Engasjer deg NÅ - bidra til å lage Høyres stortingsprogram 2013-2017

Engasjer deg NÅ - bidra til å lage Høyres stortingsprogram 2013-2017

Etter et suksessfullt kommune og fylkestingsvalg, med massevis av engasjement og initiativ fra våre medlemmer, ser vi nå frem mot stortingsvalget i 2013.Vi ønsker oss sterkt ett regjeringsskifte med en borgerlig posisjon og avløsning av en sliten rødgrønn regjering . Hardt skal vi jobbe frem til 2013 for å oppnå akkurat dette – OG I DEN ANLEDNING TRENGER VI DEG!

Engasjer deg nå – Høyres stortingsprogram

Buskerud Høyre skal bidra til at programprosessen frem mot 2013 sikrer Høyre et solid stortingsprogram som igjen bidrar til VALGSEIER. Samtidig skal programmet være utgangspunkt for Høyres regjeringsdeltagelse.

For best mulig å ivareta Buskerud Høyres interesser i dette programarbeidet er det avgjørende med et bredt og inkluderende arbeid.Derfor inviterer vi nå alle våre medlemmer til å engasjere seg i programprosessen.

Sammen skal vi skape et godt og solid forankret programutkast – som skaper engasjement og interesse for Høyres politikk i hele vårt fylke.

 

Om prosessen

Det vil settes ned utvalg innen områdene (kom gjerne med ytterligere forslag om du savner enkelte temaer);

1.     Kunnskap og forskning

2.     Kultur, idrett og frivillighet

3.     Helse og omsorg

4.     Energi- og miljø

5.     Samferdsel

6.     Kommuner, fylke, stat – reformer og modernisering

7.     Næring (eiendomsrett, rammebetingelser, industri og landbruk)

8.     Trygghet og sikkerhet (justis, forsvar og beredskap)

9.     Innvandring og integrering

10.   Utenriks og sikkerhetspolitikk

11.   Reiseliv

 

Hvert utvalg får egen leder med sekretær som legger opp fremdrifts og prosjektplan – og koordinerer kontakt mellom gruppens øvrige medlemmer. Arbeid over e-post, telefon samt sosiale medier kan påregnes.

Det vil være naturlig å ferdigstille rapportene/programutkastene våren 2012, da Høyres Landsmøte i 2012 blir en av milepælene i arbeidet.

 

Er du interessert i å delta i ett av utvalgene? Send en mail med navn, kontaktinformasjon, tilhørende lokalforening samt utvalgsønske til kine.bye@hoyre.no

 

Sammen skal vi farge Norge blått i 2013!

 

Relaterte artikler