Uakseptabel veistandard

Når det vokser trær i veiene, har veinettet nådd en uakseptabel standard, sier Terje Vegard Kopperud, fylkestingskandidat for Høyre.

Mandag tidligere i uken var fylkesordfører Roger Ryberg ute i Røyken og Hurums avis, og hevdet at høyresiden var en bremsekloss for all samfunnsutvikling. Nå får Ryberg smake bismaken av sine uttalelser, ettersom det har blitt kjent at det vokser trær ut av veiene hans parti de siste 12 årene har blitt satt til å forvalte.

 - Arbeiderpartiet har gjennom mange år nedprioritert vedlikehold av veinettet. Det er totalt uakseptabelt at det vokser trær ut av veiene. Ikke bare er et uakseptabelt, men det farlig for bilistene, sier Terje Vegard Kopperud fra Høyre.

 Blir verre for hvert år

Siden den rødgrønne regjeringen tok over for seks år siden, har kostnadene i vegsektoren økt med 100 % - mens bevilgningene kun har økt med 80 %. Det gjør at veinettet stadig blir dårligere, og vedlikeholdsetterslepet øker. En rapport utarbeidet for kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) viser at det er et vedlikeholdsetterslep på 50 milliarder kroner Norge.

 - I en årrekke har Ryberg og Regjeringen nedprioritert samferdsel. Det hjelper lite å øke budsjettene, når kostnadene øker raskere. Mens man under Willoch-regjeringen brukte 8 % av verdiskapningen på samferdsel, bruker man i dag kun 2 %, poengterer Kopperud.

 Vi ha samferdselsløft

Kopperud står på 2. Plass på fylkestingslisten fra Høyre, og sier at Høyre vil prioritere vedlikehold av veiene i årene som kommer.

 - Høyre vil satse på vedlikehold, sånn at vi unngår slike uakseptable forhold som det vi finner i blant annet Røyken. Denne veistubben, er kun et eksempel på et større problem. Et problem som Høyre vil ta tak i etter valget, avslutter Kopperud.

 

Relaterte artikler