Kunnskap i skolen

Kunnskap i skolen

For Skedsmo Høyre er ikke middels godt nok.

Skolene i Skedsmo har resultater omtrent på landsgjennomsnittet. Det betyr at ca. 100 elever hvert år går ut av 10. klassetrinn uten å kunne lese og skrive godt nok til å klare videregående og høyere utdanning. Det er ikke godt nok! Derfor lanserer Skedsmo Høyre fem punkt for Norges beste skole.

Kort fortalt

 • 100 elever går hvert år ut av Skedsmoskolen uten grunnleggende forutsetninger for å klare videregående og høyere utdanning.
 • Skedsmoskolen er gjennomsnittlig. Dette viser resultatene fra nasjonale prøver. Kommunebørsen viser at Skedsmo kommer på 202. plass av 421 kommuner.

Målsetting
Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Det viktigste er en økt satsing på lesing, skriving og regning og å løfte lærernes kompetanse og styrke skoleledelsen. Alle barn og unge skal få muligheten til å delta aktivt og til å utvikle sine evner. Barn begynner på skolen med stor iver og lærelyst. Høyre ønsker en skole som tar vare på lærelysten og som ser den enkeltes behov og muligheter.

Skedsmo
Skolene i Skedsmo har resultater omtrent på landsgjennomsnittet. Det betyr at ca. 100 elever hvert år går ut av 10. klassetrinn uten å kunne lese og skrive godt nok til å klare videregående og høyere utdanning. Det er ikke godt nok! Skedsmo Høyre vil ha en kunnskapsskole der ingen blir hengende etter, og også ha elever som har resultater blant de beste i Norge. Dyktige og motiverte lærere er svært viktig for å skape en god skole. Derfor vil Skedsmo Høyre stille tydelige krav til lærere og ledere.

 

Skedsmo Høyre lanserer fem punkt for Norges beste skole:

 1. Mer spesialisering:
  Færre allmennlærere. Flere spesiallærere, både på trinnet og i fagene.
  Eksempel: Ansette flere spesialister som kan undervise i realfag. Kreve pedagogisk etterutdanning.
 2. Kompetansesenter:
  Etablere kompetansesenter med eksperter på basisfagene – som driver veiledning overfor lærerne.
  Eksempel: Bygge videre på erfaringene med leselærere som ressurspersoner for andre lærere, også i andre fag.
 3. Erfaringsoverføring:
  Sikre erfaringsoverføring mellom skolene.
  Eksempel: Etablere systematisk kunnskapsutveksling mellom rektorer, trinnlærere og faglærere.
 4. Etter- og videreutdanning:
  Kompetanseløft til ledere og medarbeidere i skolen.
  Eksempel: Etablere karrierestiger med fokus på spesialisering og med hensikt å beholde de dyktigste lærerne i klasserommet. Gi lærerne bedre mulighet til å utøve lærerrollen.
 5. Skoleledelse:
  Motivere og ansvarliggjøre rektorer og avdelingsledere.
  Eksempel: Tydelig skoleledelse, der rektorene styrer sin skole med resultatansvar. Redusere administrasjonen for lærerne for å frigjøre tid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev.

 

Se også: Slik vil Høyre utvikle Skedsmo

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/skedsmohoyre

Last ned: Skedsmo Høyres valgprogram for perioden 2011-2015

 

Relaterte artikler