EU- og EØS debatten i Stortinget

EU- og EØS debatten i Stortinget

Økt arbeidsinnvandring har ført til økt arbeidsmarkeds-kriminalitet. 50 prosent av varetektsfengslingene i fjor var utenlandske statsborgere og 29 prosent av alle nye fengslinger var utlendinger.Kampen mot organisert kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid, mener Hårek Elvenes. Her er Elvenes sitt innlegg fra dagens debatt i Stortinget.

Mer til etterforskning på Romerike

Mer til etterforskning på Romerike

I juli kunne man lese om 3000 uoppklarte saker i Romerike politidistrikt. Dette er en alvorlig situasjon som utfordrer rettssikkerheten, mener vår stortingsrepresentant Hårek Elvenes. Regjeringen vil ikke sitte med hendene i fanget og se på dette. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet foreslått en økning på 50 politijurister og 12 nye statsadvokater.

Utålelig sendrektighet

Utålelig sendrektighet

Vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes skriver i dette innlegget om hvordan regjeringen arbeider med å fjerne flaskehalsene i straffesakskjeden.

Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar

Det å arbeide for å sikre barns trygghet er å bygge sten for sten. Det må jobbes tverrfaglig og over departements og kommunegrenser. Stortingsrepresentantene Mette Tønder og Margunn Ebbesen skriver i dette innlegget om satsingen på å bekjempe og forebygge vold mot barn.

Formueskatt til glede eller ergelse

Formueskatt til glede eller ergelse

Les hva vår fylkestingsrepresentant og gruppeleder Gunnar Melgaard har skrevet om formueskatten.

Godbiter for Asker og Bærum

Godbiter for Asker og Bærum

Les hva vår stortingsrepresentant og fylkesleder Hårek Elvenes skriver om statsbudsjettets betydning for Asker og Bærum.

Et godt statsbudsjett for Romerike

Et godt statsbudsjett for Romerike

Les hva vår stortingsrepresentant og fylkesleder Hårek Elvenes skriver om det fremlagte statsbudsjettets betydning for Romerike.

Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte har vedtatt den endelige kandidatlisten til Fylkestingsvalget 2015.

Familier med uføre skal få det bedre

Familier med uføre skal få det bedre

Vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen har skrevet et innlegg om de varslede endringene i barnetillegget i Statsbudsjettet 2015.

Hydrogensatsing for fremtiden

Hydrogensatsing for fremtiden

Våre fylkestingsrepresentanter Trine-Lise Østlund Blime og Synnøve Kongsrud er glade for at fylkestinget nå har vedtatt handlingsprogrammet 2015-2016 for fylkeskommunens Hydrogenstrategi 2014-2025. Les hva de skriver om satsingen her.

Politikk for bedre beredskap

Politikk for bedre beredskap

Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. 22.juli-kommisjonens rapport avdekket svikt i politiets og andre nødetaters beredskap.

Hva hvis det var deg?

Hva hvis det var deg?

Les Tone Wilhelmsen Trøens innlegg om regjeringens satsing på brukerstyrt personlig assistanse(BPA).

Innbyggernes kommune

Innbyggernes kommune

Høyre-FrP-regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse oppgavene godt, tilpasset innbyggernes behov. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter, skriver vår stortingsrepresentant Sylvi Graham og Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen.

Medlemsmøte med Romerikesforum

Romerikesforum inviterer til medlemsmøte den 23. oktober på Ullensaker Rådhus. Temaet for møte er kommunereformen.

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling til liste for Akershus Høyre ved Fylkestingsvalget 2015. Innstillingen er enstemmig.