Mener regjeringen må snu og hoder rulle

Mener regjeringen må snu og hoder rulle

- Det er helt uakseptabelt at når vi ser en så omfattende kriminalitetsbølge i regionen vår som vi har sett den siste tiden, velger regjeringen å senke sine ambisjoner for politiet, sier Hårek Elvenes, 1. nestleder i Akershus Høyre.

Fylkesleder André Oktay Dahl og 1. nestleder Hårek Elvenes mener det er å gå i feil retning at det kuttes i pengestøtte og stillinger hos de mest befolkningstette politidistriktene. Dahl mener nå hoder må rulle, og krever at justisministeren og politidirektøren vurdere sine stillinger.

- Det er helt uakseptabelt at når vi ser en så omfattende kriminalitetsbølge i regionen vår som vi har sett den siste tiden, velger regjeringen å senke sine ambisjoner for politiet. Nå må vi ta sentrum, tryggheten og friheten tilbake. Man skal være trygg når man er i og utenfor eget hjem, men ikke når man beveger seg utenfor loven, sier en oppgitt 1. nestleder i Akershus Høyre, Hårek Elvenes. Han mener nå det har vært nok tull i justispolitikken og mener det må tas konkrete grep for å bekjempe kriminaliteten og gjenreise de trygge lokalsamfunnene. Han ber regjeringen og justisminister Knut Storberget snu og gå bort fra de enorme kuttene det legges opp til.

- Det er å gå i feil retning når man kutter millioner av kroner og flere titalls stillinger i landets mest befolkningstette politidistrikt. Dessuten var det en forutsetning fra Stortingets side at nyansettelser av sivile i politiet skulle føre til frigjøring av flere tjenestemenn til å patruljere både i gatene og på veien. Vi må sørge for at tjenestemenn som kan bidra til å forebygge og bekjempe kriminalitet i samfunnet gjør nettopp det, ikke alt annet, sier Elvenes.

Han er sterkt bekymret etter den siste tidens mange oppslag om hverdagskriminalitet, særlig innbrudd, vold og overfall.

– Vi har alle et felles ansvar for at omgivelsene våre er trygge og trivelige, og Høyre er opptatt av det personlige ansvaret. Men mye av kriminaliteten er i dag såpass omfattende og alvorlig, og vi trenger et synlig politi som kan gjenreise trygghetsfølelsen. Høyre vil ha et politi som etterforsker og pågriper kriminelle, og som gir tydelige reaksjoner. Dersom Storberget er enig i dette må han legge stoltheten til side, droppe kuttene han legger opp til og heller se på hvordan man kan få mest mulig trygghet ut av hver enkelt krone, avslutter Elvenes som inviterer Storberget til dialog med Høyre for å bekjempe kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

André Oktay Dahl, som også er justispolitisk talsmann for Høyre, støtter Elvenes i det han sier. - Spørsmålet er om Stortinget i det hele tatt blir informert om situasjonen i politiet. Jeg har selv blitt latterliggjort av statsråden når jeg har tatt opp dette. Både Storberget og Killengreen bør vurdere sine stillinger da det er vanskelig å ha tillit til at de kan styre sine egne organisasjoner, avslutter han.

Relaterte artikler