Berland vil ha svar fra ordføreren

Berland vil ha svar fra ordføreren

Romerikes Blad omtalte lørdag en sak om en 14-årig gutt som ikke kan lese og skrive. I artikkelen fremkommer det opplysninger om at guttens familie har vært i en langvarig konflikt med Skedsmo kommune og saken har også vært innom i rettsapparatet. Det blir i artikkelen referert til at Skedsmo kommune visstnok skal ha inngått et utenomrettslig forlik og at det er utbetalt kr 100.000 til guttens familie.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Kom og hør Jan Tore Sanner snakke om kommunesammenslåing.

Vi har herved gleden av å meddele at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren) 1 sept. kl. 13.15. Tema: Kommunesammenslåing.

Strategier for byutvikling

Strategier for byutvikling

LESERINNLEGG: Det er behov for å tenke stort og smart når vi skal arbeide med byutvikling. Samtidig må det være mulig å ha flere tanker i hodet når man ser på valg av løsninger.

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

Ingen snuoperasjon om Jernbanetomta

LESERINNLEGG: Høyre har ikke snudd i spørsmålet om jernbanetomta, slik Jørgen Vik og Ulf Bakke i AP fremstiller det i RB 29. juli. Men, i motsetning til Arbeiderpartiet har Høyre brukt tiden til å vurdere innspill og kommentarer i høringsprosessen til det planlagte utbyggingsprosjektet.

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

Lukket prosess om kjøp av Asak skole

LESERINNLEGG: Kommunestyret vedtok i siste møtet før sommerferien å bevilge 180 millioner kroner til kjøp av Asak skole. Forslaget ble fremmet rett over bordet av flertallskonstellasjonen AP, SV, KrF, V og Sp. Ettersom det var en enstemmig innstilling fra formannskapet om å ta saken til orientering så var det overraskende at flertallspartiene i kommunestyret nå presset frem en løsning om utkjøp av OPS-avtalen på Asak.

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

Kommuneplanen - det er nødvendig å planlegge helhetlig

LESERINNLEGG: Skedsmo Høyre er opptatt av helhetlig og langsiktig planlegging. Kommuneplanen er Skedsmos viktigste plandokument og skal si noe om hvilke langsiktige planer Skedsmo kommune skal ha i perioden 2015-2026, skriver Trine Reitehaug i RB i dag.

Utbygging av Skedsmo Senter?

Utbygging av Skedsmo Senter?

LESERINNLEGG: Høyre mener det omsøkte tiltaket om utbygging av Skedsmo Senter vil kunne være et positivt tiltak for sentrumsfunksjonen på Skedsmokorset, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag.

Ja til variert bebyggelse

Ja til variert bebyggelse

LESERINNLEGG: Det er ikke sikkert høybygg inn mot eksisterende villabebyggelse i Funkisbyen er mest fornuftig, skrev Kjartan Berland i RB i går, og understreket at en fornuftig byutvikling handler om mindre fokus på byggehøyder og mer fokus på variert bebyggelse.

UT I DET BLÅ

UT I DET BLÅ

I tro med vår årlige UT I DET BLÅ tradisjon arrangerer Skedsmo Senior Høyre også i år en Sommertur. Denne gang går reisen til Hele Norges Glassverk på Jevnaker.

Avsett tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger.

Avsett tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger.

LESERINNLEGG: Høyre mener at det mest forsvarlige bør være at det blir avsatt tilstrekkelige summer i budsjett og handlingsplan når det åpnes for å ta i mot flyktninger. Når det politiske flertallet velger å ta imot 195 flyktninger, burde de også ha synliggjort hvordan de dekker inn det manglende beløpet. Det bør være et klart politisk mål for flertallskoalisjonen Ap, V, Sp, Sv og KrF, skriver Trine Reitehaug i Romerikes Blad.

Åpent møte om kommuneplan og byutvikling

Åpent møte om kommuneplan og byutvikling

Skedsmo Høyre inviterer til åpent møte om kommuneplan og byutvikling tirsdag 13. mai kl 1900. Møtet finner sted i Høyres Hus Lillestrøm (Kjelleren). Det vil bli innledninger ved gruppeleder Kjartan Berland og fraksjonsleder Øyvind Tronier Halvorsen.

Kandidat for Skedsmo Høyre til kommunevalget 2015?

Kandidat for Skedsmo Høyre til kommunevalget 2015?

Skedsmo Høyre har startet forberedelsene til valget i september 2015. Nominasjonskomiteen ønsker innspill fra medlemmene i Skedsmo Høyre og vi setter stor pris på forslag fra deg til listekandidat til kommunevalget 2015, på deg selv og/eller andre du ønsker å anbefale.

1. mai og sildefrokost

1. mai og sildefrokost

Tradisjonen tro arrangerer Skedsmo Høyre sildefrokost for medlemmene 1. mai.

Klagesaken til AIM Norway

Klagesaken til AIM Norway

LESERINNLEGG: Det er mulig å gjennomføre en rask reguleringsprosess for AIM Norways planer om testcelle for flymotorer på Kjeller, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag, og begrunner hvorfor det er nødvendig med en slik regulering.

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Mandag 7 April kl. 1200 er vi så heldige å få besøk av stortingsrepresentant Tone W. Trøen. Tema er "Helse og sosialomsorgen sett fra Nasjonalt hold" og hvordan dette er implementert i Akershus. Samhandlings- reformen. Sykehusproblematikk.( Kommune-sammenslåinger). Her er anledning til å stille de spørsmål som dere brenner inne med.

Politisk Klubb - Utdanning

Politisk Klubb - Utdanning

Skedsmo Høyre inviterer til politisk klubb onsdag 9. april kl. 19.00.

Spenstige planer for Lillestrøm Øst

Spenstige planer for Lillestrøm Øst

LESERINNLEGG: Utbyggingsplanene for Lillestrøm Øst er både spennende og spenstige. Deler av reguleringsområdet inngår som en del av det vi kjenner til som Funkisbyen med småhus og villabebyggelse. Det er imidlertid viktig å ha med seg at områdereguleringen for Lillestrøm Øst omfatter et vesentlig større areal enn det som grenser inn mot Funkisbyen, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag.

Fortsatt behov for reguleringsprosess på Kjeller

Fortsatt behov for reguleringsprosess på Kjeller

LESERINNLEGG: Klagesaken fra AIM Norway om bygging av testcelle for vedlikehold av F135-motorer fikk en ny vending i kommunestyret i februar. Rådmannen hadde bommet grovt på beregning av NOx-utslipp da saken ble politisk behandlet i januar. Rådmannen konkluderte selv i etterkant av kommunestyrevedtaket om at det var en så vesentlig feil i saksutredningen at saken måtte opp til ny behandling i kommunestyret.

Formannskapet innstiller på reguleringsprosess

Formannskapet innstiller på reguleringsprosess

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiets gruppeleder Jørgen Vik uttaler i Romerikes Blad torsdag 13. d.m. at det er fortsatt uklart hva politikerne bestemmer seg for når det gjelder klagesaken til AIM Norway. Etter min mening gir ikke uttalelsen fra Vik det korrekte bildet av det som faktisk formannskapet vedtok i onsdagens møte, skriver Kjartan Berland til Romerikes Blad i dag.