Ber Riksrevisjonen granske togkaoset

Ber Riksrevisjonen granske togkaoset

André Oktay Dahl mener den siste tidens togkaos er svært uheldig, og han mener Riksrevisjonen bør granske konsekvensene av å ha et kollektivsystem i Oslo-området som ikke fungerer.

Fylkesleder og stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) er svært lite tilfreds med håndteringen av de siste ukenes togkaos på Østlandet, og han ber nå Riksrevisjonen foreta en granskning av problemene NSB og Jernbaneverket har hatt den siste tiden.

- Riksrevisjonen burde gå inn for å se på samfunnsmessige kostnader og helsemessige konsekvenser med togkaoset i Oslo og Akershus, sier Dahl til Romerikes Blad. Han mener konsekvensene er langt mer omfattende og alvorlige enn man tror.

- Det er vel liten tvil om at tusenvis av arbeidstimer går tapt fordi vi ikke har et kollektivsystem i storbyområdet som fungerer som det skal. Men det er også helsemessige kostnader med et slikt kaos som vi har hatt de siste ukene.

Dahl mener Flytoget kan bidra til en midlertidig løsning på de store problemene i disse dager. - Hvis Flytoget er enig i dette og det lar seg gjøre å finne en ordning, bør togpendlere kunne benytte Flytoget, sier Dahl, som understreker at det må være en midlertidig løsning.

Togtilbudet er varslet skal bli bedre i 2012, men lovnader på dette området har kommet fra den rødgrønne regjeringen tidligere, uten at noe har skjedd.

Relaterte artikler