Fylkestingsprogrammet 2015-2019

Fylkestingsprogrammet 2015-2019

Akershus Høyres programkomité er nå ferdig med det første utkastet til fylkestingsprogrammet 2015-2019. Nå ønsker komiteen å utfordre dere til å komme med innspill og tilbakemeldinger.

Hvordan ta veksten i transportsektoren kollektivt?

Hvordan ta veksten i transportsektoren kollektivt?

Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant, brukte tiden sin under landsmøtet til å snakke om kollektivtrafikk.

Stortingsdebatt om bistandsbudsjettet

Stortingsdebatt om bistandsbudsjettet

Les vår stortingsrepresentant Sylvi Grahams innlegg fra stortingsdebatten om regjeringens forslag til bistandsbudsjett.

Storstilt satsing på samferdsel

Storstilt satsing på samferdsel

Vår fylkesleder Hårek Elvenes har skrevet om regjeringens satsing på samferdsel i statsbudsjettet 2015. Samferdselsbudsjettet er på hele 54 milliarder kroner. En økning på 5 milliarder kroner og 10 % økning fa 2104. Godbitene ligger lag på lag i budsjettet, skriver Elvenes

Samferdselsbudsjettet i Stortingsdebatten

Samferdselsbudsjettet i Stortingsdebatten

Samferdselsdelen av statsbudsjettet 2015 har vært oppe til debatt i Stortinget. Nils Aage Jegstad fremhevet regjeringens store satsing på jernbanen i sitt innlegg i debatten.

Et godt arbeidstilbud for alle

Et godt arbeidstilbud for alle

Akershus Høyres stortingsrepresentanter Mette Tønder og Bente Stein Mathisen har vært hos Empo TV i Ski for å lytte og ta imot innspill.

EU- og EØS debatten i Stortinget

EU- og EØS debatten i Stortinget

Økt arbeidsinnvandring har ført til økt arbeidsmarkeds-kriminalitet. 50 prosent av varetektsfengslingene i fjor var utenlandske statsborgere og 29 prosent av alle nye fengslinger var utlendinger.Kampen mot organisert kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid, mener Hårek Elvenes. Her er Elvenes sitt innlegg fra dagens debatt i Stortinget.

Mer til etterforskning på Romerike

Mer til etterforskning på Romerike

I juli kunne man lese om 3000 uoppklarte saker i Romerike politidistrikt. Dette er en alvorlig situasjon som utfordrer rettssikkerheten, mener vår stortingsrepresentant Hårek Elvenes. Regjeringen vil ikke sitte med hendene i fanget og se på dette. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet foreslått en økning på 50 politijurister og 12 nye statsadvokater.

Utålelig sendrektighet

Utålelig sendrektighet

Vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes skriver i dette innlegget om hvordan regjeringen arbeider med å fjerne flaskehalsene i straffesakskjeden.

Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar

Det å arbeide for å sikre barns trygghet er å bygge sten for sten. Det må jobbes tverrfaglig og over departements og kommunegrenser. Stortingsrepresentantene Mette Tønder og Margunn Ebbesen skriver i dette innlegget om satsingen på å bekjempe og forebygge vold mot barn.

Formueskatt til glede eller ergelse

Formueskatt til glede eller ergelse

Les hva vår fylkestingsrepresentant og gruppeleder Gunnar Melgaard har skrevet om formueskatten.

Godbiter for Asker og Bærum

Godbiter for Asker og Bærum

Les hva vår stortingsrepresentant og fylkesleder Hårek Elvenes skriver om statsbudsjettets betydning for Asker og Bærum.

Et godt statsbudsjett for Romerike

Et godt statsbudsjett for Romerike

Les hva vår stortingsrepresentant og fylkesleder Hårek Elvenes skriver om det fremlagte statsbudsjettets betydning for Romerike.

Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte 2014

Akershus Høyres nominasjonsmøte har vedtatt den endelige kandidatlisten til Fylkestingsvalget 2015.

Familier med uføre skal få det bedre

Familier med uføre skal få det bedre

Vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen har skrevet et innlegg om de varslede endringene i barnetillegget i Statsbudsjettet 2015.