Møt Louise Dedichen, leder av Forsvarets Høyskole på Skedsmo Høyres Kvinneforum 9. desember.

Møt Louise Dedichen, leder av Forsvarets Høyskole på Skedsmo Høyres Kvinneforum 9. desember.

Skedsmo Høyres Kvinneforum inviterer til åpent møte for hele Akershus tirsdag 9. desember kl. 1900 i Kjelleren i Høyres Hus, Lillestrøm.

To spørsmål til ordføreren.

To spørsmål til ordføreren.

Hvor lang tid det vil ta før man får svar/tilbakemelding på henvendelser som er sendt til kommunen? Hvordan få en mer oversiktlig hjemmeside? Bente Moen Torgersen og Trine L. Reitehaug stiller spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 5. november.

Kommunesammenslåing på Nedre Romerike nå

Kommunesammenslåing på Nedre Romerike nå

LESERINNLEGG: Alle kommuner har de samme oppgavene, enten de har 1000 innbyggere eller 650000. Det vil være et behov for store fagmiljøer og mer robust kommune administrasjon for å kunne møte de utfordringene som kommune-Norge vil møte i årene fremover.

Kjartan Berland er Høyres ordførerkandidat

Kjartan Berland er Høyres ordførerkandidat

Et enstemmig nominasjonsmøte i Skedsmo Høyre valgte onsdag kveld Kjartan Berland som listetopp og ordførerkandidat. Inger Hegna ble valgt inn på andre plass, etterfulgt av Trine L. Reitehaug, Bjørn Arne Tronier og Trine Wollum. De fem første på valglisten er kumulerte. Listen inneholder totalt 53 navn.

Behov for ny kommunestruktur

Behov for ny kommunestruktur

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiets tidligere ordfører i Rælingen, Terje Granerud, skriver i et leserinnlegg i RB 27.10. at han er kritisk til kommunalminister Jan Tore Sanner som ønsker å få igjennom en kommunereform. Spesielt trekker Granerud frem Romerike, som han mener ikke behøver en slik reform.

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøte

Skedsmo Høyre avholder nominasjonsmøte onsdag 29. oktober 2014 kl 1900.

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste er klar!

Nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre har i dag offentliggjort sin innstilling til valgliste til kommunevalget neste høst. Listen toppes av Kjartan Berland som innstilles som partiets ordførerkandidat. Inger Hegna innstilles som partiets andrekandidat, mens formannskapsmedlemmene Trine Reitehaug og Bjørn Arne Tronier foreslås som hhv 3. og 4. kandidat på listen. På plass nr 5 foreslås Trine Wollum som har vært med i kommunepolitikken siden 2007.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Nominasjonsmøte 29. oktober kl. 1900.

Skedsmo Høyre avholder nominasjonsmøte onsdag 29. oktober 2014 kl. 1900.

Slik vil vi skape flinkere lærere

Slik vil vi skape flinkere lærere

LESERINNLEGG: Høye inntakskrav vil gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.

LSK i økonomisk krise

LSK i økonomisk krise

LESERINNLEGG: I flere måneder har vi hørt om den vanskelige økonomiske situasjonen for Lillestrøm Sportsklubb (LSK). En klubb som i 40 år har vært i den øverste divisjonen i norsk fotball og som har mange lag i breddefotballen.

Medlemsmøte 22. september kl 1900.

Medlemsmøte 22. september kl 1900.

Skedsmo Høyre inviterer til medlemsmøte mandag 22. september kl. 1900. Møtet avholdes i Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren).

Bli medlem i Høyre

Bli medlem i Høyre

Som medlem i Høyre støtter du arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre Norge. Uansett om du ønsker å være aktiv eller ikke, er ditt medlemskap viktig for Høyre der du bor. Medlemskapet koster 400 kroner pr. år.

Prosessen med nytt areal for idrettsanlegg på Skedsmokorset

Prosessen med nytt areal for idrettsanlegg på Skedsmokorset

LESERINNLEGG: Kommunestyret vedtok før sommeren å foreslå bruk av Lundjordet på Skedsmokorset som mulig areal for fremtidig lokalisering av nytt idrettsanlegg i området. I kommunestyret var det kun Senterpartiet som gikk imot dette. I formannskapets behandling noen uker tidligere var Høyre sammen med flere andre partier imot rådmannens forslag om å bruke Lundjordet til fremtidig idrettsanlegg for Skedsmokorset. Dette fordi vi ble gjort oppmerksom på at grunneieren ikke hadde blitt kontaktet av kommunen med informasjon om hva man tenkte å bruke deler av eiendommen til.

Hvordan tar vi imot flyktninger?

Hvordan tar vi imot flyktninger?

LESERINNLEGG: Jeg er bekymret for hvordan flyktninger blir tatt i mot av det politiske flertallet i Skedsmo kommune. Allerede i leserinnlegg i mai ga jeg uttrykk for bekymring over manglende vilje til å følge opp vedtak om å bosette 65 flyktninger i året med tilstrekkelige budsjettmidler.

Trist skolesak

Trist skolesak

LESERINNLEGG: RB hadde lørdag 16.8. et oppslag om en 14-årig gutt fra Skedsmo som mistrives på skolen. Det fremkommer av artikkelen at gutten ikke kan lese eller skrive, og at guttens familie har vært i konflikt med Skedsmo kommune i 10 år. Med bakgrunn i RBs omtale av saken stilte undertegnede spørsmål om saken til ordføreren med oppfordring om at ordfører og rådmann orienterte det politiske miljø.

Trist skolesak

Trist skolesak

LESERINNLEGG: RB hadde lørdag 16.8. et oppslag om en 14-årig gutt fra Skedsmo som mistrives på skolen. Det fremkommer av artikkelen at gutten ikke kan lese eller skrive, og at guttens familie har vært i konflikt med Skedsmo kommune i 10 år. Med bakgrunn i RBs omtale av saken stilte undertegnede spørsmål om saken til ordføreren med oppfordring om at ordfører og rådmann orienterte det politiske miljø.

Utvikling av Strømmen Øst

Utvikling av Strømmen Øst

LESERINNLEGG: Det er behov for å få på plass en ny og oppdatert reguleringsplan for utvikling av Strømmen Øst, skrev Kjartan Berland i RB 1. september.

Berland innstilles som ordførerkandidat

Berland innstilles som ordførerkandidat

Kjartan Berland (41) innstilles som Høyres ordførerkandidat i Skedsmo. Dette er klart etter at nominasjonskomiteen i Skedsmo Høyre denne uken bestemte seg for hvem de ønsker skal være partiets toppkandidat til neste års kommunevalg.

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

Fint tiltak, men dyrt og feil sted

LESERINNLEGG: Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ap's Runhild Aas Klausen tar til motmæle mot mine betraktninger om sykkelbane på Stortorget, og kostnaden med den. Høyre støtter (BMX-)sykkelbane i Lillestrøm. Det er et positivt tilbud for barn og unge. Høyres ankerpunkt er at det er en kortsiktig løsning å benytte deler av parkeringsanlegget på Stortoget i seks uker, til 300.000 kroner, skriver Kjartan Berland i RB i dag.

Dårlig løsning for BMX-bane

Dårlig løsning for BMX-bane

LESERINNLEGG: Denne uken åpner en ny BMX-bane i Lillestrøm. Deler av parkeringsplassen på Stortorget er valgt som lokalisering for den nye banen. 40 parkeringsplasser tas bort for å gjøre plass til sykkelbanen med tilhørende fasiliteter. Prosjektet er et prøveopplegg på 6 uker og koster 300.000 kroner. Det var flertallet i formannskapet som sa ja til prøveprosjektet og bevilget nødvendige midler for å få etablert dette på Stortorget. Høyre var alene om å si nei.