Hvordan skal vi surfe eldre-bølgen?

Hvordan skal vi surfe eldre-bølgen?

Leder av Asker Høyre, Kirsti Kierulf, har skrevet om fremtidens eldreomsorg. Kierulf oppfordrer oss alle til å gi innspill til hvordan man ønsker at fremtidens eldreomsorg skal være.

Ny valgkampmedarbeider

Ny valgkampmedarbeider

Vi har ansatt Sverre Strand Teigen som valgkampmedarbeider. Han tiltrer sin stilling den 9. februar.

Betydelige investeringer i justissektoren i Akershus

Betydelige investeringer i justissektoren i Akershus

Regjeringen vil ha et politi, domstoler og en Kriminalomsorg som er på høyden med kriminalitetsutviklingen. Derfor styrker Høyre/Frp- regjeringen hele straffesakskjeden i statsbudsjettet, skriver vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Politireformen er like om hjørnet

Politireformen er like om hjørnet

Tiden er overmoden for færre politidistrikter som kan håndtere kriminalsakene på egen hånd. Fremtidens politidistrikter skal stå på egne bein, skriver vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Fagforeninger fra fortiden

Fagforeninger fra fortiden

Fagforeningene i Norge er redde for å minste makt. Dessverre er de mindre opptatt av fleksible løsninger for egne medlemmer. Derfor går de nå til politisk streik. Reaksjonene på regjeringens nye forslag om arbeidstid hegner om et utdatert regelverk, skriver vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.

Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014

Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014

Hvem fortjener Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014? Vi ber om dine innspill

Fra Nittedal Høyre

Fra Nittedal Høyre

Mitt Nittedal skal være kommunen med forutsigbarhet, imøtekommenhet, og service for innbyggerne. En endringsvillig og en nyskapende kommune, uttaler Ann Kristin Bakke, Høyres ordførerkandidat i Nittedal. Her kan du lese Ann Kristin Bakkes visjon for Nittedalsskolen.

Vinterkonferansen 2015

Vinterkonferansen 2015

Akershus Høyre inviterer alle medlemmer til årets Vinterkonferanse.

"Perfekt akkurat slik som du er"

"Perfekt akkurat slik som du er"

Den beste måten å ruste Norge for fremtiden på, er å bygge trygge barn og unge, skriver vår stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Fylkestingsprogrammet 2015-2019

Fylkestingsprogrammet 2015-2019

Akershus Høyres programkomité er nå ferdig med det første utkastet til fylkestingsprogrammet 2015-2019. Nå ønsker komiteen å utfordre dere til å komme med innspill og tilbakemeldinger.

Stortingsdebatt om bistandsbudsjettet

Stortingsdebatt om bistandsbudsjettet

Les vår stortingsrepresentant Sylvi Grahams innlegg fra stortingsdebatten om regjeringens forslag til bistandsbudsjett.

Storstilt satsing på samferdsel

Storstilt satsing på samferdsel

Vår fylkesleder Hårek Elvenes har skrevet om regjeringens satsing på samferdsel i statsbudsjettet 2015. Samferdselsbudsjettet er på hele 54 milliarder kroner. En økning på 5 milliarder kroner og 10 % økning fa 2104. Godbitene ligger lag på lag i budsjettet, skriver Elvenes

Samferdselsbudsjettet i Stortingsdebatten

Samferdselsbudsjettet i Stortingsdebatten

Samferdselsdelen av statsbudsjettet 2015 har vært oppe til debatt i Stortinget. Nils Aage Jegstad fremhevet regjeringens store satsing på jernbanen i sitt innlegg i debatten.

Et godt arbeidstilbud for alle

Et godt arbeidstilbud for alle

Akershus Høyres stortingsrepresentanter Mette Tønder og Bente Stein Mathisen har vært hos Empo TV i Ski for å lytte og ta imot innspill.

EU- og EØS debatten i Stortinget

EU- og EØS debatten i Stortinget

Økt arbeidsinnvandring har ført til økt arbeidsmarkeds-kriminalitet. 50 prosent av varetektsfengslingene i fjor var utenlandske statsborgere og 29 prosent av alle nye fengslinger var utlendinger.Kampen mot organisert kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid, mener Hårek Elvenes. Her er Elvenes sitt innlegg fra dagens debatt i Stortinget.