Hårek Elvenes er innstilt som ny leder av Akershus Høyre

Hårek Elvenes er innstilt som ny leder av Akershus Høyre

Hårek Elvenes fra Bærum er enstemmig innstilt som fylkesleder for de neste to årene. Stortingsrepresentant Sylvi Graham er innstilt som ny 1. nestleder og Bente Stein Mathisen fra Bærum foreslås gjenvalgt som 2. nestleder.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Valgkomiteen i Akershus Høyre har lagt frem innstilling på ny ledelse av Akershus Høyre. Hårek Elvenes fra Bærum er enstemmig innstilt som fylkesleder for de neste to årene. Stortingsrepresentant Sylvi Graham er innstilt som ny 1. nestleder og Bente Stein Mathisen fra Bærum foreslås gjenvalgt som 2. nestleder.

Pressemelding fra Akershus Høyre - 13. februar 2012

Hårek Elvenes er innstilt som ny leder av Akershus Høyre

Valgkomiteen i Akershus Høyre har lagt frem innstilling på ny ledelse av Akershus Høyre. Hårek Elvenes fra Bærum er enstemmig innstilt som fylkesleder for de neste to årene. Stortingsrepresentant Sylvi Graham er innstilt som ny 1. nestleder og Bente Stein Mathisen fra Bærum foreslås gjenvalgt som 2. nestleder. 

Akershus Høyre er Høyres største fylkesorganisasjon, både målt i medlemstall og velgeroppslutning. Stortingsrepresentant André Oktay Dahl har sittet som fylkesleder siden 2008. Han meddelte før jul at han ikke ønsket gjenvalg for en ny toårsperiode og at det var på tide å overlate ledervervet i Akershus Høyre til andre.

Valgkomiteen har vært ledet av Morten Strand fra Asker, og han uttaler at med Hårek Elvenes vil Akershus Høyre få en erfaren, kunnskapsrik og engasjert leder:

- Han har bred kjennskap til både organisasjonen vår og til politiske saker som er viktig for Akershus. Med ham ved roret vil Akershus Høyre kunne gå inn i den viktige Stortingsvalgkampen med engasjement, iver og vilje, sier Strand.

Hårek Elvenes bor i Bærum. Han er 52 år gammel, er utdannet siviløkonom og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært leder og gruppeleder i Bærum Høyre, og har siden 2005 vært vararepresentant til Stortinget. Siden 2006 har han vært 1. nestleder i Akershus Høyre, og foreslås nå erstattet av stortingsrepresentant Sylvi Graham fra Oppegård i dette vervet.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Akershus Høyres årsmøte finner sted 9.-10. mars 2012 på Thon Hotel Vettre i Asker.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Morten Strand, leder

Kjartan Berland, Romeriksforum

Dag Solbakken, Asker

Helene Berge Holm, Bærum

Gunnar Helge Wiik, Folloforum

Gro Haug, Kvinneforum

Tore Haugen, Senior Høyre

Trine-Lise Østlund Blime, Unge Høyre

 

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

Leder (2 år) Hårek Elvenes, Bærum

1. nestleder (1 år) Sylvi Graham, Oppegård

2. nestleder (2 år) Bente Stein Mathisen, Asker

Kvinnepolitisk leder Bente Moen Torgersen, Skedsmo

Fylkesstyremedlem (1 år) Kjell Pettersen, Oppegård

Fylkesstyremedlem (2 år) Hallstein Flesland, Fet

Fylkesstyremedlem (2 år) Sissel Haukland, Bærum

Varamedl. til fylkesstyret (2 år) Amit Ighani, Rælingen

Varamedl. til fylkesstyret (2 år) Erik Adland, Nesodden

Leder for lovkomiteen (2 år) Eyvind W. Wang, Asker

Desisosjonskomitéleder (2 år) Tone Skogen, Bærum

Desisor (2 år) Hans Hveem, Asker

 

For ytterligere informasjon:

Morten Strand, leder av Akershus Høyres valgkomité, tlf 9156 9790

Karen Skjånes, fylkessekretær, tlf 2282 9177 / 9014 9975

Relaterte artikler