Eiendomsskatt – det handler om å prioritere

Eiendomsskatt – det handler om å prioritere

LESERINNLEGG: Mange har reagert på den kraftige økningen i eiendomsskatt i Skedsmo. Noen reagerer fordi de er imot å betale eiendomsskatt, mens andre synes det er urimelig med en kraftig økning. Vi har sett eksempler på økning opp mot 300 % i eiendomsskatt fra 2014 til 2015!, sier Ordførerkandidat Kjartan Berland i Romerikes Blad 16. mars.

Videreutdanning av lærere i Skedsmo

Videreutdanning av lærere i Skedsmo

LESERINNLEGG: Lærerløftet, herunder videreutdanning av lærere, er en av Høyres viktigste saker i skolepolitikken. Vi vet fra forskning at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, og vi satser derfor tungt på å gi lærere faglig påfyll gjennom videreutdanning, sier Inger Hegna til Romerikes Blad 26. februar

Fastlegeordningen i Skedsmo kommune

Fastlegeordningen i Skedsmo kommune

LESERINNLEGG: Mange av våre innbyggere vet dessverre ikke hvem som er deres fastlege og flere opplever at tilgjengeligheten hos fastlegene er lav og utilstrekkelig, sier Inger Hegna i Romerikes Blad 19. februar.

Flere i arbeid

Flere i arbeid

LESERINNLEGG: Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er moderate og har som mål å løfte personer som står utenfor arbeidslivet inn og gi folk en ny sjanse til å få seg jobb. I tillegg har regjeringen fremmet forslag for å sikre økt fleksibilitet i norsk arbeidsliv og modernisere loven til det arbeidslivet vi har i dag. Mer enn 600.000 mennesker i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Jeg mener dette er usosialt, sier Ordførerkandidat Kjartan Berland i Romerikes Blad 12. februar

Pasientens helsevesen

Pasientens helsevesen

LESERINNLEGG: Altfor mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling, mens det er ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder, skriver ordførerkandidat Kjartan Berland i Romerikes Blad 2. februar.

Aktiv bruk av Skedsmo kommunes skolebygg etter skoletid

Aktiv bruk av Skedsmo kommunes skolebygg etter skoletid

LESERINNLEGG:I Skedsmo kommune har vi mange flotte skolebygg som er helt nye eller totalrenovert de siste årene. Det betyr at vi har mange funksjonelle og tilrettelagte bygg og rom for bruk av innbyggerne i Skedsmo, skriver Inger Hegna i Romerikes Blad 3. februar.

Ordføreren i demonstrasjon

Ordføreren i demonstrasjon

LESERINNLEGG:I RB onsdag denne uken kunne vi lese at flere ordførere fra Arbeiderpartiet skulle delta i demonstrasjonen foran Stortinget i sympati med den politiske streiken til arbeidstakerorganisasjonene LO, YS og Unio, skriver ordførerkandidat Kjartan Berland i Romerikes Blad 31. januar.

Positivt med kommunereform

Positivt med kommunereform

LESERINNLEGG RBs minileder tirsdag 27.1. har en konklusjon om at kommunesammenslåing er feil. Jeg mener RB her feilvurderer sin analyse om kommunesammenslåinger, skriver ordførerkandidat Kjartan Berland i Romerikes Blad 29. januar.

Forsvarspolitikk på årsmøtet

Forsvarspolitikk på årsmøtet

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet besøker Skedsmo Høyres årsmøte onsdag 21. januar kl 1900.

Dusjvegger løste ikke problemene!

Dusjvegger løste ikke problemene!

LESERINNLEGG: Forslaget om separate dusjvegger i garderobene i gymsalene på alle Skedsmoskolene er et av Aps mange verbalforslag som er lite fundamentert i virkeligheten, og som de heller ikke har hatt politisk vilje eller kraft til å bevilge penger til. Høyre stemte mot og tror ikke separate dusjvegger vil løse problemene om at elevene ikke dusjer etter gymtimen, skriver Inger Hegna i RB 8. januar.

Leksehjelp i Skedsmoskolen!

Leksehjelp i Skedsmoskolen!

LESERINNLEGG: Skolen har som mål å sikre at alle elever tilegner seg de grunnleggende ferdighetene når det gjelder å lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Hovedutfordringen i norsk skole er at for mange av elevene ikke tilegner seg disse ferdighetene – derfor er leksehjelp et av flere viktige bidrag for å lykkes med dette!

Årsmøte 21. januar 2015

Årsmøte 21. januar 2015

Skedsmo Høyre innkaller til årsmøte onsdag 21. januar 2015 kl 1900. Årsmøtet avholdes i Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren) i Storgata 25 B.

Møt Louise Dedichen, leder av Forsvarets Høyskole på Skedsmo Høyres Kvinneforum 9. desember.

Møt Louise Dedichen, leder av Forsvarets Høyskole på Skedsmo Høyres Kvinneforum 9. desember.

Skedsmo Høyres Kvinneforum inviterer til åpent møte for hele Akershus tirsdag 9. desember kl. 1900 i Kjelleren i Høyres Hus, Lillestrøm.

To spørsmål til ordføreren.

To spørsmål til ordføreren.

Hvor lang tid det vil ta før man får svar/tilbakemelding på henvendelser som er sendt til kommunen? Hvordan få en mer oversiktlig hjemmeside? Bente Moen Torgersen og Trine L. Reitehaug stiller spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 5. november.

Kommunesammenslåing på Nedre Romerike nå

Kommunesammenslåing på Nedre Romerike nå

LESERINNLEGG: Alle kommuner har de samme oppgavene, enten de har 1000 innbyggere eller 650000. Det vil være et behov for store fagmiljøer og mer robust kommune administrasjon for å kunne møte de utfordringene som kommune-Norge vil møte i årene fremover.

Kjartan Berland er Høyres ordførerkandidat

Kjartan Berland er Høyres ordførerkandidat

Et enstemmig nominasjonsmøte i Skedsmo Høyre valgte onsdag kveld Kjartan Berland som listetopp og ordførerkandidat. Inger Hegna ble valgt inn på andre plass, etterfulgt av Trine L. Reitehaug, Bjørn Arne Tronier og Trine Wollum. De fem første på valglisten er kumulerte. Listen inneholder totalt 53 navn.

Behov for ny kommunestruktur

Behov for ny kommunestruktur

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiets tidligere ordfører i Rælingen, Terje Granerud, skriver i et leserinnlegg i RB 27.10. at han er kritisk til kommunalminister Jan Tore Sanner som ønsker å få igjennom en kommunereform. Spesielt trekker Granerud frem Romerike, som han mener ikke behøver en slik reform.

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøte

Skedsmo Høyre avholder nominasjonsmøte onsdag 29. oktober 2014 kl 1900.

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre har i dag offentliggjort sin innstilling til valgliste til kommunevalget neste høst. Listen toppes av Kjartan Berland som innstilles som partiets ordførerkandidat. Inger Hegna innstilles som partiets andrekandidat, mens formannskapsmedlemmene Trine Reitehaug og Bjørn Arne Tronier foreslås som hhv 3. og 4. kandidat på listen. På plass nr 5 foreslås Trine Wollum som har vært med i kommunepolitikken siden 2007.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Skedsmo Høyre avholder nominasjonsmøte onsdag 29. oktober 2014 kl. 1900.