Berland innstilles som ordførerkandidat

Berland innstilles som ordførerkandidat

Kjartan Berland (41) innstilles som Høyres ordførerkandidat i Skedsmo. Dette er klart etter at nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre denne uken bestemte seg for hvem de ønsker skal være partiets toppkandidat til neste års kommunevalg.

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

LESERINNLEGG: Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ap's Runhild Aas Klausen tar til motmæle mot mine betraktninger om sykkelbane på Stortorget, og kostnaden med den. Høyre støtter (BMX-)sykkelbane i Lillestrøm. Det er et positivt tilbud for barn og unge. Høyres ankerpunkt er at det er en kortsiktig løsning å benytte deler av parkeringsanlegget på Stortoget i seks uker, til 300.000 kroner, skriver Kjartan Berland i RB i dag.

Dårlig løsning for BMX-bane

Dårlig løsning for BMX-bane

LESERINNLEGG: Denne uken åpner en ny BMX-bane i Lillestrøm. Deler av parkeringsplassen på Stortorget er valgt som lokalisering for den nye banen. 40 parkeringsplasser tas bort for å gjøre plass til sykkelbanen med tilhørende fasiliteter. Prosjektet er et prøveopplegg på 6 uker og koster 300.000 kroner. Det var flertallet i formannskapet som sa ja til prøveprosjektet og bevilget nødvendige midler for å få etablert dette på Stortorget. Høyre var alene om å si nei.

Berland vil ha svar fra ordføreren

Berland vil ha svar fra ordføreren

Romerikes Blad omtalte lørdag en sak om en 14-årig gutt som ikke kan lese og skrive. I artikkelen fremkommer det opplysninger om at guttens familie har vært i en langvarig konflikt med Skedsmo kommune og saken har også vært innom i rettsapparatet. Det blir i artikkelen referert til at Skedsmo kommune visstnok skal ha inngått et utenomrettslig forlik og at det er utbetalt kr 100.000 til guttens familie.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Vi har herved gleden av å meddele at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren) 1 sept. kl. 13.15. Tema: Kommunesammenslåing.

Strategier for byutvikling

Strategier for byutvikling

LESERINNLEGG: Det er behov for å tenke stort og smart når vi skal arbeide med byutvikling. Samtidig må det være mulig å ha flere tanker i hodet når man ser på valg av løsninger.

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

LESERINNLEGG: Høyre har ikke snudd i spørsmålet om jernbanetomta, slik Jørgen Vik og Ulf Bakke i AP fremstiller det i RB 29. juli. Men, i motsetning til Arbeiderpartiet har Høyre brukt tiden til å vurdere innspill og kommentarer i høringsprosessen til det planlagte utbyggingsprosjektet.

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

LESERINNLEGG: Kommunestyret vedtok i siste møtet før sommerferien å bevilge 180 millioner kroner til kjøp av Asak skole. Forslaget ble fremmet rett over bordet av flertallskonstellasjonen AP, SV, KrF, V og Sp. Ettersom det var en enstemmig innstilling fra formannskapet om å ta saken til orientering så var det overraskende at flertallspartiene i kommunestyret nå presset frem en løsning om utkjøp av OPS-avtalen på Asak.

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

LESERINNLEGG: Skedsmo Høyre er opptatt av helhetlig og langsiktig planlegging. Kommuneplanen er Skedsmos viktigste plandokument og skal si noe om hvilke langsiktige planer Skedsmo kommune skal ha i perioden 2015-2026, skriver Trine Reitehaug i RB i dag.

Utbygging av Skedsmo Senter?

Utbygging av Skedsmo Senter?

LESERINNLEGG: Høyre mener det omsøkte tiltaket om utbygging av Skedsmo Senter vil kunne være et positivt tiltak for sentrumsfunksjonen på Skedsmokorset, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag.

Ja til variert bebyggelse

Ja til variert bebyggelse

LESERINNLEGG: Det er ikke sikkert høybygg inn mot eksisterende villabebyggelse i Funkisbyen er mest fornuftig, skrev Kjartan Berland i RB i går, og understreket at en fornuftig byutvikling handler om mindre fokus på byggehøyder og mer fokus på variert bebyggelse.

UT I DET BLÅ

UT I DET BLÅ

I tro med vår årlige UT I DET BLÅ tradisjon arrangerer Skedsmo Senior Høyre også i år en Sommertur. Denne gang går reisen til Hele Norges Glassverk på Jevnaker.

Avsett tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger.

Avsett tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger.

LESERINNLEGG: Høyre mener at det mest forsvarlige bør være at det blir avsatt tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger. Når det politiske flertallet velger å ta imot 195 flyktninger, burde de også ha synliggjort hvordan de dekker inn det manglende beløpet. Det bør være et klart politisk mål for flertallskoalisjonen Ap, V, Sp, Sv og KrF, skriver Trine Reitehaug i Romerikes Blad.

Åpent møte om kommuneplan og byutvikling

Åpent møte om kommuneplan og byutvikling

Skedsmo Høyre inviterer til åpent møte om kommuneplan og byutvikling tirsdag 13. mai kl 1900. Møtet finner sted i Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren). Det vil bli innledninger ved gruppeleder Kjartan Berland og fraksjonsleder Øyvind Tronier Halvorsen.

Kandidat for Skedsmo Høyre til kommunevalget 2015?

Kandidat for Skedsmo Høyre til kommunevalget 2015?

Skedsmo Høyre har startet forberedelsene til valget i september 2015. Nominasjonskomiteen ønsker innspill fra medlemmene i Skedsmo Høyre og vi setter stor pris på forslag fra deg til listekandidat til kommunevalget 2015, på deg selv og/eller andre du ønsker å anbefale.

1. mai og sildefrokost

1. mai og sildefrokost

Tradisjonen tro arrangerer Skedsmo Høyre sildefrokost for medlemmene 1. mai.

Klagesaken til AIM Norway

Klagesaken til AIM Norway

LESERINNLEGG: Det er mulig å gjennomføre en rask reguleringsprosess for AIM Norways planer om testcelle for flymotorer på Kjeller, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag, og begrunner hvorfor det er nødvendig med en slik regulering.

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Mandag 7 April kl. 1200 er vi så heldige å få besøk av stortingsrepresentant Tone W. Trøen. Tema er "Helse og sosialomsorgen sett fra Nasjonalt hold" og hvordan dette er implementert i Akershus. Samhandlings- reformen. Sykehusproblematikk.( Kommune-sammenslåinger). Her er anledning til å stille de spørsmål som dere brenner inne med.

Politisk Klubb - Utdanning

Politisk Klubb - Utdanning

Skedsmo Høyre inviterer til politisk klubb onsdag 9. april kl. 19.00.