Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte har vedtatt den endelige kandidatlisten til Fylkestingsvalget 2015.

Familier med uføre skal få det bedre

Familier med uføre skal få det bedre

Vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen har skrevet et innlegg om de varslede endringene i barnetillegget i Statsbudsjettet 2015.

Hydrogensatsing for fremtiden

Hydrogensatsing for fremtiden

Våre fylkestingsrepresentanter Trine-Lise Østlund Blime og Synnøve Kongsrud er glade for at fylkestinget nå har vedtatt handlingsprogrammet 2015-2016 for fylkeskommunens Hydrogenstrategi 2014-2025. Les hva de skriver om satsingen her.

Politikk for bedre beredskap

Politikk for bedre beredskap

Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. 22.juli-kommisjonens rapport avdekket svikt i politiets og andre nødetaters beredskap.

Hva hvis det var deg?

Hva hvis det var deg?

Les Tone Wilhelmsen Trøens innlegg om regjeringens satsing på brukerstyrt personlig assistanse(BPA).

Innbyggernes kommune

Innbyggernes kommune

Høyre-FrP-regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse oppgavene godt, tilpasset innbyggernes behov. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter, skriver vår stortingsrepresentant Sylvi Graham og Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen.

Medlemsmøte med Romerikesforum

Romerikesforum inviterer til medlemsmøte den 23. oktober på Ullensaker Rådhus. Temaet for møte er kommunereformen.

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Valg 2015: Nominasjonskomiteens innstilling

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling til liste for Akershus Høyre ved Fylkestingsvalget 2015. Innstillingen er enstemmig.

Trontaledebatt

Trontaledebatt

Vår stortingsrepresentant Sylvi Graham holdt et innlegg om regjeringens innsats for humanitær bistand og barns utdanning i utviklingspolitikken. Les hele innlegget her.

Trontaledebatten

Trontaledebatten

Vår fylkesleder Hårek Elvenes var på talerstolen under trontaledebatten i Stortinget. - Velgerne ville ha nye ideer og bedre løsninger. Og regjeringen leverer, uttalte Elvenes. Les hele innlegget her.

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Akershus Høyre står sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Følgende uttalelse ble vedtatt på Akershus Høyres fylkesstyre møte den 23. September 2014.

En felles strategi for innfartsparkering

En felles strategi for innfartsparkering

- Å parkere bilen eller sykkelen for å reise videre med tog eller buss er viktig for mange reisende, skriver vår fylkesordfører Anette M. Solli. Derfor ønsker Solli å bygge flere sykkelparkeringer, og disse skal være gratis. Fylkestinget vedtok 22. september en strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Strategien avklarer ansvarsforhold og skal samordne felles arbeid for attraktiv og miljøvennlig innfartsparkering for sykler og biler.

Diskusjonen om kommunesammenslåing er i gang!

Diskusjonen om kommunesammenslåing er i gang!

Vår fylkesleder Hårek Elevenes skrev nylig om behovet for kommunesammenslåinger i Akershus. Nå har avisredaktørene fra Budstikka og Romerikes Blad latt seg inspirere og satt saken på dagsorden.

Psykisk helse og rus på agendaen i Asker kommune

Psykisk helse og rus på agendaen i Asker kommune

Våre stortingsrepresentanter Bente Stein Mathisen og Tone Wilhelmsen Trøen tok nylig turen til Asker kommune. Hensikten med besøket var å bli kjent med kommunens arbeid innenfor tjenesteområdene psykisk helse og rus.

Akershus er overadministrert

Akershus er overadministrert

- Tiden er overmoden for færre kommuner som kan ivareta rollen som kompetent samfunnsutvikler. Alternativet er mer statlig overstyring og et lokaldemokrati tømt for innhold, mener lederen av Akershus Høyre Hårek Elvenes.