder André Oktay Dahls klare mening.