Satser på hydrogen

Satser på hydrogen

Det er jo ingen vits i å kjøre hydrogenbil hvis du ikke får fylt den noe sted, mener Anette Solli (H).

- Vi skal satse store summer på å bli ledende innen innføring av hydrogenteknologi i trafikken, sier Høyres gruppeleder på fylkestinget i Akershus Anette Solli. Allerede neste år skal de første helt utslippsfrie hydrogenbussene settes inn i trafikk mellom Oslo og Oppegård.

– Vi satser på hydrogen i form av fyllstasjoner. Det er jo ingen vits i å kjøre hydrogenbil hvis du ikke får fylt den noe sted, sier høyrepolitiker Anette Solli fra Akershus til NRK Østlandssendingen.

Hun viser til at det neste år skal åpnes to fyllestasjoner  i Akershus der busser og biler kan fylle det miljøvennlige drivstoffet.

– Vi etablerer én for buss sammen med Oslo på Rosenholm, og vi etablerer nå en på Kjeller i Skedsmo som skal være åpen til jul. Det er allerede en fyllstasjon på Økern i Oslo, forteller Solli.

Hydrogentanken gjør at elbiler kan kjøre dobbelt så langt. Når batteriet er tilnærmet utladet vil hydrogenet starte å lade batteriet. Akershus Høyre vil nå ha flere biler av denne typen ut på veiene. Flere bilprodusenter er i ferd med å utvikle større personbiler som kan veksle mellom batteri og hydrogen.

Også fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) mener denne satsingen er riktig og viktig.

– De er jo egentlig de eneste som er nullutslippsbiler, hydrogen gir kun fra seg vann. Vi vet at åtti prosent av CO2-utslippene kommer fra transportsektoren, så vi er nødt til å gjøre noe med transportmidlene, forklarer Jegstad og viser til at Akershus skal være et foregangsfylke som skal vise til reduksjon i utslippene.

– Allerede har Akershus bevilget 35 millioner kroner til bestilling av hydrogenbusser. Disse bygges nå i Nederland og skal settes inn prøvetrafikke mellom Kolbotn og Oslo på nyåret. Det borgerlige flertallet vil også neste år sette av ytterligere 20 millioner kroner for å bidra til utvikling av denne teknologien, forteller Jegstad.

Solli og Jegstad mener derimot at staten er en sinke når det gjelder utvikling av denne teknologien, og mener regjeringen sitter med én fot på bremsen.

– Jeg synes det går for sakte med den satsingen vi må gjøre. Hvis den norske stat ved regjeringen hadde vært like frempå som EU er, hadde vi hatt en helt annen finansiering enn den vi har i dag. Jeg savner en statlig norsk satsing som monner, avslutter Anette Solli.

Relaterte artikler