Slipp alle gode krefter til!

Slipp alle gode krefter til!

- Regjeringen beskylder Høyre for å svartmale situasjonen i helsevesenet. Det er ikke tilfelle, mener stortingsrepresentant Sonja Sjøli (H).

I dag venter 277 000 på behandling i helsevesenet, en økning på nesten 80 000 siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005. Når kritikken fra Statens Helsetilsyn, fylkeslegene, fagorganisasjoner, pasientorganisasjoner og fra enkeltmennesker som ikke får behandling i tide blir for sterk og tydelig, er avsporing og angrep på andre partier det beste forsvar.

Sterkt offentlig helsevesen

Høyre mål er at den offentlige helsetjenesten skal tilby gode helsetjenester når vi trenger det. Høyres alternative budsjett for 2012 styrker dette målet gjennom tiltak for å redusere helsekøer og ventetider Vi har et godt helsevesen i Norge sammenlignet med mange andre land. Men tiltross for en formidabel vekst i bevilgningene til helsesektoren har helsekøene økt under den rødgrønne regjeringen i følge Helsedirektoratet.

Dette er ikke bare tall, men mennesker med ulike sykdommer, mange svært alvorlige. Det de har felles er at trenger utredninger og behandling, og at de må vente lenge. De rødgrønne mener tydeligvis at det er bedre at pasientene står i en offentlig helsekø enn at de får behandlingen betalt av det offentlige ved et privat sykehus. Dette gir et dårligere helsetilbud, det gir redusert livskvalitet og fører til at flere må stå lenger utenfor arbeidslivet.

Private helseforsikringer

Den sterke veksten i private helseforsikringer de siste 5 årene er nettopp et resultat av økende helsekøer og ventetider. Over 300 000 nordmenn har nå vanlig helseforsikring som oftest brukes mot plager i nakke, rygg, skuldre og knær. Ved utgangen av 2011 er det 208 000 nordmenn som har forsikring mot alvorlig sykdom som hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft, i 2005 var tallet fra 78 000. I tillegg har 562 000 barneulykkesforsikring

Mange private bedrifter tvinges til å tegne helseforsikringer for sine ansatte fordi de ikke råd til å la være. Uten helsekøene og folks mistro til helsevesenet hadde det ikke vært noe marked for helseforsikringer. Statssekretær Robin Kåss mener helseforsikringer er ”helt unødvendig”. Det viser en regjering som er i utakt med folket, og som lukker øynene for den virkeligheten mange opplever i møte med helsevesenet.

Det er meningsløst og respektløst at pasientene må vente på behandling i måneder og år når de på kort tid kunne få behandling ved private klinikker betalt av det offentlige, f.eks ved Feiringklinikken. I dag kjøper helsemyndighetene bare en gitt mengde plasser av de private som de pålegger at fordeles utover året. Med andre ord, tilbudet er rasjonert; en rasjonering som regjeringen påla helseforetakene å innføre. Dermed ble det ikke lenger pasientens helsevesen, men helsevesenets pasienter.

Klassedelt helsevesen

Kombinasjonen av lange offentlige ventetider, ledig privat kapasitet og den frustrasjon pasienter i en usikker fase føler, gjør at mange nå betaler av egen lomme for å få raskere behandling hos private. Det er et paradoks at den rødgrønne regjeringens kamp mot private tilbud gjør at vi ser konturene av en reell privatisering og et klassedelt helsevesen der de med penger kan kjøpe seg rask hjelp også ved mistanke om alvorlig sykdom, mens de andre må stille seg i en offentlig helsekø. Det er en utvikling Høyre er sterkt i mot.

Både offentlig og privat

Høyre ønsker et godt offentlig finansiert helsevesen der folk får hjelp når de trenger det. Det målet kan vi nå dersom vi også samarbeider mer med de ideelle og private sykehusene. De må bli partnere, ikke behandles som konkurrenter. Skal vi sikre et samfunn med velferd som virker må vi tenke nytt, slippe alle gode krefter til, og gi pasienter og brukere mangfold og valgfrihet. Det gir bedre og raskere hjelp, det skaper trygghet og sikrer velferden.

 

Relaterte artikler