Bedre service fra politiet

Bedre service fra politiet

Spesialenheten for politisaker har nylig påpekt at mange klager på at politiet ikke besvarer henvendelser. Regjeringen vil ha bedre publikumsservice i politiet.

Regjeringen reduserer soningskøen

Regjeringen reduserer soningskøen

Regjeringen er godt i gang med å rette opp en underkapasiteten av fengselsplasser. Det er i den straffedømtes og samfunnets interesse at soning starter raskest mulig etter dom, sier vår fylkesleder Hårek Elvenes.

Justispolitikk som virker og kommuner for morgendagen

Justispolitikk som virker og kommuner for morgendagen

Vår fylkesleder Hårek Elvenes skriver her om hvordan regjeringens kamp for hverdagstryggheten og kampen mot åpenlys kriminalitet gir tydelige resultater, og om regjeringens oppgavemeldingen for fremtidenes kommuner.

Enighet om endringer i arbeidsmiljøloven

Enighet om endringer i arbeidsmiljøloven

Denne uken ble regjeringen og V og Krf enige om endringer i arbeidsmiljøloven, endringer som vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet, og som er mer tilpasset et fleksibelt arbeidsmønster, skriver Hårek Elvenes.

Akershus Høyres Fylkestingsprogram 2015-2019

Akershus Høyres Fylkestingsprogram 2015-2019

Akershus Høyres årsmøte behandlet og vedtok Fylkestingsprogrammet for perioden 2015-2019 den 7. mars 2015.

Forsterket innsats for yrkesfag og for psykisk helse i Akershusskolen

Forsterket innsats for yrkesfag og for psykisk helse i Akershusskolen

Resolusjonskomiteen bearbeidet og fremmet resolusjonen på bakgrunn av noen av de innkommende resolusjonsforslagene til Akershus Høyres årsmøte 6.-7. mars 2015.

Et helhetlig og moderne samferdselstilbud i Akershus der også fjorden tas i bruk

Et helhetlig og moderne samferdselstilbud i Akershus der også fjorden tas i bruk

Resolusjonskomiteen bearbeidet og fremmet resolusjonen på bakgrunn av noen av de innkommende resolusjonsforslag til Akershus Høyres årsmøte 6.-7. mars 2015.

Barn fortjener trygge rammer

Barn fortjener trygge rammer

Vi trenger en skolehelsetjeneste som tidlig kan fange opp barn og unge som sliter, og sørge for rask hjelp. En skolehelsetjeneste skal oppleves like tilgjengelig for gutter som jenter, skriver vår stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Regjeringen forsvarer arbeidsmiljøloven

Regjeringen forsvarer arbeidsmiljøloven

Det er ingen motsetning i å forsvare Arbeidsmiljøloven og samtidig mene at det trengs noen små justeringer som er mer tilpasset dagens arbeidsliv og samfunnsliv. Det dreier seg ikke om en svekkelse av loven, men en modernisering og styrking, mener vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen, fra Asker.

Akershus er en miljøspydspiss

Akershus er en miljøspydspiss

Vår fylkesleder Hårek Elvenes skriver her om noen av de gode satsingene på miljøvennlig transport i fylket. Akershus fylkeskommune, med vår fylkesordfører Anette M. Solli i spissen, er i front på utviklingen av hydrogenteknologi i transportsektoren.

Skrikende endringsbehov i politiet

Skrikende endringsbehov i politiet

Akershus Høyres fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes har skrevet om hvorfor politiet har et stort endringsbehov.

PSA-screening av menn

PSA-screening av menn

På Fylkesstyrets møte 3. februar 2015 ble følgende uttalelse om PSA-screening av menn vedtatt.

Valgkomiteens innstilling!

Valgkomiteens innstilling!

Valgkomiteen til Akershus Høyres årsmøte har kommet frem til en enstemmig innstilling. Årsmøtet finner sted 6.-7. mars på Gardermoen.

En fot innenfor arbeidslivet

En fot innenfor arbeidslivet

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven og unge innvandreres vei inn på det norske arbeidsmarkedet var temaene under fylkesstyrets møte tirsdag 3. februar.

Skjøre bomstasjoner

Skjøre bomstasjoner

Fylkesleder Hårek Elvenes skriver her om de politiske forlikene bak Oslopakkene.