Høyres alternative statsbudsjett for 2007

Høyres alternative statsbudsjett for 2007

Høyre vil investere mer i morgendagens velferd - og skape muligheter for alle!

Høyre legger frem et ansvarlig budsjett - som øker vekstevnen i økonomien.

  • Mindre bruk av penger fra pensjonsfondet enn Regjeringen
  • Økt premiering av sparing
  • Bedre tilgang til arbeidskraft

Økte investeringer i morgendagens velferd

  • Økte investeringer i kunnskap og forskning
  • Økte investeringer i veibygging

Muligheter for alle

  • En målrettet politikk som gir mennesker en ny sjanse i skolen og på arbeidsmarkedet
  • Økt satsing på pasientbehandling og rehabilitering

    Hvorfor gjør Høyre dette?

· Høyres statsbudsjett investerer i fremtidens velferd. Økte skatteinntekter utgjør det dobbelte av veksten i økte rammeoverføringer i år og neste år.

· Høyres satsing på forskning, samferdsel og gode vilkår for næringslivet betyr mye mer en Åslaug Hagas ekstrakroner til kommunene.

· Regjeringen fører en politikk som øker rentene. En renteøkning på 1 prosentpoeng øker kommunenes renteutgifter med 800 millioner.

· Høyre lar kommunene beholde mer av den lokale verdiskapingen. Føres det en politikk som gir vekst og fremgang også i 2007, får kommunen beholde mer av gevinsten med Høyre sitt opplegg, enn med regjeringens.

· Høyres forslag innbærer om lag det samme som regjeringen, men vi har prioritert mer på skole, omsorg og ny sjanse. Blant annet en ekstra time matematikk i grunnskolen.

· Høyres forslag innbærer 750 millioner kroner mer til kommunene enn det regjeringen selv mente var et historisk godt forslag i begynnelsen av oktober.

· Høyre er ikke bare opptatt av velferden til neste år. I gode tider må vi investere i fremtidige inntekter og vekst. Derfor satser Høyre på samferdsel, forskning og gode vilkår for bedriftene.

Relaterte artikler