Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre har i dag offentliggjort sin innstilling til valgliste til kommunevalget neste høst. Listen toppes av Kjartan Berland som innstilles som partiets ordførerkandidat. Inger Hegna innstilles som partiets andrekandidat, mens formannskapsmedlemmene Trine Reitehaug og Bjørn Arne Tronier foreslås som hhv 3. og 4. kandidat på listen. På plass nr 5 foreslås Trine Wollum som har vært med i kommunepolitikken siden 2007.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Skedsmo Høyre avholder nominasjonsmøte onsdag 29. oktober 2014 kl. 1900.

Slik vil vi skape flinkere lærere

Slik vil vi skape flinkere lærere

LESERINNLEGG: Høye inntakskrav vil gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.

LSK i økonomisk krise

LSK i økonomisk krise

LESERINNLEGG: I flere måneder har vi hørt om den vanskelige økonomiske situasjonen for Lillestrøm Sportsklubb (LSK). En klubb som i 40 år har vært i den øverste divisjonen i norsk fotball og som har mange lag i breddefotballen.

Medlemsmøte 22. september kl 1900.

Medlemsmøte 22. september kl 1900.

Skedsmo Høyre inviterer til medlemsmøte mandag 22. september kl. 1900. Møtet avholdes i Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren).

Bli medlem i Høyre

Bli medlem i Høyre

Som medlem i Høyre støtter du arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre Norge. Uansett om du ønsker å være aktiv eller ikke, er ditt medlemskap viktig for Høyre der du bor. Medlemskapet koster 400 kroner pr. år.

Prosessen med nytt areal for idrettsanlegg på Skedsmokorset

Prosessen med nytt areal for idrettsanlegg på Skedsmokorset

LESERINNLEGG: Kommunestyret vedtok før sommeren å foreslå bruk av Lundjordet på Skedsmokorset som mulig areal for fremtidig lokalisering av nytt idrettsanlegg i området. I kommunestyret var det kun Senterpartiet som gikk imot dette. I formannskapets behandling noen uker tidligere var Høyre sammen med flere andre partier imot rådmannens forslag om å bruke Lundjordet til fremtidig idrettsanlegg for Skedsmokorset. Dette fordi vi ble gjort oppmerksom på at grunneieren ikke hadde blitt kontaktet av kommunen med informasjon om hva man tenkte å bruke deler av eiendommen til.

Hvordan tar vi imot flyktninger?

Hvordan tar vi imot flyktninger?

LESERINNLEGG: Jeg er bekymret for hvordan flyktninger blir tatt i mot av det politiske flertallet i Skedsmo kommune. Allerede i leserinnlegg i mai ga jeg uttrykk for bekymring over manglende vilje til å følge opp vedtak om å bosette 65 flyktninger i året med tilstrekkelige budsjettmidler.

Trist skolesak

Trist skolesak

LESERINNLEGG: RB hadde lørdag 16.8. et oppslag om en 14-årig gutt fra Skedsmo som mistrives på skolen. Det fremkommer av artikkelen at gutten ikke kan lese eller skrive, og at guttens familie har vært i konflikt med Skedsmo kommune i 10 år. Med bakgrunn i RBs omtale av saken stilte undertegnede spørsmål om saken til ordføreren med oppfordring om at ordfører og rådmann orienterte det politiske miljø.

Trist skolesak

Trist skolesak

LESERINNLEGG: RB hadde lørdag 16.8. et oppslag om en 14-årig gutt fra Skedsmo som mistrives på skolen. Det fremkommer av artikkelen at gutten ikke kan lese eller skrive, og at guttens familie har vært i konflikt med Skedsmo kommune i 10 år. Med bakgrunn i RBs omtale av saken stilte undertegnede spørsmål om saken til ordføreren med oppfordring om at ordfører og rådmann orienterte det politiske miljø.

Utvikling av Strømmen Øst

Utvikling av Strømmen Øst

LESERINNLEGG: Det er behov for å få på plass en ny og oppdatert reguleringsplan for utvikling av Strømmen Øst, skrev Kjartan Berland i RB 1. september.

Berland innstilles som ordførerkandidat

Berland innstilles som ordførerkandidat

Kjartan Berland (41) innstilles som Høyres ordførerkandidat i Skedsmo. Dette er klart etter at nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre denne uken bestemte seg for hvem de ønsker skal være partiets toppkandidat til neste års kommunevalg.

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

LESERINNLEGG: Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ap's Runhild Aas Klausen tar til motmæle mot mine betraktninger om sykkelbane på Stortorget, og kostnaden med den. Høyre støtter (BMX-)sykkelbane i Lillestrøm. Det er et positivt tilbud for barn og unge. Høyres ankerpunkt er at det er en kortsiktig løsning å benytte deler av parkeringsanlegget på Stortoget i seks uker, til 300.000 kroner, skriver Kjartan Berland i RB i dag.

Dårlig løsning for BMX-bane

Dårlig løsning for BMX-bane

LESERINNLEGG: Denne uken åpner en ny BMX-bane i Lillestrøm. Deler av parkeringsplassen på Stortorget er valgt som lokalisering for den nye banen. 40 parkeringsplasser tas bort for å gjøre plass til sykkelbanen med tilhørende fasiliteter. Prosjektet er et prøveopplegg på 6 uker og koster 300.000 kroner. Det var flertallet i formannskapet som sa ja til prøveprosjektet og bevilget nødvendige midler for å få etablert dette på Stortorget. Høyre var alene om å si nei.

Berland vil ha svar fra ordføreren

Berland vil ha svar fra ordføreren

Romerikes Blad omtalte lørdag en sak om en 14-årig gutt som ikke kan lese og skrive. I artikkelen fremkommer det opplysninger om at guttens familie har vært i en langvarig konflikt med Skedsmo kommune og saken har også vært innom i rettsapparatet. Det blir i artikkelen referert til at Skedsmo kommune visstnok skal ha inngått et utenomrettslig forlik og at det er utbetalt kr 100.000 til guttens familie.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Vi har herved gleden av å meddele at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren) 1 sept. kl. 13.15. Tema: Kommunesammenslåing.

Strategier for byutvikling

Strategier for byutvikling

LESERINNLEGG: Det er behov for å tenke stort og smart når vi skal arbeide med byutvikling. Samtidig må det være mulig å ha flere tanker i hodet når man ser på valg av løsninger.

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

LESERINNLEGG: Høyre har ikke snudd i spørsmålet om jernbanetomta, slik Jørgen Vik og Ulf Bakke i AP fremstiller det i RB 29. juli. Men, i motsetning til Arbeiderpartiet har Høyre brukt tiden til å vurdere innspill og kommentarer i høringsprosessen til det planlagte utbyggingsprosjektet.

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

LESERINNLEGG: Kommunestyret vedtok i siste møtet før sommerferien å bevilge 180 millioner kroner til kjøp av Asak skole. Forslaget ble fremmet rett over bordet av flertallskonstellasjonen AP, SV, KrF, V og Sp. Ettersom det var en enstemmig innstilling fra formannskapet om å ta saken til orientering så var det overraskende at flertallspartiene i kommunestyret nå presset frem en løsning om utkjøp av OPS-avtalen på Asak.

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

LESERINNLEGG: Skedsmo Høyre er opptatt av helhetlig og langsiktig planlegging. Kommuneplanen er Skedsmos viktigste plandokument og skal si noe om hvilke langsiktige planer Skedsmo kommune skal ha i perioden 2015-2026, skriver Trine Reitehaug i RB i dag.