Fylkesårsmøtet vedtok viktig samferdselsresolusjon

Fylkesårsmøtet vedtok viktig samferdselsresolusjon

Helgas fylkesårsmøte i Hordaland Høgre har i dag einstemmig vedteke ein viktig samferdselsresolusjon. Resolusjonen omhandlar øst-vest sambandet som regjeringa skal ta stilling til på vårparten, og Hordaland Høgre går einstemmig inn for å prioritere E134 og Rv7 over Hardangervidda som prioriterte strekningar. Resolusjonen ligg her i sin heilheit.

Hordaland Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Hordaland Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Organisasjonssekretæren vil arbeide tett med Hordaland Unge Høyres leder og arbeidsutvalg. Tiltredelse vil være i februar måned.

Flertall for de borgerlige partiene

Flertall for de borgerlige partiene

Det viser Tv2s siste valgmåling. i Bergen vil de borgerlige partiene beholde makten. Det samme gjelder for Stord og Askøy.

En riktig satsning i eldreomsorgen

En riktig satsning i eldreomsorgen

Vår regjering vil ruste og motivere kommunene til å bygge en faglig sterk omsorgstjeneste. Å fremstille omdisponering fra den kulturelle spaserstokken til kunnskapsutvikling om musikkterapi som at regjeringen vil at helsepersonell skal opptre som musikere på fellesrommet, er helt feil, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Fylkestingslisten er klar

Fylkestingslisten er klar

Hordaland Høyre avholdt nominasjonsmøte med 130 delegater til stede i Bergen. Ove B. Trellevik, leder av nominasjonskomiteen fikk alt som han ville, da fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og resten av listen enstemmig ble valgt.

Regjeringen tar viktige grep i statsbudsjettet

Regjeringen tar viktige grep i statsbudsjettet

Høyre og Frp leverer i dette budsjettet på valgkampsakene. Vi legger til rette for å skape trygge arbeidsplasser, vi har bedre løsninger for kunnskap i skolen, pasientens helsetjeneste og ikke minst, så blir det en sterk satsing på samferdsel.

Ny firefelts E39 Os  - Bergen: Tryggare trafikk og halvering av køyretida

Ny firefelts E39 Os - Bergen: Tryggare trafikk og halvering av køyretida

- Etter mange tiår med diskusjon blir no ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen ein realitet. Regjeringa har i dag gitt grønt lys for å starte dette viktige prosjektet, som vil gjere trafikken tryggare og halvere reisetida mellom Os og Bergen.

Høring om fylkestingsliste

Høring om fylkestingsliste

Leder i Hordaland Høyres nominasjonskomite, Ove Bernt Trellevik, presenterte i går forslaget til fylkestingsliste for 2015-19. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen topper listen. Forslaget går nå til høring i kommunene som har frist til 1. oktober med å gi sine tilbakemeldinger før komiteen kommer med sitt endelige forslag 3. oktober. Nominasjonsmøtet arrangerers i Grand Selskapslokaler i Bergen lørdag 25. oktober kl 11.00.

Ledig stilling som politisksekretær

Ledig stilling som politisksekretær

Hordaland og Bergen Høyre har ledig en stilling som politisksekretær fra i høst frem til kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Arbeidssted er Høyres Hus i Bergen sentralt plassert i Bergen. Vi har trivelige lokaler og egne kontorer for de ansatte. Hordaland og Bergen Høyre har i dag to ansatte, i tillegg til en sekretær for bystyregruppen og en sekretær for fylkestingsgruppen.

Miljø + Høyre = sant? | Debatt med bl.a. klimaminister Tine Sundtoft og Nikolai Astrup

Miljø + Høyre = sant? | Debatt med bl.a. klimaminister Tine Sundtoft og Nikolai Astrup

Hordaland Høyre og Hordaland Unge Høyre inviterer til miljødebatt og -foredrag på Litteraturhuset i Bergen mandag 18. august kl. 19 - 21.

Delta i nominasjonen i Hordaland

Delta i nominasjonen i Hordaland

Høyre gir deg anledning til å foreslå navn til fylkestingsliste og kommunestyrelister over hele Hordaland. I saken under kan du trykke på en eksternlenke og foreslå navn som du mener Høyre lokalt og på fylkesplan bør vurdere til våre lister neste høst. Frist for å sende inn forslag er 12. august.

Kommunereform for fremtidens velferd

Kommunereform for fremtidens velferd

Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene. Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden. Reformen skal gi større kommuner som kan få flere oppgaver og mer selvstyre.

Høyres landsmøte 2014 avsluttet

Høyres landsmøte 2014 avsluttet

Søndag 11. mai avsluttet statsminister Erna Solberg formelt Høyres landsmøte. Omtrent 350 delegater har i de siste dagene vedtatt ny Høyre politikk.

Team Hordaland på talerstolen!

Team Hordaland på talerstolen!

De fleste av de 30 delegatene fra Hordaland Høyre skal i dag tale for landsmøtet.

Høyres landsmøte i gang

Høyres landsmøte i gang

Høyres landsmøte 2014 er i gang. Høyres leder og norges statsminister Erna Solberg talte om hvordan regjeringen forenkler, fornyer og forbedrer Norge, også gjennom å forsterke klimaforliket

Klar for Høyres landsmøte

Klar for Høyres landsmøte

Fredag starter Høyres landsmøte på Gardermoen. Fra Hordaland har fylkesleder Liv Kari Eskeland med seg en delegasjon på hele 30 personer. I beretningsdebatten etter statsminister Erna Solberg kommer en rekke hordalendinger til å ha ordet.

Hordaland Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Hordaland Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Hordaland Unge Høyre ønsker å ansette en organisasjonssekretær i 30 % stilling. Organisasjonssekretæren vil ha hovedansvaret for det organisatoriske og administrative arbeidet i Hordaland Unge Høyre.

Mindre stat, mer lokalt

Mindre stat, mer lokalt

En god offentlig sektor er en styrke for Norge. «God» er imidlertid ikke det samme som en størst mulig eller allmektig stat. Eller flest mulig kommuner.

Trygge veier for en trygg påskehøytid

Trygge veier for en trygg påskehøytid

Det store vedlikeholdsetterslepet i veinettet er et stort problem, også i et trafikksikkerhetsperspektiv. Bare på riksveinettet er det et etterslep på 30-45 milliarder. Dessverre har vi i alt for mange år ikke ivaretatt de veiene som allerede er bygd.

Mer praksis gir bedre mestring og mindre frafall

Hordaland Høyre vedtok en resolusjon på fylkesårsmøtet med ulike tiltak for å få til en mer praksisrettet opplæring med fleksible opplæringsløp for å redusere uønsket frafall.

Raskt frem, sikkert hjem.

Hordaland Høyre vedtok søndag en resolusjon om samferdsel med tittelen "Raskt frem, sikkert hjem".
Vi har nå knappe tre og et halvt år på oss til å vise velgerne hvordan Høyre klarer å realisere våre ambisiøse samferdselsmål for veg og bane. Vi må fortsette det arbeidet den nye regjeringen har startet, ta egne grep og ikke male videre på den defensive NTP som de rødgrønne laget, vedtok Hordaland Høyre enstemmig på fylkesårsmøtet i Ullensvang.

Mangfold er god eierstyring

Å sikre mangfoldighet i styrer og ledende organer er en grunnleggende forutsetning for å sikre god ledelse og eierstyring av alle selskap. Dette vedtok fylkesårsmøtet til Hordaland Høyre på søndag.

Frihandel for verdens fattige

Hordaland Høyre vedtok på fylkesårsmøtet i Ullensvang på søndag en resolusjon om frihandel for verdens fattige. Frihandel er et meget godt verktøy for å jobbe for bl.a. menneskerettighetene, står det i resolusjonen.

Hordaland Høyre gratulerer regjeringen med de første 100 dagene

Hordaland Høyre gratulerer regjeringen med de første 100 dagene

Høyre-FrP-regjeringen har sittet i 100 dager. Vi er godt i gang med å levere løsninger på de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor. Ved stortingsvalget i 2013 ba velgerne om en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger.

Mer gründerskap og risikokapital

Norge trenger mer gründerskap og risikokapital til nye, smarte løsninger har Hordaland Høyre vedtatt på sitt fylkesårsmøte i helgen.

Toppes fredspipe med Warloe

Toppes fredspipe med Warloe

På sin blogg diskuterer stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik, tidligere stortingsrepresentant Henning Warloe sine synspunkter, og stortingsrepresentant fra Sp, Kjersti Toppes forståelse av hans synspunkter.

Meir til opplæring, samferdsel og kultur

Meir til opplæring, samferdsel og kultur

Fylkesutvalet i Hordaland fordeler 55 mill. kr meir til opplæring, samdferdsel, kultur og friluftsliv enn det som låg inne i fylkesrådmannen sitt budsjettforslag.

Enda flere gode nyheter for Vestlandet i justert statsbudsjett

Enda flere gode nyheter for Vestlandet i justert statsbudsjett

Høyre-FrP-regjeringen tar de første skrittene i en ny politisk retning med tilleggsproposisjonen for 2014. Regjeringen har hatt noen uker på å gjøre noen endringer i budsjettet for neste år. Regjeringen baserer sin politikk på et historisk borgerlig flertall som ga grunnlag for samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti og Sundvolden-plattformen.

Kraftig økt satsning på fylkesveiene fra Høyre og FrP

Kraftig økt satsning på fylkesveiene fra Høyre og FrP

Regjeringen styrker satsningen på fylkesveiene. For Hordaland innebærer dette at man kan øke vedlikehold og investeringer for fylkesveiene med mer enn kr 200 millioner kroner for 2014. Dette er i tillegg til det som forrige regjering la inn i sitt budsjettforslag.

Nødvendig sammenslåing

Nødvendig sammenslåing

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) mener Kjersti Toppe (Sp) holder fakta tilbake når hun fremstiller småkommuner som bedre enn store. - I disse dager sliter kommune-Norge med å få budsjettene til å gå i balanse for neste år. Mange kommuner mangler flere titalls millioner for å gå i balanse.

Tidligere stortingsrepresentant Brita Borge er gått bort

Tidligere stortingsrepresentant Brita Borge er gått bort

Brita Borge fra Osterøy sovnet stille inn lørdag 2. november. Hun begraves fra Gjerstad kirke på fredag. Hun var stortingsrepresentant fra 1985-89, og møtte fast i 3 år i perioden 1981-85 som vara for Arne Skauge.

Komiteplassering på Stortinget er klart

Komiteplassering på Stortinget er klart

Øyvind Halleraker blir i denne perioden fraksjonsleder i Utenriks- forrsvarskomiteen, Torill Eidsheim er i Transport og kommunikasjon, Ove Bernt Trellevik i Næring, Peter Christian Frølich i Justis, Sigurd Hille i Finans og Erik Skutle i Kontroll- og konstitusjon. En meget god spredning, og mange viktige komiteer for oss her i Hordaland.

Erna har tildtrådt som statsminister

Erna har tildtrådt som statsminister

I dag kl 12.00 ble hun oppnevnt i statsråd. Fra Bergen ble også Monica Mæland statsråd. I saken kan man se sammensetning av regjering, og statssekretærer og politiske rådgivere fra Høyre. Flere Hordalendinger har fått plass her.

Sundvolden-plattformen mellom Høyre og Frp

Sundvolden-plattformen mellom Høyre og Frp

Regjeringsdokumentet er nå klart og arbeidet med å sette sammen en regjering er nå i gang. Erklæringen bærer bud om store endringer etter 8 år med rød-grøntstyre.

Høyre er størst i 22 av 33 kommuner

Høyre er størst i 22 av 33 kommuner

Hordaland Høyre får et historisk høyt resultat og er største parti i 22 av 33 kommuner, og neststørst i ytterligere 7.

6 mandater i Hordaland

6 mandater i Hordaland

Det er nå klart at ordfører i Sund, Ove Bernt Trellevik får Hordaland Høyres 6. mandat på Stortinget. Hordaland blir det nest beste Høyrefylket, og ungdomskandidat Erik Skutle inntar Stortinget når Erna Solberg blir statsminister

Høyre vil bygge Nyborgstunnelen raskere

Høyre vil bygge Nyborgstunnelen raskere

Dersom Høyre som det som de vil, settes første spadetak i jorden før 2018. Da har den rødgrønne regjeringen, etter dagens transportplan, bare såvidt begynt planleggingen.

Høyres Familiedag på Torgallmeningen 31.august!

Høyres Familiedag på Torgallmeningen 31.august!

Kom på familiedag med Erna Solberg

Ciderferden i Hardanger

Ciderferden i Hardanger

Hvis Ciderbonden ikke kan leve av å selge Cider, hva skal han leve av da? I den idylliske bygda Ulvik finner du lokale gårder og familiebedrifter som produserer frisk og syrlig Hardangercider. På gårdene Lekve, Hakastad og Jåstad presses, lagres og tappes den fruktige drikken etter tradisjonelle oppskrifter. Turister og naboer besøker gårdene for å oppleve den lokale produksjonen på nært hold. Besøket er svært vellykket frem til gjestene spør om de kan få kjøpe med seg Hardangercider hjem.

Ambisjoner for fremtidens lærere

Ambisjoner for fremtidens lærere

Hvis skolen i Norge skal bli enda bedre må vi stille krav til lærerstudentene, ha de beste lærerneforan tavlen og 15-åringer som drømme om å bli lærer.

Høgre vil ha trygge tunnelar

Høgre vil ha trygge tunnelar

Dei to stortingsrepresentantane Øyvind Halleraker og Bjørn Lødemel frå Høgre besøkte Aurland søndag kveld for å få ei orientering om hendinga i Gudvangatunnelen frå brannsjef Arvid Gilje, røykdykkarleiar Reinhardt Sørensen og ordførar Noralv Distad (H) i Aurland kommune.

Hordalendingene ønsker Erna som statsminister!

Hordalendingene ønsker Erna som statsminister!

I en statsministermåling utført av Respons Analyse sier 54,6 % av de spurte i Hordaland at de ønsker Erna Solberg som statsminister. Jens Stoltenberg oppnår 39,0 %, mens 6,5 % ønsker andre.

Ønsker hurtig realisering av  Hordfast

Ønsker hurtig realisering av Hordfast

Ved hjelp av Offentlig-privat samarbeid vil Høyre få på plass fergefri E39 mellom Bergen og Stord så raskt som overhodet mulig.

Valgkamp kick-off med sol og latter

Valgkamp kick-off med sol og latter

Selv om værvarselen ikke var så positiv, skinte solen da Hordaland Høyre organiserte valgkamp kick-off sammen med valgkampmedarbeidere fra hele Hordaland.

Sommerhilsen fra stortingskandidat Iril Schau Johansen

Sommerhilsen fra stortingskandidat Iril Schau Johansen

Sol! Eg kjende att fenomenet straks eg såg det, sjølv om det var ei stund sidan sist.

Sommerhilsen fra Stortingskandidat Sigurd Hille

Sommerhilsen fra Stortingskandidat Sigurd Hille

Sigurd Hille bruker sommeren til å tenke tilbake på hans tid som fylkestingsrepresentant. Her får du historien om hvordan Rognesundet bru ble realisert.

Sommerhilsen fra Stortingskandidat Ove Trellevik

Sommerhilsen fra Stortingskandidat Ove Trellevik

Denne våren har gått rasande fort. Livet som ordførar i Sund kommune er kjekt og givande, og eg har aldrig hatt det så lærerikt som no. Erfaringa som ordførar har likevel gjort meg meir overtydd om at me treng ei samfunnsendring, ei ny retning og ny kurs for landet!

Fortsatt en blå vind over landet

Fortsatt en blå vind over landet

I Dagsavisens måling for juni besfester Høyre sin stilling som landets største parti med 32 %, Ap går mest tilbake og får 25,2 %. Frp går mest frem og får 19,9 %. SV og Venstre er så vidt over sperregrensen.

Regional kampanjesamling Nordhordland

Regional kampanjesamling Nordhordland

Kommende fredag og lørdag organiserer lokallagene i Nordhordland sammen med Sogn og Fjordane Høgre en kombinert kandidatsamling og en regional kampanjesamling for lokallagene i Nordhordland. Arrangementet organiseres i Skjerjehamn og varer fra kl. 08.00 på fredag til kl. 16-00 på lørdag.

Hordaland Unge Høyre søker valgkampteam

Hordaland Unge Høyre søker valgkampteam

I den kommende valgkampen ønsker Hordaland Unge Høyre å ansette flere medarbeidere. De lyser derfor ut flere stillinger. Teamet vil sammen med ungdomssekretæren utgjøre Hordaland Unge Høyres sekretariat i valgkampen.