Grunnlovsendring i tråd med Høyres politikk

Grunnlovsendring i tråd med Høyres politikk

Høyre er opptatt av at Den norske kirke skal få styre seg selv som selvstendig trossamfunn. Stortinget vedtar 21.mai 2012 endringer i Grunnloven som endrer forholdet mellom Den norske kirke og staten.

Høyre var sentral i fremforhandlingen av den politiske avtalen som
ligger til grunn for Grunnlovsforslagene, det såkalte Kirkeforliket, inngått
mellom alle partier på Stortinget 10.april 2008.


- Høyre er opptatt av at Den norske kirke skal få styre seg selv som
selvstendig trossamfunn. Det er dette endringene i Grunnloven bidrar til, sier
Svein Harberg, Høyres kirke- og livssynspolitiske talsmann.


Den norske kirke vil fortsatt ha en sterk posisjon i det norske
samfunnet. Hensikten med grunnlovsendringene er ikke å endre på dette, men å
bygge opp under Kirkens posisjon som et selvstendig trossamfunn, blant annet ved
at Kirken nå selv får ansvaret for å tilsette biskoper og proster.


Som et resultat av behandlingen av grunnlovsforslagene, må det også
gjøres endringer i Kirkeloven. Denne saken er nå til behandling i Stortingets
kirke-, utdannings- og forskningskomité. Svein Harberg er saksordfører for
saken.


Du kan lese mer om Grunnlovsendringene her.


Høyres livssynspolitiske utvalg leverte tidligere i år sine anbefalinger til partiet, som du kan lese her. 

Relaterte artikler