- Resultat av en formidabel vekst i kollektivtrafikken

- Resultat av en formidabel vekst i kollektivtrafikken

Oslopakke 3 er ikke nok for å finansiere det formidable behovet for midler til drift og investeringer innen kollektivtrafikken i Akershus. Hvis ikke staten og regjeringen nå kommer aktivt på banen er det ikke mulig å fortsette satsingen.

Foto: CF-wesenberg@kolonihaven.no

De to siste årene er trafikkmengden over fylkesgrensen mellom Bærum og Oslo redusert med 11 600 kjøretøy i døgnet. Det gleder leder for samferdselskomiteen i Akershus Anette M. Solli (H). Men det skaper også bekymring.

Akershus fylkeskommune har målt trafikkmengden over grensen mellom Oslo og Bærum i forbindelse med Samferdselsplanen 2012 - 2015. Tallene viser en nedgang i trafikken på omtrent 10 % fra 2008 til 2010.

- Jeg merker det jo selv de gangene jeg kjører bil til jobben, når jeg kommer til Lysaker er det akkurat som om proppen løser seg opp, sier Anette M. Solli til Budstikka.

- For det første tror jeg dette er et resultat av en ganske formidabel vekst i kollektivtrafikken. I Bærum har Ruter nå etablert bane helt frem til Bekkestua. Samtidig har vi sett en effektivisering av busstransporten med langt flere avganger. Dette har ført til en økning på 10 % bussreisende i første halvdel av 2011 i hele Akershus fylke og det har helt klart vært en stor økning i Bærum også, fortsetter Solli.

Solli tror også det nye bomsnittet i Bærum er en medvirkende årsak til trafikkreduksjonen. Hun tror derimot ikke nedgangen vil fortsette. - Når det er god plass på veien er det veldig fristende å kjøre bil.

- Vi er veldig fornøyde med nedgangen. Dette er noe vi politikere har jobbet lenge med å få til. Det betyr bedre fremkommelighet, mindre klimagassutslipp og mindre behov for å omdisponere areal til vei. Men paradokset er at jo mer vi lykkes med kollektivtrafikken, jo mindre penger får vi til å fortsette satsingen videre fordi færre kjøretøy kjører gjennom bomringen, forklarer komitélederen, og viser til at bompengene inngår som en del av Oslopakke 3, pakken som skal finansiere store deler av drift og investeringer av kollektivtilbudet i regionen.

- Dette viser med all tydelighet at dette er en finansieringsmodell som bør skrotes og at vi må finne en annen. Oslopakke 3 er ikke nok for å finansiere det formidable behovet for midler til drift og investeringer innen kollektivtrafikken i Akershus. Hvis ikke staten og regjeringen nå kommer aktivt på banen er det ikke mulig å fortsette satsingen. Dette er det området i Norge som har mest kollektivtrafikk og mest trafikk i det hele tatt. Samtidig venter vi en formidabel befolkningsvekst fremover. Derfor er vi helt avhengige av å lykkes med kollektivtrafikken.

Solli viser til Akershus Høyres forslag om at staten kjøper klimakvoter av fylket, som en mulig finansieringsløsning. Hun mener samtidig det er kritikkverdig at fylket ikke er inkludert i den statlige belønningsordningen for kommuner med sterk kollektivsatsing.

Relaterte artikler