Høyre vil ha orden i økonomien

Høyre vil ha orden i økonomien

- Den rødgrønne regjeringen har endret handlingsregelen slik at det nå bare er en regel for å begrense pengebruken, ikke en regel som skal sikre økte investeringer som kan skape gode rammebetingelser for annet næringsliv.

Da de rødgrønne overtok i 2005, skrev Dagsavisen at "Stoltenberg kommer til dekket bord". Høyre hadde ryddet opp i norsk økonomi. Nå forsøker Ap å så usikkerhet om Høyres økonomiske troverdighet. Lykke til, svarer Jan Tore Sanner.

Høyre hadde i årene før 2005 ryddet opp i norsk økonomi. Arbeiderpartiets Torgeir Michaelsen og Helga Pedersen forsøker nå å skape usikkerhet om Høyres økonomiske troverdighet. Mitt svar er: Lykke til, Ap vil få en tung jobb om de har tenkt å bruke valgkampen på det.

Alle partier som har samarbeidet med Høyre og alle som har ambisjoner om det, vet at et slikt samarbeid må bygge på ansvarlighet og orden i økonomien. Det vet også Pedersen og Michaelsen som er henholdsvis parlamentarisk leder og leder av finanskomiteen på Stortinget.

Det er handlingsregelen for bruk av oljeinntekter som har fått opp det politiske adrenalinet. På Fremskrittspartiets landsmøte klargjorde partiet at det er behov for en handlingsregel - de vil begrense driftsutgiftene og skape rom for økte investeringer. Jeg har omtalt FrP sin nyorientering som positiv. Når et annet parti beveger seg i riktig retning, ligger det til min natur å si noe positivt.

Men hvis Ap er i tvil: Høyre ser ikke behov for noen ny handlingsregel. FrP sine ønsker om å begrense driftsutgiftene og prioritere investeringer kan etter min mening gjennomføres innenfor dagens rammer.

Oljepengene er en del av vår nasjonalformue. Det er bred politisk enighet om at oljeformuen skal forvaltes slik at den kommer flere generasjoner til gode. Det Ap ikke snakker om lenger, er at handlingsregelen også var en regel om hvordan pengene skal brukes. Det var nemlig enighet om at pengene skulle brukes til å legge grunnlag for vekst i næringslivet utenom oljesektoren slik at vi får flere ben å stå på. Konkret mente flertallet i Stortinget at oljepengene skulle investeres i infrastruktur, kunnskap/forskning og vekstfremmende skattelettelser.

Den rødgrønne regjeringen har endret handlingsregelen slik at det nå bare er en regel for å begrense pengebruken, ikke en regel som skal sikre økte investeringer som kan skape gode rammebetingelser for annet næringsliv.

Jan Tore Sanner

Relaterte artikler