Høyres håndbok 2011

Høyres håndbok 2011 er et politisk oppslagsverk. Den er strukturert for å hjelpe leseren med å finne raskt frem til de ulike hendelsene som har preget norsk politikk det siste året, med vekt på det som er skjedd på Stortinget.

Høyres håndbok 2011 er et politisk oppslagsverk. Den er strukturert for å hjelpe leseren med å finne raskt frem til de ulike hendelsene som har preget norsk politikk det siste året, med vekt på det som er skjedd på Stortinget. Utgaven for år 2011 tar for seg vesentlige saker og begivenheter av politisk interesse fra og med juli 2010 til og med juni 2011.

Kapitlene er ordnet etter temaområde, slik oversikten på side 2 og 3 viser. Bak i boken finnes det et stikkordregister. Kildehenvisninger finnes ved slutten av hvert kapittel.

Høyres håndbok sendes partiets tillits- og folkevalgte samt H:partnere.

Den kan også bestilles fra Høyres Hovedorganisasjon og lastes ned som PDF nederst på denen siden.

Redaksjonen for Høyres håndbok 2011 har bestått av rådgiverne i Høyres stortingsgruppe:

Lars Andreas Lunde (redaktør)

Nina Nilsen (redaksjonssekretær)

Anita Sundal Skjøstad

Audun Halvorsen

Bénedicté Røer

Benedicte Økland

Fredrik Gierløff

Gard Olav Gabrielsen

Hans Kristian Thorbjørnsen

Ingvild Stub

Kjersti Omejer

Kristin Holm Jensen

Lene Camilla Westgaard-Halle

Magnus Thue

Sunniva Ihle Steinsland

Thor Kleppen Sættem

Tore Vamraak

Les Høyres håndbok 2011

Relaterte artikler