Ønsker mer fleksibilitet i arbeidslivet

Ønsker mer fleksibilitet i arbeidslivet

Nordmenn er gjennomsnittlig friskere og lever lenger, samtidig er det mange eksempler i arbeidslivet på at arbeidstakere som gjerne vil arbeide lenger, og som er i stand til det, ikke får lov til å fortsette på grunn av særaldersgrenser.

Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) fra Oppegård mener det er behov for et mer fleksibelt arbeidsliv, særlig med tanke på aldersgrenser. Derfor utfordret hun gjennom en interpellasjon i Stortinget mandag denne uken regjeringen til å ta grep for å oppmuntre flere til å stå i arbeid lenger.

Spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm:

Norsk arbeidsliv vil ifølge Statistisk sentralbyrå mangle 220000 arbeidstakere frem mot 2013. Nordmenn er gjennomsnittlig friskere og lever lenger, samtidig er det mange eksempler i arbeidslivet på at arbeidstakere som gjerne vil arbeide lenger, og som er i stand til det, ikke får lov til å fortsette på grunn av særaldersgrenser.

I undersøkelser gjennomført i den yrkesaktive delen av befolkningen ser man at arbeidslysten øker med alderen, det samme gjør også lysten til å stå i arbeid lenger. Gjennom endringer i folketrygdloven har Stortinget tidligere fattet vedtak om å heve grensen for pensjonsgivende arbeid til 75 år.

Samfunnet har behov for, og oppmuntrer til at folk står i arbeid så lenge de kan. Hvilken strategi ser statsråden for seg for å bidra til et mer fleksibelt arbeidsliv med hensyn til aldersgrenser generelt og med tanke på særaldersgrenser spesielt?

Du kan se hele debatten ved å følge denne linken.

Relaterte artikler