Høyre vil ikke øke bompengetakstene

Høyre vil ikke øke bompengetakstene

Høyre mener staten må ta mer ansvar og bidra med finansiering til ny E18, slik de har gjort med ny E6 gjennom Romerike og Follo. Vi sier nei til forslaget fra SV om at bilistene skal betale gjennom økte bompengetakster.

SV vil skyve ansvaret for finansiering av Oslopakke 3 fra seg og over på bilistene. De foreslår å legge 10-15 kroner ekstra på takstene i bomringen. Det får Høyre og gruppeleder på fylkestinget, Anette Solli, til å reagere. - Staten bidro med finansiering til E6 gjennom Follo og gjennom Romerike til Gardermoen, det samme må gjelde for E18, sier hun.

Det er Erlend Helle (SV) som i dag kommer med forslaget om å øke bompengene inn til Oslo, blant annet fra Asker og Bærum. Forslaget innebærer at det snart koster over femtilappen med bil inn til Oslo. Høyre sier blankt nei til forslaget og mener staten bør kunne bidra med mer penger i stedet for å skyve alt ansvaret over på bilistene.

"Jeg mener vi må dekke inn kostnadsøkningene ved å legge på taksten i bomringen med 10-15 kroner" - sitat SVs gruppeleder på fylkestinget i Akershus, Erlend Helle.

Dette får Høyre-politikere til å rase, og Anette Solli, Høyres gruppeleder, kan bekrefte at Høyre sier blankt nei til forslaget.

- Det er mange som må kjøre bil. Å ta toget har jo ikke akkurat vært så lett de siste ukene. Det er allerede for dyrt å være bilist. På et eller annet tidspunkt må nok være nok. Tenker man som Helle, er det ingen ende på hvor mye takstene kan økes. Staten kan trekke seg helt ut og overlate til bilistene å betale hele pakken, bemerker Solli overfor Budstikka.

- Vi kan ikke akseptere at folk må betale over 50 kroner for å komme seg på jobben, sier Høyres gruppeleder.

- Det er ingen tvil om at prislappen blir høyere enn da man sydde dette sammen. Det har alle sett. Men jeg vil ikke legge til grunn at staten ikke kan bidra med en større andel eller forlenge tiden pakken skal gjelde for, påpeker hun.

- At det skal være opp til bilistene å løse problemene i samferdselssektoren provoserer meg innmari, sier Solli. 

- Flere av veiene som er dyre i Oslopakke 3 er strengt tatt statlige prosjekter. De bør ikke betales av fylkeskommunen eller bilistene i Akershus. Det vil være dypt urettferdig, poengterer Solli og legger til at staten finansierte E6 gjennom Follo og Romerike, og mener nå staten bør være med også på bygging av ny E18 gjennom vestregionen.

Relaterte artikler