Klagesaken til AIM Norway

Klagesaken til AIM Norway

LESERINNLEGG: Det er mulig å gjennomføre en rask reguleringsprosess for AIM Norways planer om testcelle for flymotorer på Kjeller, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag, og begrunner hvorfor det er nødvendig med en slik regulering.

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Tone Trøen besøker Skedsmo Senior Høyre!

Mandag 7 April kl. 1200 er vi så heldige å få besøk av stortingsrepresentant Tone W. Trøen. Tema er "Helse og sosialomsorgen sett fra Nasjonalt hold" og hvordan dette er implementert i Akershus. Samhandlings- reformen. Sykehusproblematikk.( Kommune-sammenslåinger). Her er anledning til å stille de spørsmål som dere brenner inne med.

Politisk Klubb - Utdanning

Politisk Klubb - Utdanning

Skedsmo Høyre inviterer til politisk klubb onsdag 9. april kl. 19.00.

Spenstige planer for Lillestrøm Øst

Spenstige planer for Lillestrøm Øst

LESERINNLEGG: Utbyggingsplanene for Lillestrøm Øst er både spennende og spenstige. Deler av reguleringsområdet inngår som en del av det vi kjenner til som Funkisbyen med småhus og villabebyggelse. Det er imidlertid viktig å ha med seg at områdereguleringen for Lillestrøm Øst omfatter et vesentlig større areal enn det som grenser inn mot Funkisbyen, skriver Kjartan Berland i Romerikes Blad i dag.

Fortsatt behov for reguleringsprosess på Kjeller

Fortsatt behov for reguleringsprosess på Kjeller

LESERINNLEGG: Klagesaken fra AIM Norway om bygging av testcelle for vedlikehold av F135-motorer fikk en ny vending i kommunestyret i februar. Rådmannen hadde bommet grovt på beregning av NOx-utslipp da saken ble politisk behandlet i januar. Rådmannen konkluderte selv i etterkant av kommunestyrevedtaket om at det var en så vesentlig feil i saksutredningen at saken måtte opp til ny behandling i kommunestyret.

Formannskapet innstiller på reguleringsprosess

Formannskapet innstiller på reguleringsprosess

LESERINNLEGG: Arbeiderpartiets gruppeleder Jørgen Vik uttaler i Romerikes Blad torsdag 13. d.m. at det er fortsatt uklart hva politikerne bestemmer seg for når det gjelder klagesaken til AIM Norway. Etter min mening gir ikke uttalelsen fra Vik det korrekte bildet av det som faktisk formannskapet vedtok i onsdagens møte, skriver Kjartan Berland til Romerikes Blad i dag.

Stortingsrepresentant Svein Flåtten besøker Skedsmo Senior Høyre i dag

Stortingsrepresentant Svein Flåtten besøker Skedsmo Senior Høyre i dag

I dag er stortingsrepresentant Svein Flåtten på besøk i Høyres Hus i Lillestrøm. Tema er Landbruk.

Stort engasjement da Tim Holmvik besøkte Skedsmo Senior Høyre

Stort engasjement da Tim Holmvik besøkte Skedsmo Senior Høyre

Tim Holmvik, ny leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus, møtte 24 meget engasjerte Senior medlemmer fra Nedre Romerike da han kom på besøk 24. februar.

Lahaugmoen bør vurderes som beredskapssenter

Lahaugmoen bør vurderes som beredskapssenter

LESERINNLEGG: Når lokaliseringen av politiets beredskapssenter må vurderes på nytt, er det fornuftig igjen å se på Lahaugmoen, skriver Kjartan Berland i et innlegg i Romerikes Blad i dag.

Spørsmål om kommunereform - hva gjør Skedsmo?

Spørsmål om kommunereform - hva gjør Skedsmo?

Hvordan stiller ordføreren seg til regjeringens ønske om en kommunereform? Kjartan Berland stiller dette og flere spørsmål vedrørende muligheter for å få vurdert kommunesammenslåing på Nedre Romerike i kommunestyremøtet 26. februar.

Behov for avklaring om Kjeller flyplass

Behov for avklaring om Kjeller flyplass

LESERINNLEGG: Det har den senere tiden vært flere oppslag i Romerikes Blad om klagesaken til AIM Norway og hva som skal skje med Kjeller flyplass. Flere mener å hevde at det er bestemt at området skal bygges ut straks Forsvaret ikke lenger har behov for området. Kommunestyret har fortsatt ikke bestemt seg for hva som skal skje med Kjellerområdet, herunder Kjeller flyplass, i framtida. Kjartan Berland skriver i Romerikes Blad i dag at Høyre mener det er behov for en avklaring.

Kommuneplan og byggehøyder

Kommuneplan og byggehøyder

LESERINNLEGG: Romerikes Blad har den senere tiden hatt flere oppslag om planene for utbygging av Lillestrøm Øst. Det er spennende planer som nå er presentert. Høyre er positive til variasjon i utforming av nybygg og at vi kan gå i høyden. Det store spørsmålet er om byggehøyder opp i 14 etasjer for flere av byggene er i tråd med det som kommuneplanen gir anledning til?

Vil ha hestemøkka vekk!

Vil ha hestemøkka vekk!

Richard Schiørn vil ha hestemøkka vekk fra skoleveien, og stiller i kommunestyremøtet 26. februar spørsmål til ordføreren hva han vil gjøre for å bli kvitt problemet. Saken har fått stort oppslag i RB i dag.

Det nye styret er konstituert

Det nye styret er konstituert

Forrige helg avholdt det nyvalgte styret i Skedsmo Høyre styreseminar på Sanner Hotell. Der ble roller fordelt og planer lagt.

Mange ville høre på Torbjørn Røe Isaksen

Mange ville høre på Torbjørn Røe Isaksen

Da Akershus og Skedsmo Høyres Kvinneforum onsdag arrangerte åpent møte med fokus på kunnskap var det godt oppmøte (over 50 personer) og stort engasjement. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakket varmt om skole og kunnskap.

Hva er et signalbygg?

Hva er et signalbygg?

"- Ikke høyere enn Guds hus", kan vi lese i RB i dag. Saken gjelder kommuneplanen som sier at ingen bygg i Lillestrøm sentrum får overstige kirketårnet, med noen unntak. Nå diskuterer politikerne om unntakene.

Lese- og regneferdigheter i Skedsmoskolen!

Lese- og regneferdigheter i Skedsmoskolen!

LESERINNLEGG: Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen har klart å utvikle ferdighetene til elevene i lesing, regning og engelsk. Prøvene brukes av kommunen som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen og skal være med å styrke skolenes og lærernes arbeid med underveisvurderingen. De nasjonale prøvene er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter.

Erna Solberg besøkte Kjeller skole i formiddag

Erna Solberg besøkte Kjeller skole i formiddag

Inger Hegna og Juliane Skare tok i mot Erna da hun i dag besøkte Kjeller skole. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

De private barnehagene vet fremdeles ikke om de må betale tilbake millionbeløp eller ikke

De private barnehagene vet fremdeles ikke om de må betale tilbake millionbeløp eller ikke

Inger Hegna har tidligere stilt spørsmål til ordføreren om hva som skjer i forhold til tilbakebetalingskravet som er sendt for 2011 til de private barnehagene. De private barnehagene i Skedsmo vet fremdeles ikkeom de må betale tilbake millionbeløp eller ikke. – Uholdbart, sier barnehagestyrer, Berit Bjørgan, styrer i Kragerud barnehage. Saken hadde omtale i Romerikes Blad i igjen i dag.

Slorahallen og mer lån

Slorahallen og mer lån

LESERINNLEGG: Den nye flerbrukshallen som skal bygges på Slora medfører økt låneopptak i Skedsmo. Kostnaden for hallen er beregnet til 95 millioner kroner. I tillegg vil det komme ekstra kostnader til opprenskning av grunnforholdene på tomten. Dette er estimert til om lag 10 millioner kroner. Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere i kommunestyret sier at det er eiendomsskatten som finansierer en ny hall på Slora. Dette er for enkel fremstilling.