Ukebrev fra Stortinget - uke 15/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 15/2012

Gunnar A. Gundersen

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Landbruksmeldingen
Ukas 'happening' på Stortinget må kunne sies å være sluttbehandlingen av Landbruksmeldingen og debatten. Landbruk er viktig for Hedmark, det samme gjelder næringsmiddelindustrien og foredling av tre. En melding som preges av mange gode ønsker, men ditto få virkemidler, ble vedtatt etter en lang debatt. Intern uro i Sp og egne forslag fra Lundteigen fikk ingen innvirkning på sluttresultatet. Vi har nok en gang fått bekreftet at politikkens evne til å skrive pent og trekke opp ambisiøse mål er langt mer utviklet enn evnen til å betale for dem. Norsk landbrukspolitikk skal fortsatt være preget av et virvar av kryssende målsetninger og frustrasjonen over ikke å nå dem vil fortsette å prege mediabildet. Det er synd for yrkesutøvere som ofte sitter igjen som uskyldig skyteskive for en politikk som møter seg selv i døra og for en næring har stort behov for optimisme.

At Høyre ble skyteskive under debatten skyldes nok at næringsfraksjonen har gjort et solid arbeid og presentert Høyres alternativ i en egen plan og et eget dokument. Fokuset det fikk, er et kompliment!

Skog
Skog kan utvikles til vårt grønne gull, men havnet som vanlig i skyggen av jordbruk i debatten. Skog er lønnsom, internasjonalt orientert og konkurranseutsatt, og slik sett ikke tilpasset et defensivt, hjemmemarkedsorientert fokus som man har i jordbrukspolitikken. Når skog diskuteres burde egentlig fokus være at alt olje kan bli til, kan i prinsippet skog bli til. Men akkurat nå er det dramatikk i treforedling. Norske Skog sliter, mosselukta vil forsvinne og de dårlige nyhetene står kø. Bildet er sammensatt, men treforedling er egentlig en god temperaturmåler på industriutvikling i Norge. Den bruker neste utelukkende norske innsatsfaktorer og selger det i et internasjonalt, svært konkurranseutsatt marked. Siden de rødgrønne kom i posisjon i 2005 har norske lønnsutgifter eksplodert fra ca 20% over våre handelspartnere til i overkant av 50% over. Når de rødgrønne samtidig opprettholder avskrivningssatser som er mindre gunstig enn Sverige, en særnorsk formuesskatt og et eiendomsskatteregime som er industrifiendtlig i forhold til i Sverige og vi er dårligere på flere andre skatter, avgifter og på infrastruktur, så framstår nedleggelsene som en villet konsekvens av rødgrønne prioriteringer. For Hedmark mener jeg dette er langt mer dramatisk enn noen så langt har oppfattet. Vi har ikke olje, vi har få smitteeffekter av olje og skal leve av andre ting. Det bør helst ikke bli bare offentlig sektor! Treforedling er en temperaturmåler og frysepunktet er nær.

Lokalt
Politiet har vært i fokus i mange år. Knut Storberget var en profilert justisminister og skrøt uhemmet av sterkt økende bevillinger. Men hvor blir pengene av? Når en leser ukas oppslag om Solør-politiet, der permisjoner medfører at vikarer ikke kommer inn og pengene brukes til andre formål, så kan en undre. Bakteppet er jo ikke at det er flust med politi fra før, vi er langt unna de politiske målsetninger der også. Her er det flere spørsmål enn svar for tiden. Høyre har ønsket å bevilge ennå mer til politiet, men man gjør jo ikke det for å se dem forsvinne i et mørk hull! Det skal gi mer synlig politi!

SV og eiendomsrett hører ikke sammen. De aksepterer vel i prinsippet ikke det som er en av bærebjelkene for vår økonomske utvikling, en sterk eiendomsrett. Det ser vi i Ljørdalen. Der har miljøverndepartementet i følge Østlendingen annonsert åpning av en nasjonalpark den 26.5, men de private grunneierne er ikke informert, erstatning er ikke avklart, grensene er ikke klare og forvaltningsplaner er ikke presentert! Fantastisk! Dette er å ta seg til rette på annen manns grunn. Det passer nok SV, legitimeres av Ap og Sp, men aksepterer ikke av meg. Denne saken vil dere høre mer om!

Nå går vi inn i Anders Behring Breivik-tider. Rettssaken kommer til å ta massivt fokus. Jeg må innrømme at begeret er fullt for min del for lenge siden, men man kan jo ikke unngå å få gjentatt galskapen gang på gang, på gang, på gang....

Med ønske om en god helg!

Mvh

Gunnar