Innbyggernes kommune

Innbyggernes kommune

Høyre-FrP-regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse oppgavene godt, tilpasset innbyggernes behov. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter, skriver vår stortingsrepresentant Sylvi Graham og Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen.

Medlemsmøte med Romerikesforum

Romerikesforum inviterer til medlemsmøte den 23. oktober på Ullensaker Rådhus. Temaet for møte er kommunereformen.

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling til liste for Akershus Høyre ved Fylkestingsvalget 2015. Innstillingen er enstemmig.

Trontaledebatt

Trontaledebatt

Vår stortingsrepresentant Sylvi Graham holdt et innlegg om regjeringens innsats for humanitær bistand og barns utdanning i utviklingspolitikken. Les hele innlegget her.

Trontaledebatten

Trontaledebatten

Vår fylkesleder Hårek Elvenes var på talerstolen under trontaledebatten i Stortinget. - Velgerne ville ha nye ideer og bedre løsninger. Og regjeringen leverer, uttalte Elvenes. Les hele innlegget her.

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Akershus Høyre står sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Følgende uttalelse ble vedtatt på Akershus Høyres fylkesstyre møte den 23. September 2014.

En felles strategi for innfartsparkering

En felles strategi for innfartsparkering

- Å parkere bilen eller sykkelen for å reise videre med tog eller buss er viktig for mange reisende, skriver vår fylkesordfører Anette M. Solli. Derfor ønsker Solli å bygge flere sykkelparkeringer, og disse skal være gratis. Fylkestinget vedtok 22. september en strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Strategien avklarer ansvarsforhold og skal samordne felles arbeid for attraktiv og miljøvennlig innfartsparkering for sykler og biler.

Diskusjonen om kommunesammenslåing er i gang!

Diskusjonen om kommunesammenslåing er i gang!

Vår fylkesleder Hårek Elevenes skrev nylig om behovet for kommunesammenslåinger i Akershus. Nå har avisredaktørene fra Budstikka og Romerikes Blad latt seg inspirere og satt saken på dagsorden.

Psykisk helse og rus på agendaen i Asker kommune

Psykisk helse og rus på agendaen i Asker kommune

Våre stortingsrepresentanter Bente Stein Mathisen og Tone Wilhelmsen Trøen tok nylig turen til Asker kommune. Hensikten med besøket var å bli kjent med kommunens arbeid innenfor tjenesteområdene psykisk helse og rus.

Akershus er overadministrert

Akershus er overadministrert

- Tiden er overmoden for færre kommuner som kan ivareta rollen som kompetent samfunnsutvikler. Alternativet er mer statlig overstyring og et lokaldemokrati tømt for innhold, mener lederen av Akershus Høyre Hårek Elvenes.

Vi satser på gang- og sykkelveier

Vi satser på gang- og sykkelveier

Les hva vår fylkestingsrepresentant og gruppeleder Gunnar Melgaard skriver om Akershus fylkeskommunes satsing på gang- og sykkelveg her.

InterCity – trianglets plass i regionsutviklingen på Østlandet.

InterCity – trianglets plass i regionsutviklingen på Østlandet.

Et effektivt togtilbud ut og inn av hovedstaden vil redusere både biltrafikken og antallet busser. Det vil også gjøre det mer attraktivt å etablere seg utenfor Oslo og de omkringliggende kommunene. Toget har et fortrinn nettopp når det gjelder å transportere reisende over lange og mellomlange avstander, skriver vår stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad.

Ung helse

Ung helse

Høyre ønsker å gjøre helsetjenesten lettere tilgjengelig for barn og unge, og vi vil at de som trenger det får raskere hjelp enn mange opplever i dag. Vi er derfor glad for å ha fått flertall på Stortinget for å be helseministeren utarbeide en helhetlig strategi for ungdomshelse i Norge. Den første i sitt slag, uttaler vår stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Snakker gjerne om kommunesammenslåing

Snakker gjerne om kommunesammenslåing

Målet er færre og større kommuner med sterke fagmiljøer og grenser tilpasset innbyggernes bosted, arbeidssted og reisevaner. Større kommuner vil i all hovedsak også bli mer økonomisk solide og ha større kraft til å utvikle lokalsamfunnet. Til sammen vil dette styrke lokaldemokratiet, mener vår stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad.

De foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten

De foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten

Vil du vite mer om de foreslåtte kandidatene til fylkestingslisten? Se her.