Leserinnlegg - Samspill med private

Leserinnlegg - Samspill med private

Vi har i dag full barnehagedekning. Dette hadde aldri latt seg gjøre uten private samarbeidspartnere.

Kommunen må være villig til å samarbeide med private aktører. Dette er helt nødvendig for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne, skriver Trine Nordstrøm. Leserinnlegget sto på trykk i RB 14. desember.

Jeg viser til innlegg i RB 30.11 der Petter Furulund i NHO Service har en god gjennomgang om private aktører i samspill med offentlig sektor.

NHO Service har analysert 200 kommuner innenfor drift og vedlikehold, renhold, sykehjem og hjemmetjenester. Og tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Mange mener at kostnadene ved å sette ut anbud på oppdrag er større enn gevinstene. I følge NHO Service medfører ikke dette riktighet. Det betyr ikke at det alltid at det er riktig å sette oppdrag ut på anbud, men ofte kan det være en god løsning. Vi bør alltid vurdere begge alternativer.

Ifølge NHO Service er det flere kommuner som drifter sine tjenester så effektivt at det ikke vil lønne seg å sette oppdragene ut på anbud. Men det finnes mange eksempler på det motsatte.

Ved å benytte private aktører innen flere områder ser jeg noen klare fordeler. Bl.a. større frihet til å velge leverandør, økt kontroll og kontrakter kan sies opp. Dette er ikke like enkelt når kommunen drifter tjenestene selv. Men vi må være klar over at kommunen har det helhetlige ansvaret selv om en privat aktør drifter tjenestene.

NHO Service har analysert Rælingen kommune, hvor det viser seg at 92% av gevinsten går tilbake til det offentlige. Det er altså fellesskapet som vinner på konkurranseutsetting.

Vi har i dag full barnehagedekning. Dette hadde aldri latt seg gjøre uten private samarbeidspartnere. La oss gjøre de samme grepene når det gjelder eldreomsorg og andre tjenester. Vi har store utfordringer foran oss, bl.a. når samhandlingsreformen trer i kraft. Jeg tror ikke vi klarer å løse våre omsorgsoppgaver uten et godt samspill med private aktører. La oss være positive til løsninger som også innebærer private aktører. Vi kommer til å trenge flere hender fremover.

Trine Nordstrøm (H)
Kommunestyrerepresentant

 

Relaterte artikler