Buskerud Høyre setter klare mål for videregående skole: Flere skal gjennomføre!

Buskerud Høyre setter klare mål for videregående skole: Flere skal gjennomføre!

Buskerud Høyre mener at for få elever gjennomfører videregående skole! Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Selv om frafallet i Buskerud er lavere enn i en del andre fylker, er det langt igjen til målet om at alle ungdommer fullfører videregående opplæring.

Årsakene til at ungdommer faller ut av skolen er mangfoldige og sammensatte. Lærevansker og manglende tilrettelegging kan være en faktor. Undervisning som ikke er tilpasset den enkelte kan være en annen. Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan være en utfordring for noen. Mangelfull karriereveiledning og feil linjevalg er i mange tilfeller en avgjørende årsak. Familiesituasjon, oppfølging fra foreldre og det sosiale miljøet på skolen og blant venner har også stor betydning for motivasjon og mestring av skolehverdagen.

 

Dette vil Buskerud Høyre ta konsekvensene av. Siden valget høsten 2011, har Høyre utvidet tilbudet om sommerskole til flere skoler i 2012, med ytterligere utvidelse til alle de videregående skolene i fylket i 2013. Satsningen « Ny GIV» for de elevene som har svake karakterer fra ungdomsskolen skal utvides til å omfatte flere kommuner i Buskerud. Vi har også vedtatt at det skal opprettes et uavhengig mobbeombud for å bidra til mindre mobbing og mistrivsel blant elevene. Et annet viktig grep for å bedre elevenes motivasjon og deres sjanse til å gjennomføre utdanningen er innføringen av fritt skolevalg nå i 2012.

                     

For kort tid siden søkte Buskerud om en prøveordning for valgfritt sidemål, noe som kan gjøre det enklere å fullføre for elever som sliter med de teoretiske fagene. Samtidig setter fylkeskommunen i gang et prosjekt der ungdomsskoleelever som trenger flere utfordringer for å holde motivasjonen oppe, får ta fag på videregående skoles nivå. Andre tiltak det er behov for, er styrking av karriereveiledningen og bedre oppfølging av overgangen fra grunnskole til videregående skole. I den forbindelse vil Buskerud Høyre understreke at vi vil jobbe for at det blir mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen hvis eleven har behov for det. Buskerud Høyre vil fortsette arbeidet med å få nye yrkesrettete og mer relevante fagplaner i fellesfagene på yrkesfaglig studieretninger da det dessverre ofte er i fellesfagene yrkesfagelever får dårlige karakterer eller stryker. Dette kan hindre dem i å få den utdannelsen de ønsker seg og dermed ikke få praktisere yrkesvalget sitt.

 

Å gjennomføre videregående skole gir en bedre mulighet for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked og kunne forsørge seg selv og sin familie. Samfunnsmessig er det også en styrke at vi er flere som har et godt kunnskapsmessig fundament for å velge et yrke vi trives med senere i livet.

 

Buskerud Høyre vil:

  • Satse på tilpasset undervisning for elever uansett nivå
  • At alle kommunene i Buskerud skal bli med i Ny GIV
  • Styrke lærernes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning
  • At elever skal kunne ta videregående på to år hvis de har evner og interesse for det
  • Samarbeide med kommunene om drift av videregående skole
  • Yrkesrette fellesfagene på yrkesfaglige studieretninger
  • I den forbindelse vil Buskerud Høyre understreke at vi vil jobbe for at det blir mulig å ta opp fag fra ungdomsskolen hvis eleven har behov for det.

 

 

 

Relaterte artikler