Markerte oss sterkt

Markerte oss sterkt

Delegasjonen fra Finnmark bidro svært godt under landsmøtet. Her er noen av sakene vi tok opp.

Finnmarksdelegasjonen reiste til landsmøtet som forfattere og medforfattere av flere resolusjoner. Spesielt viktig var nordområdene inkludert beredskapssenter i nord, kompetanse i skolen samt videreføring av sykestuene. 

De fleste av delegatene var også på talerstolen under landsmøtet. Nederst på siden kan du lese både innlegg fra noen av våre delegater, samt se pdf-filer av oppslag vi har hatt i lokalpressen i forbindelse med landsmøtet.

Her kan du også lese Hanna Bakke-Jensen om språkopplæring i skolen (Radio Nordkapp). 

Oddveig Hammari (Alta) deltok også i landsmøtets resolusjonskomité. Dette var et viktig bidrag for å sikre at vår resolusjon om fortsatt styrking av sykestuene kom på plass. Her kan du lese hele helseresolusjonen fra landsmøtet.


Relaterte artikler