Barn fortjener trygge rammer

Barn fortjener trygge rammer

Vi trenger en skolehelsetjeneste som tidlig kan fange opp barn og unge som sliter, og sørge for rask hjelp. En skolehelsetjeneste skal oppleves like tilgjengelig for gutter som jenter, skriver vår stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Regjeringen forsvarer arbeidsmiljøloven

Regjeringen forsvarer arbeidsmiljøloven

Det er ingen motsetning i å forsvare Arbeidsmiljøloven og samtidig mene at det trengs noen små justeringer som er mer tilpasset dagens arbeidsliv og samfunnsliv. Det dreier seg ikke om en svekkelse av loven, men en modernisering og styrking, mener vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen, fra Asker.

Akershus er en miljøspydspiss

Akershus er en miljøspydspiss

Vår fylkesleder Hårek Elvenes skriver her om noen av de gode satsingene på miljøvennlig transport i fylket. Akershus fylkeskommune, med vår fylkesordfører Anette M. Solli i spissen, er i front på utviklingen av hydrogenteknologi i transportsektoren.

Skrikende endringsbehov i politiet

Skrikende endringsbehov i politiet

Akershus Høyres fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes har skrevet om hvorfor politiet har et stort endringsbehov.

PSA-screening av menn

PSA-screening av menn

På Fylkesstyrets møte 3. februar 2015 ble følgende uttalelse om PSA-screening av menn vedtatt.

Valgkomiteens innstilling!

Valgkomiteens innstilling!

Valgkomiteen til Akershus Høyres årsmøte har kommet frem til en enstemmig innstilling. Årsmøtet finner sted 6.-7. mars på Gardermoen.

En fot innenfor arbeidslivet

En fot innenfor arbeidslivet

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven og unge innvandreres vei inn på det norske arbeidsmarkedet var temaene under fylkesstyrets møte tirsdag 3. februar.

Skjøre bomstasjoner

Skjøre bomstasjoner

Fylkesleder Hårek Elvenes skriver her om de politiske forlikene bak Oslopakkene.

Hvordan skal vi surfe eldre-bølgen?

Hvordan skal vi surfe eldre-bølgen?

Leder av Asker Høyre, Kirsti Kierulf, har skrevet om fremtidens eldreomsorg. Kierulf oppfordrer oss alle til å gi innspill til hvordan man ønsker at fremtidens eldreomsorg skal være.

Ny valgkampmedarbeider

Ny valgkampmedarbeider

Vi har ansatt Sverre Strand Teigen som valgkampmedarbeider. Han tiltrer sin stilling den 9. februar.

Betydelige investeringer i justissektoren i Akershus

Betydelige investeringer i justissektoren i Akershus

Regjeringen vil ha et politi, domstoler og en Kriminalomsorg som er på høyden med kriminalitetsutviklingen. Derfor styrker Høyre/Frp- regjeringen hele straffesakskjeden i statsbudsjettet, skriver vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Politireformen er like om hjørnet

Politireformen er like om hjørnet

Tiden er overmoden for færre politidistrikter som kan håndtere kriminalsakene på egen hånd. Fremtidens politidistrikter skal stå på egne bein, skriver vår fylkesleder og stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Fagforeninger fra fortiden

Fagforeninger fra fortiden

Fagforeningene i Norge er redde for å minste makt. Dessverre er de mindre opptatt av fleksible løsninger for egne medlemmer. Derfor går de nå til politisk streik. Reaksjonene på regjeringens nye forslag om arbeidstid hegner om et utdatert regelverk, skriver vår stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.

Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014

Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014

Hvem fortjener Akershus Høyres Aktivitetspris for 2014? Vi ber om dine innspill

Fra Nittedal Høyre

Fra Nittedal Høyre

Mitt Nittedal skal være kommunen med forutsigbarhet, imøtekommenhet, og service for innbyggerne. En endringsvillig og en nyskapende kommune, uttaler Ann Kristin Bakke, Høyres ordførerkandidat i Nittedal. Her kan du lese Ann Kristin Bakkes visjon for Nittedalsskolen.