Vi satser på gang- og sykkelveier

Vi satser på gang- og sykkelveier

Les hva vår fylkestingsrepresentant og gruppeleder Gunnar Melgaard skriver om Akershus fylkeskommunes satsing på gang- og sykkelveg her.

InterCity – trianglets plass i regionsutviklingen på Østlandet.

InterCity – trianglets plass i regionsutviklingen på Østlandet.

Et effektivt togtilbud ut og inn av hovedstaden vil redusere både biltrafikken og antallet busser. Det vil også gjøre det mer attraktivt å etablere seg utenfor Oslo og de omkringliggende kommunene. Toget har et fortrinn nettopp når det gjelder å transportere reisende over lange og mellomlange avstander, skriver vår stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad.

Ung helse

Ung helse

Høyre ønsker å gjøre helsetjenesten lettere tilgjengelig for barn og unge, og vi vil at de som trenger det får raskere hjelp enn mange opplever i dag. Vi er derfor glad for å ha fått flertall på Stortinget for å be helseministeren utarbeide en helhetlig strategi for ungdomshelse i Norge. Den første i sitt slag, uttaler vår stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Snakker gjerne om kommunesammenslåing

Snakker gjerne om kommunesammenslåing

Målet er færre og større kommuner med sterke fagmiljøer og grenser tilpasset innbyggernes bosted, arbeidssted og reisevaner. Større kommuner vil i all hovedsak også bli mer økonomisk solide og ha større kraft til å utvikle lokalsamfunnet. Til sammen vil dette styrke lokaldemokratiet, mener vår stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad.

De foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten

De foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten

Vil du vite mer om de foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten? Se her.

52 har takket ja til å stå på listen

52 har takket ja til å stå på listen

Vi er i gang med fylkestingsnominasjonsprosessen og 52 har takket ja til å stå på listen.

Ro i klassen gir bedre læring

Ro i klassen gir bedre læring

Ureglementert fravær, forsentkomming og utenomfaglig PC-bruk har vært et økende problem ved mange skoler. For å sikre et godt læringsmiljø må derfor læreren få være sjefen i klasserommet og kunne opprettholde ro og orden, mener vår stortingsrepresentant Henrik Asheim.

Mer synlig politi

Mer synlig politi

Vi har sett det igjen, mer synlig politi gir mindre kriminalitet.

Kommuner med muskler

Kommuner med muskler

Skal de makte å bære viktige deler av velferdsstaten på sine skuldre, må kommunene få mer makt og ansvar, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i en kronikk.

Regjeringen vil styrke reglene

Regjeringen vil styrke reglene

Midlertidig ansettelse er for mange springbrett til arbeidslivet, skriver vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.

Fra papir til digital post

Fra papir til digital post

- I fremtiden kommer alle statlige etater til å sende brev til din digitale postkasse. Og fremtiden, den begynner så smått allerede i november, skriver vår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Et samlet Follo vil stå sterkere

- Et samlet Follo vil stå sterkere

Vår ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad, er positiv til en kommunesammenslåing i Follo.

Valgfrihet som motiverer for tøffe løp

Valgfrihet som motiverer for tøffe løp

- Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste, skriver Tone W. Trøen om fritt behandlingsvalg.

Hydrogenbil er framtida

Hydrogenbil er framtida

I dagens utgave av Romerikes Blad skriver fylkesordfører Anette M. Solli(H) og Solveig Schytz(V) om Akershus fylkeskommunes satsing på hydrogenbiler.

Kommunereformens startskudd

Kommunereformens startskudd

I dag har Stortinget vedtatt den nye kommuneproposisjonen. Jan Tore Sanner(H) er ikke i tvil om at kommunereformen vil lykkes.