Skatteøkninger, riktig medisin for landbruket?

Skatteøkninger, riktig medisin for landbruket?

Gunnar Gundersen er ikke imponert over den rødgrønne landbrukspoltikken.

Senterpartiets Slagsvold Vedum skryter av ”Et statsbudsjett for landbruket i Hedmark”. Men er det egentlig noe å skryte av?

Senterpartiets Slagsvold Vedum skryter av ”Et statsbudsjett for landbruket i Hedmark”. Det gjør han med henvisninger til en inntektsutvikling som er svært omstridt. Regjeringen påstår at inntektsutviklingen har vært god, men en rekke andre institusjoner som følger inntektsutviklingen i landbruket deriblant NILF (Norsk Institutt for landbruksforskning), påstår det motsatte. Bøndene må klare seg med magre 700 kroner i inntektsvekst per årsverk i år i følge NILF. Uklarhetene om den faktiske inntektsutviklingen gjenspeiler en landbrukspolitikk som er så komplisert å følge at ingen egentlig vet hvordan inntektene utvikler seg. Det vi imidlertid kan fastslå er at bruksnedgangen fortsetter, investeringene uteblir og signalene om pessimisme i landbruket er mange. Er dette noe å skryte av, Slagsvold Vedum?

 

Deretter skryter Slagsvold Vedum av at noen avskrivningssatser er økt og at matproduksjonsavgiften ble fjernet under jordbruksforhandlingene. Avskrivningssatsene på landbruksbygg må økes om en skal kunne være i nærheten av å kunne påstå at det er samsvar mellom brukstid på en investering og avskrivningstiden. Dette er en endring som kommer på overtid fra regjeringen og som opposisjonen er enig i. I Høyres alternative budsjett foreslår vi å gjeninnføre startavskrivning for saldogruppe d på 30 %. Vi støtter også fjerningen av matproduksjonsavgiften. Næringsmiddelindustrien må forberede seg på sterkere konkurranse fra utlandet og særnorske avgifter bør da avvikles.

 

Det Slagsvold Vedum ikke sier noe om er finansieringen av dette. Landbruket får en skatteøkning i form av økt trygdeavgift fra regjeringen. Landbruk består av jord og skog og skogbruket får en skatteøkning uten at de kan dra nytte av gjenytelsen. I 2005 da Sp og Slagsvold Vedum kom til makten, var kritikken mot Bondevik II-Regjeringen sterk. Skogbrukets skatteøkninger etter skattereformen som da ble vedtatt skulle reverseres. Disse tankene forsvant etter valget og skogbruket har opplevd ytterligere skatteøkninger under den rødgrønne regjeringen.

 

Norsk skogbruk har potensial i seg til mye større aktivitet enn i dag. Vi utnytter kun 1/3 av tilveksten og sammenligner vi oss med Sverige er investeringsnivået – relativt sett – ennå mye svakere. Mye tyder på at dette har med skatt, eiendomsomsetning og struktur å gjøre, men regjeringen foretar seg ingenting. Jordbruksavtalen kom i land i år også, statsbudsjettets overføringer til jordbruket kom også på plass, men skogbruket belastes med en betydelig del av finansieringen. Det er ingen oppskrift for økt aktivitet!

 

Det er rutine for rødgrønne politikere å gjengi opposisjonens alternative statsbudsjetter på en lettvint måte. La meg nevne at Høyre vil ha et investeringsfond for enkeltpersonforetak som gir lettelser for 50 mill kr for landbruket. Vi vil ha lavere formuesskatt for personer som eier gårdsbruk/skogeiendom på 350 mill kr. Å fjerne arveavgiften helt på gårdsbruk/skogeiendommer betyr skattelettelser for bønder på 85 mill kr. Når vi hever innslagspunktet for grunnrenteskatt på kraftverk til 10 000 kVA gir det 45 mill kr i lettelser. Sammen med grep for forenkling og økt kommunalt selvstyre har vi en helhetlig tilnærming til landbrukspolitikken. Regjeringen har meldt en landbruksmelding til Stortinget nå i november. Jeg tør håpe på at Senterpartiets tilnærming til fakta da vil være noe mer edruelig enn det nestleder i Senterpartiet presterte i sitt innlegg her.

Relaterte artikler