Fylkesstyret

Fylkesstyret ledes av Akershus Høyres leder og består av lederne for alle kommuneforeningene i tillegg til arbeidsutvalget, fire styremedlemmer, stortingsrepresentantene, lederne av økonomiutvalget og lovutvalget og ett medlem fra både Senior Høyre og Unge Høyre. Høyres ordførere og gruppeledere møter som observatører.

Stortingsrepresentantene

Høyre har i perioden 2013-2017 48 stortingsrepresentanter, og er representert i samtlige fylker. I Akershus har vi syv Høyre-representanter.

Fylkestingsgruppen

Akershus Høyre gjorde et brakvalg ved fylkestingsvalget i 2011. Høyre fikk fem nye mandater og er nå representert med 17 medlemmer i det nye fylkestinget.

Fylkespolitikerne fordelt i sine utvalg

Her finner du en oversikt over de ulike fylkespolitikerne fordelt i sine utvalg.

Høyres ordførere og varaordførere

Her finner du en oversikt over Høyres ordførere og varaordførere i Akershus.