Gunnar Gundersens ukebrev, uke 43/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 43/2011

Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen

Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen rapporterer hver uke om den politiske situasjonen, sett fra hans ståsted på Stortinget.

SV's Snorre Valen sier til VG at Heikki Holmås' angrep på Lysbakken minner om drittslenging i amerikansk valgkamp. Har Holmås virkelig beskyldt Lysbakken for å være sosialist?


Euro-krisen

EU har rundet en ny redningsbøye. Hellas får sin redningspakke og verden puster lettet ut - for en stund. Men å tro at problemene nå er ryddet av vegen, tror jeg er vel optimistisk. Når kulturen er at "staten skal sørge for tidlige pensjoner og høy velferd, mens vi jobber svart", så ligger utfordringen dypere enn å slette litt gjeld. Gjennom media har vi virkelig fått innsyn i kulturforskjellene i Europa, fra det sindige og reflekterte Tyskland til det stormende og til dels skrikende Hellas. En kultur som jevnlig opplevde sterkere valutakurser gjennom D-marken til en kultur som jevnlig løste sine utfordringer gjennom devaluering. Gevinstene ved et vellykket euro-prosjekt er så store at et Europa uten vil være et Europa med langt mindre vekstkraft, men du verden hvilke utfordringer som fortsatt ligger foran dem!

Skavlan
Det er ikke overvettes mange sosiale arrangementer på stortinget. Dette er en verv der du i stor grad er overlatt til deg selv, egne initiativ og prioriteringer. Den årlige slottsmiddagen er et av unntakene, men selv da er ikke ektefeller med. De "avspises" med en middag på Akershus Slott 1 gang hvert 4. år. Men middagen på slottet er noe de fleste prioriterer. Jeg undrer meg da over en statsminister som lar Skavlan diktere hans prioritering. Må virkelig en statsminister til de grader løpe etter markeringsmulighetene? Kongetronen er ikke neste karriere-steg for en statsminister, han bør heller passe på at han ikke kommer på kant med landets parlamentariske forsamling også.

Skattelister
Jeg håper jo alle har fått med seg de dyptpløyende og analytiske skatteartiklene som skattelistene utløser i norske medier. Det var hard kamp med mediebedriftene om dette i fjor da man skulle innskrenke åpenheten. Det var nok muligheten for kommersiell bruk og antall klikk på nettsidene som var det viktige. I år har vi ikke disse mulighetene og det er vel ikke så mange som savner en "app'er"  på mobilen som gjør at man til enhver tid kan ha full oversikt over inntekt og formue overalt hvor man ferdes?

Avisene har vært igjennom det årvise fesjået. Det stopper med det, men å kalle det kritisk journalistikk......?

Alt er trist og leit, til og med at verdiene stiger
Små landbrukseiendommer - de under konsesjonsgrensen - stiger kraftig i pris. Til og med det kan være trist og leit i følge Bondelaget, det gjør inngangskostnaden høyere for ungdom. Ikke et ord om at dette betyr at man faktisk kan få igjen noe for det man har, og at det stimulerer til å investere og vedlikeholde eller at økte verdier betyr økt egenkapital og muligheter for landbruket. Bondelaget burde snart forstå at vi er på fullstendig villspor med reguleringspolitikken. Unges inntreden i næringen er et familiespørsmål. Skal verdier overføres fra en generasjon til en annen gjennom generasjonsskifte, så er det noe familien selv må ordne opp i. Dersom bruket skal selges ut av familien, burde Bondelaget forstå at ingen selger om man samtidig skal pålegges å overføre verdiene til den nye kjøperen.

Diverse
4 Høyre-ordførere er på plass i Hedmark! Gratulerer nok en gang og lykke til med spennende oppgaver. Konstitueringen på Hamar endte med Ap-ordfører og jeg må nok innrømme at jeg lurer på hva slags styringsmakt den konstellasjonen skal ha. Det har vært underlig å følge Frøysang-saken. Er dette en opprydding etter urent trav eller er det en "drittpakke"? At HA onsdag kunne skrive en leder der skytset rettes mot opposisjonen og ikke mot det faktum at her har det vært mye grums, er en gåte. Hadde man sett samme "forsvarsleder" om dette hadde dreid seg om en BBL, Høyre- eller FrP-politiker?

VG slår stort opp at nå er det sexy å være husmor. Det vil ikke overraske meg om SVs "hang" til å styre alles hverdag nå gir motreaksjoner av denne typen. Jeg skal ikke være dommer, men bare konstatere at jammen er det godt at noen tør å prioritere slik også. Det passer liksom ikke inn i SVs samfunn der man helst skal ta kontroll over barna før de er født. Men VG kunne jo kanskje ha ertet opp stemningen mer ved å si at drømmen er en sexy husmor?

God helg!

Gunnar

Relaterte artikler