Forsvaret som kompetansebygger

Forsvaret som  kompetansebyggerFoto: www.colourbox.com

Forsvaret er en betydelig del av kompetansemiljøet i Hedmark. Østerdal Garnison er hovedtyngdepunktet for Hærens virksomhet i Sør-Norge, og ca 2000 mennesker har sitt daglige virke her. Dette bidrar til viktige arbeidsplasser og kompetanseutvikling i Østerdalen, og fylket for øvrig.

Hedmark Høyre ønsker å utnytte og bygge oppunder de tilbudene som Østerdal Garnison bidrar med. Vi ønsker derfor en tett dialog med forsvaret, for å se hva vi kan gjøre for å utnytte samspillet mellom forsvaret, Høgskolen i Hedmark og ulike etater enda bedre enn i dag. På den måten at forsvaret skal fortsette å være en grunnpilar i kompetanseutviklingen i Hedmark fylke, og særlig Østerdalen.