Ulvesona, Breen og evaluering

Ulvesona, Breen og evaluering

Jeg skal slåss for at Hedmark ikke skal bli park for innføring av en russisk ulvestamme.

Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Thomas Breen er ekspert i å holde kjeft om ulv. Han burde kjempe for Hedmarks interesser i "ulvekampen". Men det gjør han ikke.

Man skal som regel lytte til eksperter. Thomas Breen er det når det gjelder 'å holde kjeft' om ulv. Men Breen og han parti, Arbeiderpartiet får ta seg av stillheten. Hedmark Ap har for lengst 'solgt ut' sør-Hedmarks interesser og glemt det fundamentale i konflikten; Et stort flertall har vedtatt at et lite mindretall skal leve med det de selv ikke ønsker.

Jeg har ikke gitt opp og slåss for at ingen deler av Hedmark skal få bli park for innføring av en russisk ulvestamme som man nå må eksperimentere med for å holde i live. Vi som bor her vil gjenvinne retten til vår egen natur!


Utvalget  som skal evaluere ulvesona består av 4 byråkrater - 3 fra Fylkesmannen i Akershus og Hedmark og 1 fra fylkeskommunen i Oppland. Hvorfor skal det byråkratiet som har forvaltet dette, ha en så sterk posisjon i et slikt utvalg? De har 33% av utvalget og jeg har ingen tillit til at disse representerer annet enn den forvaltningen vi har hatt.

De to andre fra Hedmark er ordfører Illevold fra Rendalen og Reidar Åsgård fra Engerdal. Ordfører Illevold har vist engasjement, men utelukkende i forhold til at sona må overholdes. Mellom linjene betyr det at alt er greit så lenge Rendalen ikke har ulv. Det inngir ikke tillit i forhold til å forstå hva konfliktens kjerne er og Hedmark innenfor ulvesona har neppe en sterk talsmann i Illevold.

Ulvesona skal altså stort sett evalueres av mennesker som hører til utenfor sona og som lever av å forvalte den. Det er uakseptabelt. Utvalget vil ikke ha legitimitet hos de som er og har vært sterkest berørt. Jeg har stilt spørsmål til statsråden allerede og det kommer i spørretimen onsdag etter påske.

Relaterte artikler