Ukebrev fra Stortinget - uke 23/2014

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget. Uke 19 2014

Les Gunnar Gundersens ukebrev fra Stortinget

Ukebrev fra Stortinget - uke 42/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 42/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 41/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 41/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 40/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 40/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 28/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 28/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Vås

Vås

Leserinnlegg fra Gunnar Gundersen om naive holdninger til ulv.

Statsskog og kjøp Borregaard Skoger

Statsskog og kjøp Borregaard Skoger

Statsskog forsøker igjen å besvare mine spørsmål rundt økonomien i og regnestykkene rundt kjøpet av Borregaard Skoger AS i Nationen 18.6.

Ukebrev fra Stortinget - uke 24/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 24/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 23/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 23/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 22/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 22/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 19/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 19/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 20/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 20/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Likes and dislikes

Likes and dislikes

WWF og deres leder, Nina Jensen, liker ikke gran. Men ulv er de glade i.

Ukebrev fra Stortinget - uke 17/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 17/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 16/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 16/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 15/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 15/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ulvesona, Breen og evaluering

Ulvesona, Breen og evaluering

Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Thomas Breen er ekspert i å holde kjeft om ulv. Han burde kjempe for Hedmarks interesser i "ulvekampen". Men det gjør han ikke.

Ukebrev fra Stortinget, uke 13/2012

Ukebrev fra Stortinget, uke 13/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Utvalg skal vurdere ulvesonen

Utvalg skal vurdere ulvesonen

Et regjeringsnedsatt utvalg skal vurdere hvordan ulvesonen fungerer og se om det er behov for justeringer. Dette er en oppfølging av rovviltforliket. Utvalget er imidlertid fritt for representanter fra den delen av landet som har hatt størst ulvebelastning - ulvesona i Hedmark

Snøscooter

Snøscooter

Jeg synes det er trist at man i distriktskommuner ikke skal få lov til å forvalte sine muligheter på en slik måte at det kunne bidra til næringsutvikling, turisme og vekst.

Good to be back!

Good to be back!

Les vår stortingsrepresentant Gunnar Gundersens første ukebrev etter at han returnerte til Stortinget fra noen ukers sykmelding.

Ukebrev fra Stortinget, uke 10/2012

Ukebrev fra Stortinget, uke 10/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant om den politiske situasjonen, sett fra sin plass på Løvebakken.

Ukebrev fra Stortinget - uke 9/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 9/2012

Vår stortingsrepresentant Eli Skoland rapporterer fra forrige uke.

Innlandsuniversitetet

Innlandsuniversitetet

- Hedmark trenger kompetanseheving. Et universitet krever samling. Doktorgradskompetanse som konsentreres utenfor fylket fungerer selvsagt ikke bedre enn et bredt, profesjonsorientert studietilbud som når ut til store deler av Hedmark.

Ukebrev fra Stortinget - uke 8/2012

Ukebrev fra Stortinget - uke 8/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant fra sin uke på Stortinget.

Kronikk om Innlandsuniversitetet

Kronikk om Innlandsuniversitetet

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen og Fylkestingsrepresentant Kristian Tonning Riise har skrevet en kronikk vedrørende organiseringen av det kommende Innlandsuniverstitetet. - Mens Oppland har drevet innbitt distriktskamp, sitter de styrende politikerne i Hedmark tilsynelatende på gjerdet, og lar seg overkjøre, skriver de i kronikken.

Ukebrev fra Stortinget, uke 7/2012

Ukebrev fra Stortinget, uke 7/2012

Les det seneste ukebrevet fra vår stortingsrepresentant Eli Skoland.

Eli Skolands rapport fra Stortinget

Eli Skolands rapport fra Stortinget

I Gunnar A. Gundersens fravær har vår vararepresentant Eli Skoland inntatt Stortinget for en periode.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 5/2012

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 5/2012

Håper denne ukens ukebrev fra Stortinget fanger interesse.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 3/2012

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 3/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen om den aktuelle politiske situasjonen sett fra sin plass på Stortinget.

Senterpartiet og Heimevernet

Senterpartiet og Heimevernet

Heimevernet har blitt strupet økonomisk av den rødgrønne regjeringen gjennom 6 år. Høyre mener at de som tjenestegjør i Forsvaret må være godt trent og utstyrt for de oppgavene de skal løse.

Posten

Posten

Posten vurderer å stoppe lørdagsombæring.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 2/2012

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 2/2012

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen om den aktuelle politiske situasjonen sett fra sin plass på Stortinget.

Rettssikkerhet skal ikke tukles med

Rettssikkerhet skal ikke tukles med

Det er ikke overraskende at Karin Andersen er sterk i sitt forsvar av at byråkratiet skal få større makt. Det går som en rød tråd i alt SV gjør.

Rettsløse arbeidsgivere, Karin Andersens drøm

Rettsløse arbeidsgivere, Karin Andersens drøm

- Bruken av administrative sanksjoner, eller det som kalles gebyrer, overlater et stort ansvar til byråkratiet som får ansvaret. Det kan lett gå på rettssikkerheten til de involverte løs, skriver Høyres Gunnar A. Gundersen i et leserinnlegg.

Gunnar Gundersen er klar for 4 nye år

Gunnar Gundersen er klar for 4 nye år

Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen skriver i årets siste ukebrev at han har lyst på 4 nye år på Stortinget etter valget i 2013. Lista til Hedmark Høyre vil i imidlertid i neste periode kunne være inngangsporten til mange utfordrende og interessante oppgaver for flere. - Det er viktig at diskusjonen om kandidater starter tidlig, sier Gundersen.

Klimaforhandlingene og safari

Klimaforhandlingene og safari

Det er ingen grunn til å beklage eller angre på deltakelsen på den omtalte safarien under klimakonferansen i Durban. Derimot er det gode grunner til å stille noen spørsmål rundt delegasjonens sammensetning og størrelse.

Ukebrev fra Stortinget, uke 48/2011

Ukebrev fra Stortinget, uke 48/2011

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen om den aktuelle politiske situasjonen sett fra sin plass på Stortinget.

Skal Staten eie næring?

Skal Staten eie næring?

SV's politikk svekker privat, norsk eierskap til fordel for statlig og utenlandsk eierskap. Det er dramatisk for bedrifter som ikke er interessante for verken staten eller utenlandske eiere.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 47/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 47/2011

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen om den aktuelle politiske situasjonen sett fra sin plass på Stortinget.

- Nesten ikke til å tro

- Nesten ikke til å tro

– Det er nesten ikke til å tro. Ap's Torgeir Micaelsen mener at utfordringene i mange land i Europa skal være en rettesnor for hvilken skattepolitikk Norge skal føre, sier Gunnar Gundersen.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 46/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 46/2011

Hver uke rapporterer vår stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen om den aktuelle politiske situasjonen sett fra sin plass på Stortinget.

Interpellasjon fra Gunnar Gundersen

Interpellasjon fra Gunnar Gundersen

"Det er uro i Europa og verden. Mange land har forspist seg på gjeld og bygd opp forpliktelser investorer og markeder ikke tror de kan bære. Norge er et godt land å bo i der vi alle kan føle en viss stolthet over hva vi har oppnådd. Det er utfordringene framover jeg vil rette fokus mot. Forbereder vi oss på utfordringene?" Les resten av Gundersens interpellasjon i Stortinget 17. november her.

Skatteøkninger, riktig medisin for landbruket?

Skatteøkninger, riktig medisin for landbruket?

Senterpartiets Slagsvold Vedum skryter av ”Et statsbudsjett for landbruket i Hedmark”. Men er det egentlig noe å skryte av?

Ensidig Trettebergstuen

Ensidig Trettebergstuen

- Høyre ser både arbeidsgiver, arbeidstagere og brukere av tjenester i sitt ønske om å tilpasse Arbeidsmiljøloven. Men Anette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet ser bare den ene part, skriver Gunnar Gundersen i et leserinnlegg.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 45/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 45/2011

Hver uke sender vår stortingsrepresentant oss sitt ukebrev. Der redegjør han for det politiske bildet, sett fra hans plass på Løvebakken.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 44/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 44/2011

Herved presenteres forrige ukes ukebrev fra vår stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 43/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 43/2011

Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen rapporterer hver uke om den politiske situasjonen, sett fra hans ståsted på Stortinget.

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 42/2011

Gunnar Gundersens ukebrev, uke 42/2011

Hver uke rapporterer Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen fra sin arbeidsplass i Stortinget.